Routes API

path.googleapis.com API'sini ziyaret edin.

Hizmet: redirect.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API istekleri yaparken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini açıklamak ve kullanmak için makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet, aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmetin birden fazla hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasına göre belirlenir:

  • https://routes.googleapis.com

REST Kaynağı: v2

Yöntemler
computeRouteMatrix POST /distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix
Kalkış ve varış noktalarının listesini alır ve her bir kalkış ve hedef kombinasyonu için rota bilgilerini içeren bir akış döndürür.
computeRoutes POST /directions/v2:computeRoutes
Bir dizi terminal ve ara ara noktayla birlikte birincil rotayı isteğe bağlı alternatif rotalarla birlikte döndürür.