Satış tarafı için geliştirme

Reklam alanı satmak ve reklamların performansını ölçmek isteyen yayıncılar ve STP'ler içindir.

Başlama

Protected Audience API ile bir açık artırma gerçekleştirin ve reklam puanlayın.
Test sitelerinizde veya cihazlarınızda Özel Korumalı Alan'ı etkinleştirin.
Bir veya daha fazla satıcıyla açık artırma yapılandırmayı ve yürütmeyi öğrenin.
Satıcıların reklam seçimini nasıl kontrol edebileceğini öğrenin.
Satıcı puanlama mantığı ve rapor sonuçları için hangi sinyallerin kullanılabildiğini öğrenin.

Daha ayrıntılı bilgi

Sınırlı çerçevelerin ve gizli toplamanın daha iyi anlaşılmasını sağlayın.
Sınırlandırılmış çerçevelerin Özel Korumalı Alan API'leriyle nasıl kullanıldığını öğrenin.
Protected Audience'tan seçilen bir reklamı sınırlı bir çerçeve içinde nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
Gizli toplama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Deneyin

Özel Korumalı Alan API'lerini uygulamalı olarak deneyin.
Bir Protected Audience örnek projesi oluşturun ve çatallayın.
Bir reklamın açık artırma kazanamamasına yol açan sorunları giderme.

İleri düzey kavramlar

Satış tarafı çözümünüzden en iyi şekilde yararlanın.
Teklifli Sistem ve Açık Artırma sunucusunda teklif vermeyi ayarlamayı öğrenin.
Sinyalleri cihazda güvenli bir şekilde depolamak ve Güvenilir Yürütme Ortamında Korumalı Açık Artırma yürütmek için Korumalı Uygulama Sinyallerini kullanın.