גילוי של DevFest 2023

גילית את אתר האירועים DevFest 2023

גיליתי את האתר של DevFest 2023. אפשר לראות אותו בכתובת goo.gle/devfest. #DevFest