با تکمیل خودکار مکان، پر کردن فرم‌های ثبت‌نام را برای کاربرانتان سریع و آسان کنید و به ارائه مدرک نشانی در برنامه کمک کنید.

مستندات

مستندات
با Places SDK برای Android، Place Autocomplete را در برنامه اندروید خود ادغام کنید.
مستندات
با Places SDK برای iOS، Place Autocomplete را در برنامه iOS خود ادغام کنید.
مستندات
تکمیل خودکار مکان را با کتابخانه مکان‌ها، Maps JavaScript API در وب‌سایت خود ادغام کنید.
مستندات
از طریق درخواست های HTTP با سرویس تکمیل خودکار مکان تماس بگیرید.