Automatyczne tworzenie kont wydawców

Często podczas zarządzania integracją kart wygodnie jest używać wielu kont wydawców. Zanim zaczniesz, Twoje pierwsze konto wydawcy musi być zatwierdzone i musisz wykonać podstawowe kroki, aby uzyskać dostęp do interfejsu API REST. Następnie możesz automatycznie utworzyć konta dodatkowe i dostosować adresy e-mail, które im udostępniasz.

Możesz także ręcznie utworzyć konto wydawcy i edytować uprawnienia tego konta w Google Pay Merchant Center.

Jak utworzyć nowe konto wydawcy

Aby utworzyć nowe konto wydawcy, wyślij wywołanie REST insert do tego punktu końcowego przy użyciu autoryzowanego klucza konta usługi:

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer/

W wywołaniu REST umieść kod:

{
 "name": issuer-account-name
 "contactInfo": {
  "email": email-address
 }
}

Odpowiedź zawiera wysłaną treść i dodatkowe pole issuerId. Jest to identyfikator wydawcy nowo utworzonego konta. Więcej informacji o tym, jak używać punktu końcowego wydawcy, znajdziesz w dokumentacji API.

Zmiana uprawnień istniejącego konta

Po utworzeniu konta dostęp do niego ma tylko klucz konta usługi, za pomocą którego zostało utworzone. Jeśli chcesz udzielić dostępu do konta innym kluczom kont usługi lub zarządzać kontem z osobistego adresu e-mail przez interfejs konta sprzedawcy, dodaj adresy e-mail za pomocą punktu końcowego uprawnień. Użyj do tego wywołania REST UPDATE. Oto przykład:

PUT https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/permissions/<issuerId>
{
 "permissions": [
  {
   "emailAddress": permission-email-address
   "role": <the role of the account, either "writer", "owner", or "reader">
  },
 ]
}

Więcej informacji znajdziesz na liście referencyjnej interfejsu API uprawnień.