תפקידים והרשאות בפרויקט

טבלה עם פירוט כל התפקידים במסוף Google Cloud שמוזכרים במסמכי התיעוד של מפות Google, לצד ההרשאות והיכולות שצוינו.

תא ריק מציין שלא הוענקה לו ההרשאה המקבילה לו תפקיד משתמש ספציפי. כל משתמש יכול להחזיק במספר תפקידים במסוף Cloud בפרויקט נתון. לכן, כל עוד למשתמש יש תפקיד שנותן לו הרשאות בצורה מפורשת, יכול להיות שתפקיד אחר שהוקצה לו לא ימנע ממנו לבצע את הפעולה הזו באופן ספציפי.

מידע נוסף על התפקידים במסוף Cloud

הרשאות בעלי הפרויקט עריכת פרויקטים עריכת בקשות לתמיכה טכנית צפייה בבקשות לתמיכה טכנית אדמין לענייני חיוב
יצירה או עדכון של מקרי חיוב
הצגה של מקרי חיוב
יצירה או עדכון של בקשות טכניות
הצגת בקשות טכניות
יצירה או ניהול של מזהי מפות
הצגה והורדה של תובנות עסקיות

לתפקידים עריכת בקשות לתמיכה טכנית וצפייה בבקשות לתמיכה טכנית יש כרגע גישה לבקשות תמיכה, אבל הן ישתנו בעתיד. כדי להבטיח הרשאות תקינות של בקשות חיוב ללא הפרעה, יש להשתמש בתפקיד עריכת פרויקט.

אדמינים לענייני חיוב שצריכים ליצור בקשת תמיכה יכולים להשתמש בפתרון הזה.