תחזית

נקודת הקצה תחזית מספקת מידע יומי על אבקנים למשך עד 5 ימים. אפשר לשלוט במידע הבא שמוצג למשתמשים:

 • מספר הימים לתחזית
 • קוד שפה לשדות מתורגמים
 • הגודל של דף התגובה
 • מידע מפורט על הצמחים באזור נתון ועל הפוטנציאל האלרגני שלהם

מידע על בקשות ליצירת תחזיות

כדי לבקש מידע יומי על אבקנים באמצעות נקודת הקצה של התחזית, צריך לשלוח בקשת HTTP GET אל:

https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup?key=YOUR_API_KEY

כוללים את הפרמטרים שלכם בכתובת ה-URL. הבקשה כוללת את המיקום שעבורו רוצים לקבל את תחזית האבקנים, את מספר הימים הצפויים ואת פרטי האבקנים שצריך לכלול בתשובה.

מידע על התשובות לתחזית

גוף התגובה מספק את קוד האזור של הקואורדינטות המבוקשות וגם את פרטי התחזית היומית לכל יום המבוקש. כשמבקשים מידע במשך יותר מיום אחד, גוף התגובה כולל גם אסימון לאחזור הדף הבא במקרה שהמידע לא מתאים לגודל הדף המבוקש.

גוף התשובה כולל גם שלושה אובייקטים:

 • החלק DayInfo מספק את תאריך התחזית המיוצגת, יחד עם PollenTypeInfo ו-PlantInfo.

 • PollenTypeInfo מציין את העונתיות של סוגי האבקנים הזמינים (GRASS, TREE ו-WEED), מדד האבקנים והמלצות בריאותיות משויכות לקואורדינטות שביקשת.

 • PlantInfo מספק שמות ותיאורים של צמחים – כולל עונתיות, מראה ואינטראקציות שונות – בקואורדינטות הנדרשות.

פרמטרים בסיסיים

בקשה לדוגמה

הקוד הבא מראה איך ליצור בקשה בסיסית לבקשת forecast:lookup. בדוגמה הזו, מגדירים את המיקום ואת מספר הימים של מידע על האבקנים.

curl -X GET "https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup?key=YOUR_API_KEY&location.longitude=35.32&location.latitude=32.32&days=1"

דוגמה לתגובה

הקריאה שלמעלה יוצרת את תגובת ה-JSON הבאה.

{
 "regionCode": "IL",
 "dailyInfo": [
  {
   "date": {
    "year": 2023,
    "month": 7,
    "day": 11
   },
   "pollenTypeInfo": [
    {
     "code": "GRASS",
     "displayName": "Grass",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    },
    {
     "code": "TREE",
     "displayName": "Tree",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    },
    {
     "code": "WEED",
     "displayName": "Weed",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    }
   ],
   "plantInfo": [
    {
     "code": "BIRCH",
     "displayName": "Birch",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "TREE",
      "family": "Betulaceae (the Birch family)",
      "season": "Late winter, spring",
      "specialColors": "The bark is usually whitish-gray, silver, or sometimes red.",
      "specialShapes": "Birch leaves are often triangular with jagged edges. The bark on most birch trees has horizontal dark streaks that look like scoring. Birch tree bark is also well-known for its paper-like texture and peeling nature.",
      "crossReaction": "Alder, Hazel, Hornbeam, Beech, Willow, and Oak pollen. In addition, there may be a higher risk for food allergies like hazelnuts, almonds, peanuts, pears, apples, cherries and carrots.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/birch_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/birch_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "OLIVE",
     "displayName": "Olive"
    },
    {
     "code": "GRAMINALES",
     "displayName": "Grasses",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "GRASS",
      "family": "Poaceae",
      "season": "Late spring, summer",
      "specialColors": "None",
      "specialShapes": "The leaves are alternate, long and narrow and the leaf margin is smooth.",
      "crossReaction": "Plantain (Plantago) pollen. In addition, there may be a higher risk for food allergies like melons, oranges, tomatoes, peanuts, soy, potato, and other legumes.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/graminales_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/graminales_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "RAGWEED",
     "displayName": "Ragweed",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 0,
      "category": "None",
      "indexDescription": "Pollen levels are very low and are not likely to trigger allergic reactions",
      "color": {}
     },
     "plantDescription": {
      "type": "WEED",
      "family": "Asteraceae (the daisy family)",
      "season": "Late summer, fall",
      "specialColors": "None",
      "specialShapes": "The leaves are alternate or opposite, divided and lobed. The leaf margin is smooth or serrated.",
      "crossReaction": "Mugwort and Goldenrod as well as daisies such as Sunflower, Dandelion, and Chamomile.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/ragweed_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/ragweed_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "ALDER",
     "displayName": "Alder"
    },
    {
     "code": "MUGWORT",
     "displayName": "Mugwort",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "WEED",
      "family": "Asteraceae (the daisy family)",
      "season": "Late summer, fall",
      "specialColors": "The leaves are green on the upper side and gray-green on the lower side.",
      "specialShapes": "The leaves are alternate, divided and pinnate.",
      "crossReaction": "Ragweed and Goldenrod pollen as well as daisies such as Sunflower, Dandelion and Chamomile. In addition, there may be a higher risk for food allergies like mustard, peach, celery and various herbs and spices.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/mugwort_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/mugwort_closeup.jpg"
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

פרמטרים נוספים

בקשה לדוגמה

הקוד הבא מראה איך ליצור בקשה ל-forecast:lookup. בדוגמה הזו מגדירים את המיקום, הימים ושפת התגובה, ומסירים את תיאור הצמחים.

curl -X GET "https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup?key=YOUR_API_KEY&location.longitude=35.32&location.latitude=32.32&days=1&languageCode=fr&plantsDescription=0"

דוגמה לתגובה

הקריאה שלמעלה יוצרת את תגובת ה-JSON הבאה:

{
 "regionCode": "IL",
 "dailyInfo": [
  {
   "date": {
    "year": 2023,
    "month": 7,
    "day": 11
   },
   "pollenTypeInfo": [
    {
     "code": "GRASS",
     "displayName": "Herbacée",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Très faible",
      "indexDescription": "Les personnes extrêmement sensibles au pollen sont susceptibles de ressentir des symptômes.",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Les niveaux de pollen sont très faibles actuellement. La journée est idéale pour profiter du grand air !"
     ]
    },
    {
     "code": "TREE",
     "displayName": "Arbre",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Très faible",
      "indexDescription": "Les personnes extrêmement sensibles au pollen sont susceptibles de ressentir des symptômes.",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Les niveaux de pollen sont très faibles actuellement. La journée est idéale pour profiter du grand air !"
     ]
    },
    {
     "code": "WEED",
     "displayName": "Herbacées",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Très faible",
      "indexDescription": "Les personnes extrêmement sensibles au pollen sont susceptibles de ressentir des symptômes.",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Les niveaux de pollen sont très faibles actuellement. La journée est idéale pour profiter du grand air !"
     ]
    }
   ],
   "plantInfo": [
    {
     "code": "BIRCH",
     "displayName": "Bouleau",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Très faible",
      "indexDescription": "Les personnes extrêmement sensibles au pollen sont susceptibles de ressentir des symptômes.",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     }
    },
    {
     "code": "OLIVE",
     "displayName": "Olivier"
    },
    {
     "code": "GRAMINALES",
     "displayName": "Graminées",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Très faible",
      "indexDescription": "Les personnes extrêmement sensibles au pollen sont susceptibles de ressentir des symptômes.",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     }
    },
    {
     "code": "RAGWEED",
     "displayName": "Ambroisie",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 0,
      "category": "Aucun",
      "indexDescription": "Les niveaux de pollen sont très faibles et ont peu de risque de déclencher des réactions allergiques.",
      "color": {}
     }
    },
    {
     "code": "ALDER",
     "displayName": "Aulne"
    },
    {
     "code": "MUGWORT",
     "displayName": "Armoise",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Très faible",
      "indexDescription": "Les personnes extrêmement sensibles au pollen sont susceptibles de ressentir des symptômes.",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

מגבלות בגודל דף

בקשה לדוגמה

הקוד הבא מראה איך ליצור בקשה ל-forecast:lookup. בדוגמה הזו מגדירים את המיקום, מספר הימים הצפויים (במקרה הזה 4) ומגבלת גודל דף של 1. הבקשה הזו מחזירה את התחזית רק ליום הראשון. התשובה כוללת את המאפיין nextPageToken, שבו משתמשים לאחר מכן בבקשה שנייה לגישה ליום 2 מתוך 4.

curl -X GET "https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup?key=YOUR_API_KEY&location.longitude=35.32&location.latitude=32.32&days=4&pageSize=1"

דוגמה לתגובה

הקריאה שלמעלה יוצרת את תגובת ה-JSON הבאה, כולל nextPageToken. בבקשה השנייה אתם משתמשים ב-nextPageToken כדי לקבל גישה ליום הבא בתחזית.

{
 "regionCode": "IL",
 "dailyInfo": [
  {
   "date": {
    "year": 2023,
    "month": 7,
    "day": 14
   },
   "pollenTypeInfo": [
    {
     "code": "GRASS",
     "displayName": "Grass",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 2,
      "category": "Low",
      "indexDescription": "People with high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "red": 0.5176471,
       "green": 0.8117647,
       "blue": 0.2
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "It's a good day for outdoor activities since pollen levels are low.",
      "Do you know which plants cause your pollen allergy? Check out the pollen data to be prepared."
     ]
    },
    {
     "code": "TREE",
     "displayName": "Tree",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    },
    {
     "code": "WEED",
     "displayName": "Weed",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    }
   ],
   "plantInfo": [
    {
     "code": "BIRCH",
     "displayName": "Birch",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "TREE",
      "family": "Betulaceae (the Birch family)",
      "season": "Late winter, spring",
      "specialColors": "The bark is usually whitish-gray, silver, or sometimes red.",
      "specialShapes": "Birch leaves are often triangular with jagged edges. The bark on most birch trees has horizontal dark streaks that look like scoring. Birch tree bark is also well-known for its paper-like texture and peeling nature.",
      "crossReaction": "Alder, Hazel, Hornbeam, Beech, Willow, and Oak pollen. In addition, there may be a higher risk for food allergies like hazelnuts, almonds, peanuts, pears, apples, cherries and carrots.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/birch_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/birch_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "OLIVE",
     "displayName": "Olive"
    },
    {
     "code": "GRAMINALES",
     "displayName": "Grasses",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 2,
      "category": "Low",
      "indexDescription": "People with high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "red": 0.5176471,
       "green": 0.8117647,
       "blue": 0.2
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "GRASS",
      "family": "Poaceae",
      "season": "Late spring, summer",
      "specialColors": "None",
      "specialShapes": "The leaves are alternate, long and narrow and the leaf margin is smooth.",
      "crossReaction": "Plantain (Plantago) pollen. In addition, there may be a higher risk for food allergies like melons, oranges, tomatoes, peanuts, soy, potato, and other legumes.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/graminales_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/graminales_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "RAGWEED",
     "displayName": "Ragweed",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 0,
      "category": "None",
      "indexDescription": "Pollen levels are very low and are not likely to trigger allergic reactions",
      "color": {}
     },
     "plantDescription": {
      "type": "WEED",
      "family": "Asteraceae (the daisy family)",
      "season": "Late summer, fall",
      "specialColors": "None",
      "specialShapes": "The leaves are alternate or opposite, divided and lobed. The leaf margin is smooth or serrated.",
      "crossReaction": "Mugwort and Goldenrod as well as daisies such as Sunflower, Dandelion, and Chamomile.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/ragweed_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/ragweed_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "ALDER",
     "displayName": "Alder"
    },
    {
     "code": "MUGWORT",
     "displayName": "Mugwort",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "WEED",
      "family": "Asteraceae (the daisy family)",
      "season": "Late summer, fall",
      "specialColors": "The leaves are green on the upper side and gray-green on the lower side.",
      "specialShapes": "The leaves are alternate, divided and pinnate.",
      "crossReaction": "Ragweed and Goldenrod pollen as well as daisies such as Sunflower, Dandelion and Chamomile. In addition, there may be a higher risk for food allergies like mustard, peach, celery and various herbs and spices.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/mugwort_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/mugwort_closeup.jpg"
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "nextPageToken": "CAESdApadHlwZS5nb29nbGVhcGlzLm..."
}

כדי לגשת לדף 2, מוסיפים את nextPageToken לבקשה. התשובה כוללת את השדה nextPageToken, שבאמצעותו אפשר לגשת ליום 3 של התחזית.

curl -X GET "https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup?key=YOUR_API_KEY&location.longitude=35.32&location.latitude=32.32&days=4&pageSize=1&pageToken=CAESdApadHlwZS5nb29nbGVhcGlzLm..."

התשובה מספקת מידע על היום השני של תחזית האבקנים:

{
 "regionCode": "IL",
 "dailyInfo": [
  {
   "date": {
    "year": 2023,
    "month": 7,
    "day": 15
   },
   "pollenTypeInfo": [
    {
     "code": "GRASS",
     "displayName": "Grass",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 2,
      "category": "Low",
      "indexDescription": "People with high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "red": 0.5176471,
       "green": 0.8117647,
       "blue": 0.2
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "It's a good day for outdoor activities since pollen levels are low.",
      "Do you know which plants cause your pollen allergy? Check out the pollen data to be prepared."
     ]
    },
    {
     "code": "TREE",
     "displayName": "Tree",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    },
    {
     "code": "WEED",
     "displayName": "Weed",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "healthRecommendations": [
      "Pollen levels are very low right now. It's a great day to enjoy the outdoors!"
     ]
    }
   ],
   "plantInfo": [
    {
     "code": "BIRCH",
     "displayName": "Birch",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "TREE",
      "family": "Betulaceae (the Birch family)",
      "season": "Late winter, spring",
      "specialColors": "The bark is usually whitish-gray, silver, or sometimes red.",
      "specialShapes": "Birch leaves are often triangular with jagged edges. The bark on most birch trees has horizontal dark streaks that look like scoring. Birch tree bark is also well-known for its paper-like texture and peeling nature.",
      "crossReaction": "Alder, Hazel, Hornbeam, Beech, Willow, and Oak pollen. In addition, there may be a higher risk for food allergies like hazelnuts, almonds, peanuts, pears, apples, cherries and carrots.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/birch_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/birch_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "OLIVE",
     "displayName": "Olive"
    },
    {
     "code": "GRAMINALES",
     "displayName": "Grasses",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 2,
      "category": "Low",
      "indexDescription": "People with high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "red": 0.5176471,
       "green": 0.8117647,
       "blue": 0.2
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "GRASS",
      "family": "Poaceae",
      "season": "Late spring, summer",
      "specialColors": "None",
      "specialShapes": "The leaves are alternate, long and narrow and the leaf margin is smooth.",
      "crossReaction": "Plantain (Plantago) pollen. In addition, there may be a higher risk for food allergies like melons, oranges, tomatoes, peanuts, soy, potato, and other legumes.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/graminales_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/graminales_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "RAGWEED",
     "displayName": "Ragweed",
     "inSeason": true,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 0,
      "category": "None",
      "indexDescription": "Pollen levels are very low and are not likely to trigger allergic reactions",
      "color": {}
     },
     "plantDescription": {
      "type": "WEED",
      "family": "Asteraceae (the daisy family)",
      "season": "Late summer, fall",
      "specialColors": "None",
      "specialShapes": "The leaves are alternate or opposite, divided and lobed. The leaf margin is smooth or serrated.",
      "crossReaction": "Mugwort and Goldenrod as well as daisies such as Sunflower, Dandelion, and Chamomile.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/ragweed_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/ragweed_closeup.jpg"
     }
    },
    {
     "code": "ALDER",
     "displayName": "Alder"
    },
    {
     "code": "MUGWORT",
     "displayName": "Mugwort",
     "inSeason": false,
     "indexInfo": {
      "code": "UPI",
      "displayName": "Universal Pollen Index",
      "value": 1,
      "category": "Very Low",
      "indexDescription": "People with very high allergy to pollen are likely to experience symptoms",
      "color": {
       "green": 0.61960787,
       "blue": 0.22745098
      }
     },
     "plantDescription": {
      "type": "WEED",
      "family": "Asteraceae (the daisy family)",
      "season": "Late summer, fall",
      "specialColors": "The leaves are green on the upper side and gray-green on the lower side.",
      "specialShapes": "The leaves are alternate, divided and pinnate.",
      "crossReaction": "Ragweed and Goldenrod pollen as well as daisies such as Sunflower, Dandelion and Chamomile. In addition, there may be a higher risk for food allergies like mustard, peach, celery and various herbs and spices.",
      "picture": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/mugwort_full.jpg",
      "pictureCloseup": "https://storage.googleapis.com/pollen-pictures/mugwort_closeup.jpg"
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "nextPageToken": "CAISdApadHlwZS5nb29nbGVhcGlzLm..."
}