Sprawdzone metody zapewniania wygody użytkownikom

To, jak rozwinie się sytuacja po wprowadzeniu integracji z interfejsem Google Pay API, zależy od tego, jak będzie przebiegał proces zakupu i jakie będą wrażenia użytkowników (UX) Twojej witryny lub aplikacji. Jeżeli chcesz zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia, zastosuj nasze wytyczne:

Ustawianie Google Pay jako domyślnej formy płatności

Ustaw Google Pay jako domyślną formę płatności dla nowych użytkowników lub pomiń ekrany zakładania konta. Zalecamy ustawienie Google Pay jako domyślnej formy płatności, gdy isReadytoPay zwraca wartość true. Zmniejsza to liczbę kliknięć, jakie klient musi wykonać, aby sfinalizować transakcję, ponieważ dane karty i informacje do dostawy domyślnie ustawiają się automatycznie na te zapisane przez klienta.

Włączanie danych karty w przycisku Google Pay

Google Pay może wyświetlać markę karty klienta oraz ostatnie 4 cyfry jej numeru na przycisku płatności. Ta funkcja przypomina klientom, że przycisk płatności Google Pay działa jak karta.

  • Aby włączyć dane karty, zaimplementuj createButton() API oraz ustaw ButtonOptions.buttonType na buy lub long.
  • Ustaw kolor przycisku płatności Google Pay na czarny (widoczny na pierwszej ilustracji) lub biały (widoczny na drugiej ilustracji), aby kontrastował z tłem strony płatności.
Optymalizacja
Ilustracja 1. Właściwość buttonType jest ustawiona na long, a buttonColor ma wartość black

 

Optymalizacja
Ilustracja 2. Właściwość buttonType jest ustawiona na long, a buttonColor ma wartość white

Minimalizowanie liczby kliknięć

Jeśli Twoja forma płatności jest ustawiona na pobieranie opłaty natychmiast po wywołaniu Google Pay, wykonaj te czynności:

  • Dopilnuj, aby ostateczna łączna cena była wyświetlana użytkownikowi przed wywołaniem Google Pay.
  • Ustaw CheckoutOption na COMPLETE_IMMEDIATE_PURCHASE, aby w oknie wyboru Google Pay użytkownicy mogli kliknąć przycisk Zapłać zamiast przycisku Dalej.

W ten sposób użytkownik będzie mógł zapłacić jednym kliknięciem i będzie wiedział, czego się spodziewać, zanim zostanie obciążony płatnością.

Optymalizacja
Ilustracja 3. Minimalizowanie liczby kliknięć

Miejsca, w których warto umieścić Google Pay

Wyświetlaj Google Pay w każdym z tych 4 miejsc:

Jeśli umieszczasz Google Pay w więcej niż jednym miejscu, musisz zapewnić spójność wywołań IsReadytoPayRequest we wszystkich miejscach.

Dodawanie Google Pay do strony produktu

Dodaj Google Pay do stron produktów i zapewnij swoim klientom szybkie płatności. Zmniejsza to liczbę kroków wykonywanych podczas realizowania transakcji i zwiększa współczynniki konwersji przy zakupie pojedynczych rzeczy.

Dodawanie Google Pay do strony produktu
Ilustracja 4. Dodawanie Google Pay do strony produktu

Dodawanie Google Pay na stronie płatności

Jeśli masz przycisk kasy lub koszyka, dodaj Google Pay w pobliżu standardowej opcji płatności i wysyłki.

Dzięki umieszczeniu Google Pay w tym miejscu klient:

  • widzi wszystkie produkty w koszyku,
  • widzi ostateczną łączną cenę,
  • ma możliwość natychmiastowego sfinalizowania zakupu.
Do kasy
Ilustracja 5. Dodawanie Google Pay w pobliżu standardowej opcji płatności i wysyłki

Umieszczanie Google Pay na pierwszym miejscu listy z opcjami płatności

Upewnij się, że opcja Google Pay jest wyraźnie widoczna, aby użytkownicy wiedzieli, że mogą płacić jednym kliknięciem.

Umieszczanie Google Pay na pierwszym miejscu listy z opcjami płatności
Ilustracja 6. Umieszczanie Google Pay na pierwszym miejscu listy z opcjami płatności

Umieszczanie Google Pay powyżej pól, w których użytkownik ręcznie wpisuje dane karty

Gdy Google Pay znajduje się w widocznym miejscu powyżej pól, które wymagają ręcznego wpisania danych, użytkownicy nie muszą ręcznie wpisywać danych karty ani adresu dostawy i adresu rozliczeniowego, jeśli te dane są już dostępne. Zmniejsza to liczbę ręcznych operacji i zwiększa współczynnik konwersji.

Umieszczanie Google Pay powyżej pól, w których użytkownik ręcznie wpisuje dane karty
Ilustracja 7. Umieszczanie Google Pay powyżej pól, w których użytkownik ręcznie wpisuje dane karty

Zbieranie w Google Pay informacji potrzebnych do wysyłki zamówienia do użytkowników

Jeśli potrzebujesz informacji niezbędnych do wysyłki zamówienia, klienci mogą potwierdzić adres dostawy na ekranie Google Pay wraz z danymi karty. Użytkownicy nie muszą wtedy ręcznie wpisywać adresu. Odpowiedź z interfejsu Google Pay API zawiera zarówno dane do wysyłki, jak i dane karty.

Umieszczanie Google Pay powyżej pól, w których użytkownik ręcznie wpisuje dane karty
Ilustracja 8. Konfigurowanie adresu dostawy w Google Pay

Włączanie w Google Pay funkcji Zapłać bez logowania

Włącz łatwe płatności w Google Pay bez konieczności tworzenia konta przez użytkowników. Aby to zrobić, poproś o dane karty i dane adresowe potrzebne do realizacji transakcji w ramach żądania wysyłanego do Google Pay API.

Jeśli udostępniasz możliwość utworzenia konta, skorzystaj z danych karty i adresu podanych przez Google Pay API, aby uzyskać informacje potrzebne do utworzenia konta. Zalecamy tworzenie kont dopiero po zakupie.

Jeśli poprosisz o te informacje za pomocą Google Pay API, klient nie będzie musiał ręcznie wpisywać wszystkich danych wymaganych do realizacji transakcji. Dzięki temu przebiegnie ona płynnie i bezproblemowo.

Używanie Google Pay do gromadzenia wyłącznie istotnych danych o użytkowniku

Jeśli zbierasz dane zwracane przez interfejs Google Pay API, możesz je wykorzystywać wyłącznie w związku z realizacją bieżącej transakcji klienta. Obejmuje to potwierdzenie złożenia zamówienia, powiadomienie o wysyłce, śledzenie przesyłki, anulowanie zamówienia, zwrot i powiadomienie o zwrocie.

Google Pay API zwraca na przykład adres e-mail, jeśli ustawisz emailRequired na true w obiekcie PaymentDataRequest .

Stosuj się do tej zasady, aby wzmocnić zaufanie i lojalność klientów.