Isı Haritası

heatmapTiles uç noktası, karo yer paylaşımı üzerinden polenle ilgili ısı haritaları sunar. Karo yer paylaşımı, Google Haritalar'ın üzerinde görüntülenebilen resim karolarından oluşan bir koleksiyondur. Her bir resim karosu 256 x 256 pikseldir.

Karo yer paylaşımı, bir dizi karodan derlenen ve her biri atanmış (X,Y) koordinatları olan bir ızgaradır. Koordinatlara sahip parça (0,0) her zaman haritanın kuzeybatı köşesindedir. X değerleri batıdan doğuya doğru artarken Y değerleri kuzeyden güneye doğru artar.

zoom level, harita içeriğinin harita görünümünde ne kadar büyük veya küçük görüneceğini belirler. Karo ızgara boyutu, X ve Y koordinatlarının yakınlaştırma düzeyine göre katlanarak ölçeklendirilmesiyle belirlenir.

gridSizeX = XzoomLevel
gridSizeY = YzoomLevel

Örneğin, 2 yakınlaştırma düzeyinde, dünya haritası, toplam 16 karo olmak üzere 4 x 4 boyutunda bir matris kullanılarak gösterilir.

Aşağıdaki resimde, 2 yakınlaştırma düzeyinde erişilebilen parçalara ayrılmış olarak tüm dünyanın TREE_UPI ısı haritası gösterilmektedir.

Tüm dünyanın 4'e 4'lük bir ızgara görünümünde ısı haritası.

Daha fazla bilgi için Harita ve Parça koordinatları bölümüne bakın.

Aşağıdakilere bir HTTP GET isteği göndererek heatmapTiles uç noktasını kullanarak mevcut polen ısı haritası bloklarını isteyebilirsiniz:

https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/TYPE/heatmapTiles/Z/X/Y?key=YOUR_API_KEY

Isı haritası uç noktası hakkında

Başarılı bir isteğin olması için aşağıda listelenen tüm parametreler gereklidir:

  • KEY: Uygulamanızın API anahtarı. Bu anahtar, uygulamanızı kota yönetimi amaçları doğrultusunda tanımlar. Nasıl anahtar alacağınızı öğrenin.
  • TYPE: Döndürülecek ısı haritası türü. İzin verilen değerleri inceleyin.
  • Z: Harita içeriğinin harita görünümünde ne kadar büyük veya küçük görüneceğini belirleyen yakınlaştırma düzeyidir. İzin verilen değerler 0 ile 16 arasındadır. 0 değeri tüm dünyayı tek bir parçada gösterir.
  • X,Y: Karo koordinatları, kuzeydoğu köşesine (0,0) göre belirlenir. X değerleri batıdan doğuya, Y değerleri ise kuzeyden güneye doğru artar. Koordinatlar, belirtilen yakınlaştırma düzeyi için geçerli olmalıdır. Örneğin, yakınlaştırma düzeyini 2 olarak ayarlar ve koordinatlarda (10,10) bir blok isterseniz API bir hata döndürür.

Örnek ısı haritası isteği

Yukarıdaki resimde, her bir karonun koordinatlarıyla birlikte yakınlaştırma seviyesi 2 olan TREE_UPI ısı haritası gösterilmektedir. Aşağıdaki örnekte, parçayı koordinatlarda (2,1) istemek için heatmapTiles uç noktası kullanılmaktadır:

https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/TREE_UPI/heatmapTiles/2/2/1?key=YOUR_API_KEY

Karo, haritanın üzerine yerleştirilebilecek bir resim olarak görünür:

TREE_UPI haritasının kullanıldığı bir ısı haritası kutusu örneği.

Varsayılan haritanın üzerine karoları yer paylaşımlı olarak yerleştirme hakkında daha fazla bilgi için Yer Paylaşımlı Harita Türleri konusuna bakın.