Etkileşimli Çok Amaçlı Kodlayıcı Yardımcı Programı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu yardımcı program Maps JavaScript API'yi kullanır. Daha ayrıntılı olarak belirtmek gerekirse, yolların kodlaması ve kodu çözme işlemi, google.maps.geometry.encoding ad alanındaki encodePath() ve decodePath statik yöntemleri tarafından gerçekleştirilir. Kodlama şeması hakkında bilgi için Kodlanmış Çoklu Çizgi Algoritması Biçimi'ne bakın.

Google Haritalar'daki çoklu çizgiler, enlem/boylam çiftleri olarak oluşturulur. Ayrıca, kodlanmış bir çoklu çizgideki her bir tepe noktası (konum) için konumun ilgili seviyede ve daha yüksek bir düzeyde (yani yakınlaştırma artışı) gösterilmesi gerektiğini belirten bir düzey belirtebilirsiniz. Bir konum belirli bir seviyede görünmüyorsa çizgi, görünen son konumdan bir sonraki görünür konuma gider. İlk ve son konumların 3. Seviye olması gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde, çoklu çizgi tüm seviyelerde gösterilmez.

Bu etkileşimli yardımcı programı kullanarak bir çoklu çizginin kodlamasını hesaplayabilirsiniz.

  1. Çoklu çizginizin ilk konumunu yerleştirmek için haritayı tıklayın. Konumu ayarlamak için işaretçiyi sürükleyebilirsiniz.
  2. Gerekirse Görüntüleme Düzeyi alanında konum için uygun düzeyi belirtin.
  3. Konumu Konumlar listesine eklemek için Konum Ekle düğmesini tıklayın.
  4. Çoklu çizginizdeki her konum için işlemi tekrarlayın.
  5. Çoklu çizgi kodlaması, Kodlanmış Çoklu Çizgi ve Kodlanmış Düzeyler alanlarında görünür. google.maps.Polyline oluştururken locations ve levels için bu değerleri kullanın.