Pierwsze kroki z interfejsem Search Ads 360 API

Istnieje kilka opcji rozpoczęcia korzystania z interfejsu Search Ads 360 API.

1-minutowa eksploracja: APIs Explorer

Aby wypróbować tę funkcję i zobaczyć, do czego może służyć interfejs API, nie musisz tworzyć żadnego kodu. Otwórz Eksploratora interfejsów API. Natychmiastowa gratulacja!

Godzina: Twoja pierwsza aplikacja

Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji, wykonaj instrukcje podane w sekcji Twoja pierwsza aplikacja.

Przewodniki

Jeśli już znasz podstawowe zasady i chcesz wykonać określone czynności, zapoznaj się z przewodnikami podanymi w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

Materiały referencyjne

Informacje o konkretnym typie zasobu lub typie zasobu znajdziesz w dokumentacji.