Ra mắt Nền tảng Google Maps tại Ấn Độ: Hướng dẫn di chuyển

Hướng dẫn này chỉ cho khách hàng ở Ấn Độ cách di chuyển sang mô hình định giá trả tiền theo mức dùng trên Nền tảng Google Maps.

Google Asia Pacific Pte. Ltd. sẽ tiếp tục là nhà cung cấp dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Điểm chính

 • Nền tảng Google Maps ra mắt ở Ấn Độ vào ngày 18 tháng 11 năm 2019.
 • Khách hàng của Nền tảng Google Maps tại Ấn Độ hiện phải trả phí để sử dụng dịch vụ.
 • Bạn không thể thanh toán các dịch vụ Google Maps Platform và Google Cloud Platform qua cùng một tài khoản thanh toán tại Ấn Độ.
 • Việc sử dụng Nền tảng Google Maps yêu cầu bạn phải có một tài khoản thanh toán mới, riêng biệt cho Maps để được lập hoá đơn chính xác.
 • Khách hàng của Nền tảng Google Maps (bao gồm cả Ấn Độ) được sử dụng miễn phí 200 USD mỗi tháng.
 • Khách hàng của Nền tảng Google Maps sử dụng hơn 200 USD các lệnh gọi API Maps sẽ bị tính phí vượt mức.

Khách hàng tự phục vụ trực tuyến

Tôi không chắc chắn về loại tài khoản thanh toán của mình

Những tài khoản thanh toán được lập hoá đơn bằng USD thông qua Google Asia Pacific tương thích với các dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Những tài khoản thanh toán được tính phí bằng INR thông qua Google Cloud India không tương thích với các dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang tổng quan và hoá đơn của tài khoản thanh toán.

Cách tìm hiểu về loại tài khoản thanh toán của bạn:

 1. Chuyển đến tổng quan về việc thanh toán.
 2. Kiểm tra xem bạn có thanh toán bằng USD hay không:

Đánh giá hành động bạn cần thực hiện

Để tìm hiểu hình thức sử dụng trong tài khoản thanh toán của bạn:

 1. Chuyển đến báo cáo thanh toán.
 2. Nhóm theo SKU.
 3. Xem cột Sản phẩm: nếu không sử dụng sản phẩm Nền tảng Google Maps, thì bạn không cần làm gì đối với bất kỳ dự án nào của tài khoản thanh toán. Nếu không, hãy xác định những dự án cần hành động bằng cách làm theo các bước còn lại.
 4. Trong bảng điều khiển bên phải, trong phần Bộ lọc, hãy dùng trình đơn thả xuống Dự án để thêm bộ lọc cho mỗi dự án.
 5. Kiểm tra từng dự án để xem có sử dụng sản phẩm Google Maps Platform hay không.
 6. Nếu một dự án có:
  1. Chỉ sử dụng GCP: Bạn không cần làm gì cả, dự án này vẫn sẽ nằm trong tài khoản thanh toán này.
  2. Cách sử dụng Chỉ Maps: Di chuyển dự án này sang tài khoản thanh toán mới trên Nền tảng Google Maps. Hãy xem instructions này.
  3. Cách sử dụng Maps + GCP: Tạo tài khoản thanh toán mới, tạo(các) dự án mới, tạo(các) khoá API mới và cập nhật(các) ứng dụng của bạn để dùng(các) khoá API mới tạo. Hãy xem instructions này.

Tài khoản thanh toán có quyền sử dụng cả GCP và Nền tảng Google Maps trong cùng dự án

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển thành công sang Nền tảng Google Maps. Ngoài ra, bạn nên xem video hướng dẫn này. Video này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình chuyển đổi này.

Tạo tài khoản thanh toán mới cho Nền tảng Google Maps:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Google Cloud Platform.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào tên của tài khoản thanh toán hiện tại ở gần đầu trang rồi chọn Quản lý tài khoản thanh toán.
 4. Nhấp vào phần Tạo tài khoản.
 5. Nhập tên của tài khoản thanh toán mới và chọn doanh nghiệp mà tài khoản thanh toán sẽ thanh toán (trong trường hợp này là Nền tảng Google Maps).
 6. Nhấp vào Gửi và bật tính năng thanh toán.

Tạo một dự án mới sẽ chỉ dùng với Nền tảng Google Maps:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn IAM và quản trị viên > Quản lý tài nguyên.
 3. Trên trang Quản lý tài nguyên, hãy chọn trình đơn thả xuống của tổ chức rồi chọn tổ chức mà bạn muốn tạo dự án.
 4. Nhấp vào TẠO DỰ ÁN.
 5. Trên trang Dự án mới, hãy nhập tên dự án và chọn tài khoản thanh toán mới được tạo cho Nền tảng Google Maps.
 6. Nếu bạn muốn thêm dự án vào một thư mục, hãy nhập tên thư mục đó vào hộp Location (Vị trí).
 7. Khi bạn nhập xong thông tin chi tiết về dự án mới, hãy chọn Tạo.

Tạo khoá API mới:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn API và dịch vụ > Thông tin xác thực.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy chọn trình đơn thả xuống Tạo thông tin xác thực rồi chọn Khoá API.
 4. Hộp thoại đã tạo khoá API sẽ hiển thị khoá mới tạo.
 5. Bạn nên tạo một bản sao khoá API (khoá API luôn có sẵn qua bảng điều khiển). Để bảo mật, bạn nên hạn chế khoá API.

Các thay đổi bổ sung:

 1. Thay thế các khoá API cũ dùng để xác thực việc sử dụng Nền tảng Google Maps bằng các khoá API mới đã tạo trong tài khoản thanh toán Maps.
 2. Thêm các quy định hạn chế đối với khoá API.

Tài khoản thanh toán có quyền sử dụng cả GCP và Nền tảng Google Maps trong các dự án riêng biệt

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển thành công sang Nền tảng Google Maps. Ngoài ra, bạn nên xem video hướng dẫn này. Video này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình chuyển đổi này.

Tạo tài khoản thanh toán mới cho Nền tảng Google Maps:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào tên của tài khoản thanh toán hiện tại ở gần đầu trang rồi chọn Quản lý tài khoản thanh toán.
 4. Nhấp vào phần Tạo tài khoản.
 5. Nhập tên tài khoản thanh toán.
 6. Chọn Nền tảng Google Maps).
 7. Nhấp vào Gửi và bật tính năng thanh toán.

Di chuyển các dự án hiện có trên Nền tảng Google Maps sang tài khoản thanh toán mới:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Nếu có nhiều tài khoản thanh toán, bạn sẽ được nhắc chọn tài khoản thanh toán được liên kết để quản lý việc thanh toán của dự án hiện tại.
 4. Trong mục Những dự án được liên kết với tài khoản thanh toán này, hãy tìm tên của dự án mà bạn muốn thay đổi thông tin thanh toán rồi chọn trình đơn bên cạnh dự án đó.
 5. Chọn Thay đổi tài khoản thanh toán, rồi chọn tài khoản thanh toán đích mong muốn.
 6. Nhấp vào Đặt tài khoản.

Thay đổi bổ sung (không bắt buộc):

 1. Đóng tài khoản thanh toán cũ (nếu không cần thiết cho các dịch vụ trên Nền tảng Google Maps).
 2. Tạo lại cảnh báo về ngân sách.
 3. Tạo lại các vai trò IAM.