DateTimeRenderOption

Określa, jak daty mają być renderowane w danych wyjściowych.

Wartości w polu enum
SERIAL_NUMBER Powoduje, że pola daty, godziny, daty i godziny są wyświetlane jako liczby podwójne w formacie „numer seryjny” – tak popularne w systemie Lotus 1-2-3. Całkowita liczba wartości (po lewej stronie dziesiętnego) liczy dni od 30 grudnia 1899 roku. Część ułamkowa (z prawej strony dziesiętnej) liczy czas jako ułamek dnia. Na przykład 1 stycznia 1900 roku będzie oznaczało 2,5, 2, ponieważ jest to 2 dni po 30 grudnia 1899 roku, a 0,5, ponieważ południe wynosi pół dnia. 1 lutego 1900 roku o 15:00 będzie 33,625. Rok 1900 traktowane jest jako prawidłowy, ale nie jako rok przestępny.
FORMATTED_STRING Powoduje, że pola daty, godziny, daty i godziny oraz czasu trwania mają być wyświetlane jako ciągi znaków w odpowiednim formacie liczbowym (w zależności od ustawień regionalnych arkusza kalkulacyjnego).