Dostęp do pakietu Android SDK

Google Pay API for Passes na Androida umożliwia zapisywanie kart lojalnościowych, kart podarunkowych i ofert specjalnych w Google Pay jednym kliknięciem. Z tego samouczka dowiesz się, jak zintegrować funkcję Zapisz w Google ze swoją aplikacją na Androida.

Interfejs API jest dostępny w ramach usług Google Play, które zapewniają podstawowe funkcje dla aplikacji na Androida. Na potrzeby tego samouczka założyliśmy, że znasz podstawowe pojęcia i dysponujesz podstawowymi umiejętnościami w zakresie programowania aplikacji na Androida. Jeśli przed rozpoczęciem chcesz uzyskać informacje o programowaniu aplikacji na Androida, weź udział w szkoleniach dla deweloperów aplikacji na Androida.

Aby zacząć pracę z samouczkiem, uzyskaj dane logowania do swojego projektu i skonfiguruj Usługi Google Play.

Uzyskiwanie danych logowania do autoryzacji aplikacji

Aby użyć Google Pay API for Passes na Androida w aplikacji natywnej, musisz zautoryzować aplikację. Aby to zrobić, użyj odcisku cyfrowego SHA1 w kluczu programisty i nazwy pakietu.

Aby uzyskać zatwierdzenie aplikacji, pobierz odcisk cyfrowy SHA1 certyfikatu, uruchamiając w oknie terminalu narzędzie Keytool:

keytool -alias androiddebugkey -keystore path_to_debug_or_production_keystore -list -v

Hasło magazynu kluczy debugowania to android.

Keytool przesyła odcisk cyfrowy do powłoki. Na przykład:

$ keytool -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v
Enter keystore password: Type "android" if using debug.keystore
Alias name: androiddebugkey
Creation date: Aug 27, 2012
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 503bd581
Valid from: Mon Aug 27 13:16:01 PDT 2012 until: Wed Aug 20 13:16:01 PDT 2042
Certificate fingerprints:
   MD5:  1B:2B:2D:37:E1:CE:06:8B:A0:F0:73:05:3C:A3:63:DD
   SHA1: D8:AA:43:97:59:EE:C5:95:26:6A:07:EE:1C:37:8E:F4:F0:C8:05:C8
   SHA256: F3:6F:98:51:9A:DF:C3:15:4E:48:4B:0F:91:E3:3C:6A:A0:97:DC:0A:3F:B2:D2:E1:FE:23:57:F5:EB:AC:13:30
   Signature algorithm name: SHA1withRSA
   Version: 3

Skopiuj odcisk cyfrowy SHA1. W powyższym przykładzie został on pogrubiony. Aby zautoryzować aplikację, potrzebujesz odcisku cyfrowego i nazwy pakietu. Możesz wysłać te informacje osobie kontaktowej w Google do spraw technicznych za pomocą tego formularza.

Konfiguracja usług Google Play

Aby zaimportować bibliotekę usług Google Play, wykonaj instrukcje konfigurowania usług Google Play. Pobierz pakiet SDK do Androida, jeśli jeszcze go nie masz. Użyj usług Google Play w wersji 15 lub nowszej.

Wiązanie Android API z kontem Google Pay API for Passes

Konto Google Pay API for Passes powinna utworzyć Twoja osoba kontaktowa w Google. W witrynie Google Pay API for Passes Merchant Center można zarządzać kontem oraz wszystkimi powiązanymi klasami i obiektami. Aby udzielić interfejsowi Android API dostępu do Twojego konta, udostępnij je kontu e-mail sugar-s2w-prod@system.gserviceaccount.com, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Gdy zakończysz konfigurację, spróbuj użyć funkcji Zapisz w Google Pay w poniższych przypadkach użycia:

Obie metody pokazują, jak klienci mogą łatwo zapisywać karty lojalnościowe, karty podarunkowe i oferty specjalne z Twojej aplikacji w Google Pay.