Wdrażanie aplikacji

Z tej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować wersję produkcyjną aplikacji i rozpocząć akceptowanie prawdziwych danych uwierzytelniających płatność.

Podpisywanie aplikacji kluczami wersji

Gdy w Twojej aplikacji jest ustawione środowisko produkcyjne Google Pay API, interfejs Google Pay API zwraca ERROR_CODE_MERCHANT_ACCOUNT_ERROR (405), jeśli odcisk cyfrowy klucza podpisywania wykorzystany do podpisania aplikacji na Androida nie jest zgodny z odciskiem cyfrowym klucza wersji zarejestrowanym w Google Play. Ten błąd pojawia się najczęściej wtedy, gdy tworzona aplikacja przechodzi ze środowiska testowego w produkcyjne.

Aby naprawić ten błąd, dopilnuj, aby odcisk cyfrowy dostarczony Google zgadzał się z odciskiem klucza użytego do podpisania aplikacji na Androida. Gdy aplikacja na Androida zostanie podpisana, możesz zweryfikować odcisk cyfrowy klucza używanego do podpisywania, wykorzystując poniższe polecenia:

// First extract the META-INF/CERT.RSA from the APK
jar -xvf  META-INF/CERT.RSA
inflated: META-INF/CERT.RSA

keytool -printcert -file META-INF/CERT.RSA

Certificate fingerprints:
   MD5:  YOUR_MD5_HASH
   SHA1: YOUR_SHA1_HASH
   Signature algorithm name: SHA1withRSA

Odcisk musi zgadzać się z odciskiem cyfrowym SHA1 dostarczonym do Google Play.

Konfiguracja wersji produkcyjnej aplikacji

Aby skonfigurować wersję produkcyjną aplikacji, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dopilnuj, aby Twój pakiet APK był podpisany za pomocą klucza wersji, a nie klucza debugowania używanego w środowisku testowym. Klucz debugowania nie działa w środowisku produkcyjnym.
  2. Ustaw parametr środowiska WalletOptions jako WalletConstants.ENVIRONMENT_PRODUCTION.

Umieszczanie aplikacji w Sklepie Play

Po sprawdzeniu i uzyskaniu od Google zgody na wprowadzenie aplikacji możesz umieścić ją w Sklepie Google Play za pomocą Konsoli Google Play.