הצמדה לכבישים

הפונקציה Roads API מקבלת עד 100 נקודות GPS שנאספים לאורך מסלול, ומחזירה קבוצת נתונים דומה, כשהנקודות מוצמדות לדרכים בעלות הסבירות הגבוהה ביותר שהרכב נסע בהם. אפשר גם לבקש אינטרפולציה של הנקודות, וכך לקבל מסלול שמתאים בצורה חלקה לגיאומטריה של הדרך.

בקשות

יש לשלוח בקשה להצמדה לכביש באמצעות HTTPS, ובצורה הבאה:

https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?parameters&key=YOUR_API_KEY

Required parameters

 • path

  The path to be snapped. The path parameter accepts a list of latitude/longitude pairs. Latitude and longitude values should be separated by commas. Coordinates should be separated by the pipe character: "|". For example: path=60.170880,24.942795|60.170879,24.942796|60.170877,24.942796.

  Note: The snapping algorithm works best for points that are not too far apart. If you observe odd snapping behavior, try creating paths that have points closer together. To ensure the best snap-to-road quality, you should aim to provide paths on which consecutive pairs of points are within 300m of each other. This will also help in handling any isolated, long jumps between consecutive points caused by GPS signal loss, or noise.

Optional parameters

 • interpolate

  Whether to interpolate a path to include all points forming the full road-geometry. When true, additional interpolated points will also be returned, resulting in a path that smoothly follows the geometry of the road, even around corners and through tunnels. Interpolated paths will most likely contain more points than the original path. Defaults to false.

דוגמאות

הבקשה הבאה תצמיד את הנקודות שצוינו לגיאומטריה של הדרך. קבוצת הנתונים הספציפית הזו עוקבת אחר דרך מעגלית. הגדרה של interpolate=true מבטיחה שהגיאומטריה שמוחזרת תתאים לצורת הכביש. באמצעות interpolate=false, הנתיב המקוץ עדיין יעקוב אחרי הדרך, אבל הקו הפוליגוני שיתקבל לא יהיה חלק כל כך.

כתובת URL

https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads
 ?interpolate=true
 &path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY'

תשובות

לכל בקשה תקינה, Roads API תחזיר תגובה בפורמט שצוין בכתובת ה-URL של הבקשה, כמו תגובת ה-JSON הבאה.

{
 "snappedPoints":
  [
   {
    "location":
     { "latitude": -35.27800489993019, "longitude": 149.129531998742 },
    "originalIndex": 0,
    "placeId": "ChIJr_xl0GdNFmsRsUtUbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2784195, "longitude": 149.12946589999999 },
    "placeId": "ChIJr_xl0GdNFmsRsUtUbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2784195, "longitude": 149.12946589999999 },
    "placeId": "ChIJ6aXGemhNFmsRZE_zHqhmrG4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2792731, "longitude": 149.12933809999998 },
    "placeId": "ChIJ6aXGemhNFmsRZE_zHqhmrG4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2792731, "longitude": 149.12933809999998 },
    "placeId": "ChIJTcTdZ2hNFmsRXokM4mWCWfk",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.279557, "longitude": 149.1292973 },
    "placeId": "ChIJTcTdZ2hNFmsRXokM4mWCWfk",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.279557, "longitude": 149.1292973 },
    "placeId": "ChIJiUfNQmhNFmsRSsAI-1m6y1g",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.279610999999996, "longitude": 149.1292889 },
    "placeId": "ChIJiUfNQmhNFmsRSsAI-1m6y1g",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2796484, "longitude": 149.1292791 },
    "placeId": "ChIJiUfNQmhNFmsRSsAI-1m6y1g",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2796484, "longitude": 149.1292791 },
    "placeId": "ChIJ_RyFQ2hNFmsRoHJAbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.279947299999996, "longitude": 149.1291894 },
    "placeId": "ChIJ_RyFQ2hNFmsRoHJAbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.279947299999996, "longitude": 149.1291894 },
    "placeId": "ChIJOyypT2hNFmsRZBtscGL0htw",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280323564795005, "longitude": 149.1290903128365 },
    "originalIndex": 1,
    "placeId": "ChIJOyypT2hNFmsRZBtscGL0htw",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2803426, "longitude": 149.12908529999999 },
    "placeId": "ChIJOyypT2hNFmsRZBtscGL0htw",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2803426, "longitude": 149.12908529999999 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280409899999995, "longitude": 149.1290699 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.28048179999999, "longitude": 149.129062 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2805541, "longitude": 149.1290623 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.280626, "longitude": 149.1290712 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.280626, "longitude": 149.1290712 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280695099999996, "longitude": 149.12908489999998 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2807629, "longitude": 149.1291046 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2808294, "longitude": 149.1291306 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2809064, "longitude": 149.1291693 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280968200000004, "longitude": 149.129208 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28101395754623, "longitude": 149.1292430025548 },
    "originalIndex": 2,
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28103840000001, "longitude": 149.1292617 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2810936, "longitude": 149.1293121 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2810979, "longitude": 149.1293176 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2810979, "longitude": 149.1293176 },
    "placeId": "ChIJpYMSrmlNFmsRXkCoIkZxgBg",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281152399999996, "longitude": 149.1294256 },
    "placeId": "ChIJpYMSrmlNFmsRXkCoIkZxgBg",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281152399999996, "longitude": 149.1294256 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2811784, "longitude": 149.1294706 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2812258, "longitude": 149.1295413 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2812771, "longitude": 149.12960759999999 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.281332, "longitude": 149.1296695 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2813904, "longitude": 149.12972670000002 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281451700000005, "longitude": 149.1297788 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28146506991143, "longitude": 149.12978858234607 },
    "originalIndex": 3,
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28151580000001, "longitude": 149.1298257 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.28158259999999, "longitude": 149.129867 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281666099999995, "longitude": 149.1299091 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2817377, "longitude": 149.1299379 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281810899999996, "longitude": 149.1299602 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281884999999996, "longitude": 149.1299765 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28194399606459, "longitude": 149.1299842294294 },
    "originalIndex": 4,
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281959799999996, "longitude": 149.12998629999998 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282035199999996, "longitude": 149.1299895 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2821254, "longitude": 149.1299851 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282199999999996, "longitude": 149.1299743 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2822739, "longitude": 149.1299573 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2823468, "longitude": 149.129934 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2824178, "longitude": 149.1299043 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2824379, "longitude": 149.1298945 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2824379, "longitude": 149.1298945 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282472999999996, "longitude": 149.1298835 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2825375, "longitude": 149.1298525 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28257309999999, "longitude": 149.1298319 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28257309999999, "longitude": 149.1298319 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282665400000006, "longitude": 149.12974459999998 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28274030000001, "longitude": 149.1296645 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282809799999995, "longitude": 149.12957799999998 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28282136229385, "longitude": 149.12956142620385 },
    "originalIndex": 5,
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2828744, "longitude": 149.1294854 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282922299999996, "longitude": 149.1294044 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282931500000004, "longitude": 149.1293876 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830263, "longitude": 149.1291788 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830263, "longitude": 149.1291788 },
    "placeId": "ChIJyd3JiWlNFmsR9RUq2ySTTZQ",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.283054, "longitude": 149.1290996 },
    "placeId": "ChIJyd3JiWlNFmsR9RUq2ySTTZQ",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830794, "longitude": 149.1290094 },
    "placeId": "ChIJyd3JiWlNFmsR9RUq2ySTTZQ",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830794, "longitude": 149.1290094 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28313383700836, "longitude": 149.12893500604946 },
    "originalIndex": 6,
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283134499999996, "longitude": 149.12893409999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283190399999995, "longitude": 149.1288668 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2832503, "longitude": 149.1288041 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2833133, "longitude": 149.1287463 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2833794, "longitude": 149.128694 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283448299999996, "longitude": 149.128647 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2835199, "longitude": 149.1286054 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2835934, "longitude": 149.1285699 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283668899999995, "longitude": 149.12854059999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28372649999999, "longitude": 149.1285237 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28386179999999, "longitude": 149.12849319999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2839978, "longitude": 149.1284682 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2840205, "longitude": 149.12846779999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2840205, "longitude": 149.12846779999998 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2840524, "longitude": 149.12845969999998 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.284341500000004, "longitude": 149.1284124 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2843875, "longitude": 149.1284034 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2843875, "longitude": 149.1284034 },
    "placeId": "ChIJVx7Ta2pNFmsRx9OI9CnN5tI",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2845916, "longitude": 149.1283726 },
    "placeId": "ChIJVx7Ta2pNFmsRx9OI9CnN5tI",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2845916, "longitude": 149.1283726 },
    "placeId": "ChIJtWxAZmpNFmsRlbUCkc6VtnA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28459730000001, "longitude": 149.1283703 },
    "placeId": "ChIJtWxAZmpNFmsRlbUCkc6VtnA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.284728747199374, "longitude": 149.12834860726772 },
    "originalIndex": 7,
    "placeId": "ChIJtWxAZmpNFmsRlbUCkc6VtnA",
   },
  ],
}

התשובה משתמשת בסכימה הבאה.

SnapToRoadsResponse

FieldRequiredTypeDescription
optional Array<SnappedPoint>

An array of snapped points.

See SnappedPoint for more information.

optionalstring

A string containing a user-visible warning.

SnappedPoint

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatitudeLongitudeLiteral See LatitudeLongitudeLiteral for more information.
requiredstring

A unique identifier for a place. All place IDs returned by the Roads API correspond to road segments.

optionalnumber

An integer that indicates the corresponding value in the original request. Each value in the request should map to a snapped value in the response. However, if you've set interpolate=true or if you're using nearest roads, then it's possible that the response will contain more coordinates than the request. Interpolated values will not have an originalIndex. These values are indexed from 0, so a point with an originalIndex of 4 will be the snapped value of the 5th latitude/longitude passed to the path parameter. Nearest Roads points may contain several points for single coordinates with differing location or placeId.

LatitudeLongitudeLiteral

An object describing a specific location with Latitude and Longitude in decimal degrees.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Latitude in decimal degrees

requirednumber

Longitude in decimal degrees

הדגמה (דמו)

 1. אפשר ללחוץ על המפה כדי ליצור מסלול רכב. חשוב לזכור שאם הנקודות רחוקות מדי, יכול להיות שהן לא יוצמדו כמו שצריך.
 2. לוחצים לחיצה כפולה כדי להצמיד את המסלול לכביש.

לצפייה בדוגמה הזו במסך מלא.

JavaScript

var apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE';

var map;
var drawingManager;
var placeIdArray = [];
var polylines = [];
var snappedCoordinates = [];

function initialize() {
 var mapOptions = {
  zoom: 17,
  center: {lat: -33.8667, lng: 151.1955,}
 };
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions);

 // Adds a Places search box. Searching for a place will center the map on that
 // location.
 map.controls[google.maps.ControlPosition.RIGHT_TOP].push(
   document.getElementById('bar'));
 var autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(
   document.getElementById('autoc'));
 autocomplete.bindTo('bounds', map);
 autocomplete.addListener('place_changed', function() {
  var place = autocomplete.getPlace();
  if (place.geometry.viewport) {
   map.fitBounds(place.geometry.viewport);
  } else {
   map.setCenter(place.geometry.location);
   map.setZoom(17);
  }
 });

 // Enables the polyline drawing control. Click on the map to start drawing a
 // polyline. Each click will add a new vertice. Double-click to stop drawing.
 drawingManager = new google.maps.drawing.DrawingManager({
  drawingMode: google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE,
  drawingControl: true,
  drawingControlOptions: {
   position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER,
   drawingModes: [
    google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE
   ]
  },
  polylineOptions: {
   strokeColor: '#696969',
   strokeWeight: 2,
   strokeOpacity: 0.3,
  }
 });
 drawingManager.setMap(map);

 // Snap-to-road when the polyline is completed.
 drawingManager.addListener('polylinecomplete', function(poly) {
  var path = poly.getPath();
  polylines.push(poly);
  placeIdArray = [];
  runSnapToRoad(path);
 });


 // Clear button. Click to remove all polylines.
 document.getElementById('clear').addEventListener('click', function(event) {
  event.preventDefault();
  for (var i = 0; i < polylines.length; ++i) {
   polylines[i].setMap(null);
  }
  polylines = [];
  return false;
 });
}

// Snap a user-created polyline to roads and draw the snapped path
function runSnapToRoad(path) {
 var pathValues = [];
 for (var i = 0; i < path.getLength(); i++) {
  pathValues.push(path.getAt(i).toUrlValue());
 }

 $.get('https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads', {
  interpolate: true,
  key: apiKey,
  path: pathValues.join('|')
 }, function(data) {
  processSnapToRoadResponse(data);
  drawSnappedPolyline();
 });
}

// Store snapped polyline returned by the snap-to-road service.
function processSnapToRoadResponse(data) {
 snappedCoordinates = [];
 placeIdArray = [];
 for (var i = 0; i < data.snappedPoints.length; i++) {
  var latlng = new google.maps.LatLng(
    data.snappedPoints[i].location.latitude,
    data.snappedPoints[i].location.longitude);
  snappedCoordinates.push(latlng);
  placeIdArray.push(data.snappedPoints[i].placeId);
 }
}

// Draws the snapped polyline (after processing snap-to-road response).
function drawSnappedPolyline() {
 var snappedPolyline = new google.maps.Polyline({
  path: snappedCoordinates,
  strokeColor: '#add8e6',
  strokeWeight: 4,
  strokeOpacity: 0.9,
 });

 snappedPolyline.setMap(map);
 polylines.push(snappedPolyline);
}

$(window).load(initialize);

JavaScript + HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="utf-8">
  <title>Roads API Demo</title>
  <style>
   html, body, #map {
    height: 100%;
    margin: 0px;
    padding: 0px
   }

   #panel {
    position: absolute;
    top: 5px;
    left: 50%;
    margin-left: -180px;
    z-index: 5;
    background-color: #fff;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #999;
   }

   #bar {
    width: 240px;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
    margin: 8px;
    padding: 4px;
    border-radius: 4px;
   }

   #autoc {
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
   }
  </style>

  <script src="https://www.gstatic.com/external_hosted/jquery2.min.js"></script>
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=drawing,places&key=YOUR_API_KEY"></script>
  <script>
var apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE';

var map;
var drawingManager;
var placeIdArray = [];
var polylines = [];
var snappedCoordinates = [];

function initialize() {
 var mapOptions = {
  zoom: 17,
  center: {lat: -33.8667, lng: 151.1955,}
 };
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions);

 // Adds a Places search box. Searching for a place will center the map on that
 // location.
 map.controls[google.maps.ControlPosition.RIGHT_TOP].push(
   document.getElementById('bar'));
 var autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(
   document.getElementById('autoc'));
 autocomplete.bindTo('bounds', map);
 autocomplete.addListener('place_changed', function() {
  var place = autocomplete.getPlace();
  if (place.geometry.viewport) {
   map.fitBounds(place.geometry.viewport);
  } else {
   map.setCenter(place.geometry.location);
   map.setZoom(17);
  }
 });

 // Enables the polyline drawing control. Click on the map to start drawing a
 // polyline. Each click will add a new vertice. Double-click to stop drawing.
 drawingManager = new google.maps.drawing.DrawingManager({
  drawingMode: google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE,
  drawingControl: true,
  drawingControlOptions: {
   position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER,
   drawingModes: [
    google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE
   ]
  },
  polylineOptions: {
   strokeColor: '#696969',
   strokeWeight: 2,
   strokeOpacity: 0.3,
  }
 });
 drawingManager.setMap(map);

 // Snap-to-road when the polyline is completed.
 drawingManager.addListener('polylinecomplete', function(poly) {
  var path = poly.getPath();
  polylines.push(poly);
  placeIdArray = [];
  runSnapToRoad(path);
 });


 // Clear button. Click to remove all polylines.
 document.getElementById('clear').addEventListener('click', function(event) {
  event.preventDefault();
  for (var i = 0; i < polylines.length; ++i) {
   polylines[i].setMap(null);
  }
  polylines = [];
  return false;
 });
}

// Snap a user-created polyline to roads and draw the snapped path
function runSnapToRoad(path) {
 var pathValues = [];
 for (var i = 0; i < path.getLength(); i++) {
  pathValues.push(path.getAt(i).toUrlValue());
 }

 $.get('https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads', {
  interpolate: true,
  key: apiKey,
  path: pathValues.join('|')
 }, function(data) {
  processSnapToRoadResponse(data);
  drawSnappedPolyline();
 });
}

// Store snapped polyline returned by the snap-to-road service.
function processSnapToRoadResponse(data) {
 snappedCoordinates = [];
 placeIdArray = [];
 for (var i = 0; i < data.snappedPoints.length; i++) {
  var latlng = new google.maps.LatLng(
    data.snappedPoints[i].location.latitude,
    data.snappedPoints[i].location.longitude);
  snappedCoordinates.push(latlng);
  placeIdArray.push(data.snappedPoints[i].placeId);
 }
}

// Draws the snapped polyline (after processing snap-to-road response).
function drawSnappedPolyline() {
 var snappedPolyline = new google.maps.Polyline({
  path: snappedCoordinates,
  strokeColor: '#add8e6',
  strokeWeight: 4,
  strokeOpacity: 0.9,
 });

 snappedPolyline.setMap(map);
 polylines.push(snappedPolyline);
}

$(window).load(initialize);
  </script>
 </head>

 <body>
  <div id="map"></div>
  <div id="bar">
   <p class="auto"><input type="text" id="autoc"/></p>
   <p><a id="clear" href="#">Click here</a> to clear map.</p>
  </div>
 </body>
</html>