Prześlij dane o konwersjach

Gdy klient wykona w witrynie wstępnie zdefiniowane działanie, np. kupi produkt lub poprosi o więcej informacji, Search Ads 360 zgłasza konwersję.

W przypadku niektórych reklamodawców konwersje zaczynają się online, a kończą offline. Na przykład klient inicjuje szukanie w internecie przed zakupem, klika reklamę, a potem dzwoni do centrum obsługi telefonicznej, aby sfinalizować zakup. Inny klient klika w reklamie na smartfonie przycisk „zadzwoń” i kupuje produkt przez telefon. Search Ads 360 automatycznie rejestruje dane o tej części konwersji, która odbywa się online. Jeśli chcesz udostępnić dane o konwersjach offline (by wykorzystać je w raportach, regułach automatycznych lub do optymalizacji w strategii ustalania stawek), możesz przesłać je do Search Ads 360.

W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana wartości istniejącej konwersji. Możesz na przykład edytować wartość konwersji, aby uwzględnić rabaty zastosowane po dokonaniu zakupu online (np. zwrot z wysłaniem zakupu), zwroty z opłatą za uzupełnienie towarów lub środki naliczone po zakupie.

Po skonfigurowaniu aplikacji klienckiej zgodnie z opisem w sekcji Moja pierwsza aplikacja (łącznie z aktywacją usługi konwersji) możesz do interfejsu Search Ads 360 API wysyłać te żądania związane z konwersją:

Pobierz

Zwraca konwersje spełniające określone przez Ciebie kryteria.

Wstaw

Dodaje nowe konwersje.

Zaktualizuj

Modyfikuje istniejące konwersje.

Żądania synchroniczne

Wszystkie żądania konwersji są synchroniczne. Możesz wysyłać równoległe żądania synchroniczne (do osiągnięcia limitu projektu) dla jednego klienta.

Identyfikatory Search Ads 360 i konwersje

Konwersje muszą być przypisywane do konkretnej kampanii, reklamy, słowa kluczowego i opcjonalnie do wizyty, dlatego każda konwersja określa identyfikator Search Ads 360 reklamy, słowa kluczowego i kampanii wraz z identyfikatorami obiektów nadrzędnych w hierarchii Search Ads 360. Gdy pobierasz, dodajesz lub aktualizujesz konwersję, musisz określić w żądaniu większość tych identyfikatorów.

Uzyskiwanie identyfikatorów Search Ads 360

Aby znaleźć te identyfikatory, wykonaj jedną z tych czynności:

  • W interfejsie Search Ads 360 pobierz raport zawierający identyfikatory reklamodawcy, kont wyszukiwarek, kampanii, grup reklam, słów kluczowych i reklam.

  • Dodaj makra Search Ads 360, np. CampaignID i TrackerID, do adresów URL stron docelowych. Gdy klient kliknie reklamę, każde makro będzie przekazywać Search Ads 360 swój identyfikator do strony docelowej reklamodawcy jako parametr adresu URL. Możesz je pobrać z dzienników sieciowych reklamodawcy i używać ich w żądaniach Conversion.

    Search Ads 360 udostępnia kilka różnych makr do wysyłania identyfikatorów słów kluczowych do strony docelowej. Aby przypisać konwersje do słowa kluczowego, musisz dodać do adresów URL stron docelowych makro TrackerID.

Identyfikatory kliknięć

Identyfikator kliknięcia śledzi kliknięcie reklamy. Za jego pomocą możesz przypisać konwersję do określonej wizyty zamiast podawać całą hierarchię identyfikatorów obiektów Search Ads 360. Na podstawie identyfikatora kliknięcia Search Ads 360 znajdzie i przypisze odpowiednie słowo kluczowe i reklamę.

W identyfikatorach kliknięć rozróżniana jest wielkość liter, dlatego sprawdź, czy oprogramowanie do tworzenia dzienników sieciowych i śledzenia danych nie zmienia wielkości liter w identyfikatorze kliknięcia.

Generowanie identyfikatora kliknięcia

Identyfikator kliknięcia generuje Search Ads 360 lub Google Ads.

Jeśli na koncie Google Ads włączysz automatyczne tagowanie, Google Ads wygeneruje identyfikator kliknięcia w chwili wyświetlenia reklamy. Dzięki temu, gdy użytkownik kilka razy kliknie konkretną wyświetloną reklamę, kliknięcia zostaną powiązane tylko z jednym identyfikatorem kliknięcia. Wizyty na stronie docelowej pochodzące z jednego wyświetlenia będą miały ten sam identyfikator kliknięcia.

Search Ads 360 może generować identyfikator kliknięcia, jeśli aktywujesz usługę API konwersji. Jeśli kliknięcie zostało przekierowane z Google Ads, a usługa Google Ads wygenerowała już dla niego identyfikator, Search Ads 360 używa tego identyfikatora, zamiast generować nowy. Jeśli kliknięcie zostało przekierowane z innej obsługiwanej wyszukiwarki, Search Ads 360 wygeneruje identyfikator.

Parametry identyfikatora kliknięcia

Każdy identyfikator kliknięcia składa się z 2 parametrów. Na przykład:

gclid=CJjsqefUkAJSHDJ_gPdDiEAAA&gclsrc=ds

Parametr gclid zawiera identyfikator kliknięcia (wielkość liter ma znaczenie). W przypadku każdego wygenerowanego identyfikatora kliknięcia Search Ads 360 przechowuje informacje o atrybucji (takie jak słowo kluczowe, reklama, kampania, grupa reklam).

Parametr gclsrc wskazuje źródło identyfikatora kliknięcia. Obecnie może mieć jedną z tych wartości:

  • gclsrc=ds: identyfikator kliknięcia został wygenerowany przez Search Ads 360. Oprócz tego kliknięcie pochodziło z innej wyszukiwarki niż Google lub w Google, ale na koncie Google Ads nie włączono automatycznego tagowania.

  • gclsrc=aw.ds: identyfikator kliknięcia został wygenerowany przez usługę Google Ads korzystającą z automatycznego tagowania, a kliknięcie przechodzi przez serwer kliknięć Search Ads 360.

  • gclsrc=: parametr jest pusty, jeśli identyfikator kliknięcia został wygenerowany przez Google Ads, ale usługa API konwersji nie była włączona w Search Ads 360 w momencie wystąpienia kliknięcia.