סוגי מקומות

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript שירות אינטרנט

בדף הזה מפורטים הערכים הנתמכים של הנכס types.

 • טבלה 1 מפרטת את הסוגים הנתמכים של חיפושי מקומות, וניתן להחזיר אותם עם תוצאות של פרטי מקום וכן כחלק מהשלמה אוטומטית של חיזויים של מקומות.
 • בטבלה 2 מפורטים סוגים נוספים שניתן להחזיר באמצעות תוצאות של פרטי מקום, וכחלק מההשלמה האוטומטית של חיזויים לגבי מקומות.
 • בטבלה 3 מפורטים סוגי הפריטים שניתן להשתמש בהם בבקשות להשלמה אוטומטית.

טבלה 1: סוגי מקומות

הערכים של סוג המקום בטבלה 1 משמשים בדרכים הבאות:

 • כחלק מתגובה לגבי פרטי מקום. בבקשה צריך לציין את שדה הנתונים המתאים מסוג ה'סוגים'.
 • כחלק מחיזוי מקום בהשלמה אוטומטית. למידע נוסף על הכללים לשימוש בערכים האלה, ניתן לעיין במאמר השלמה אוטומטית של מקומות.
 • בפרמטר type לחיפושים של מקומות (Places API בלבד), כדי להגביל את התוצאות למקומות שתואמים לסוג שצוין.
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

טבלה 2: סוגים נוספים שהוחזרו על ידי שירות 'מקומות'

הערכים של סוג המקום בטבלה 2 משמשים בדרכים הבאות:

 • כחלק מבקשה של פרטי מקום (לדוגמה, קריאה ל-fetchPlace()) או מכל מקום שבו מוחזרת תוצאת מקום. הבקשה צריכה לציין את שדה הנתונים המתאים של ה'סוגים'.
 • כחלק מחיזוי מקום בהשלמה אוטומטית. למידע נוסף על הכללים לשימוש בערכים האלה, ניתן לעיין במאמר השלמה אוטומטית של מקומות.
 • כדי לציין רכיבי כתובת.

מידע נוסף על הסוגים האלה זמין במאמר סוגי כתובות.

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

טבלה 3: אוספים של סוגים שנתמכים בבקשות להשלמה אוטומטית של מקומות

אפשר להשתמש בערכים של סוג המקום בטבלה 3 או בערכים שבטבלה 1 ובטבלה 2, כחלק מבקשת ההשלמה האוטומטית של מקום כדי להגביל את התוצאות לסוג ספציפי.

ניתן לכלול בבקשה רק סוג אחד מטבלה 3. אם ציינתם ערך מטבלה 3, אי אפשר לציין ערך מטבלה 1 או מטבלה 2.

למידע נוסף על הכללים לשימוש בערכים האלה, אפשר לעיין במאמר השלמה אוטומטית של מקומות.

הסוגים הנתמכים הם:

 • geocode מורה לשירות ההשלמה האוטומטית של מקום להחזיר רק תוצאות של קידוד גיאוגרפי ולא תוצאות עסקיות. באופן כללי, הבקשה הזו משמשת כדי להבהיר תוצאות שבהן המיקום שצוין עשוי להיות לא ברור.
 • address מורה לשירות ההשלמה האוטומטית של מקום להחזיר רק תוצאות של קידוד גיאוגרפי עם כתובת מדויקת. לרוב, משתמשים בבקשה הזו כאשר ידוע לך שהמשתמש יחפש כתובת מלאה.
 • establishment מורה לשירות ההשלמה האוטומטית של מקום להחזיר תוצאות עסקיות בלבד.
 • האוסף 'סוג (regions)' מורה לשירות 'מקומות' להחזיר כל תוצאה שתואמת לסוגים הבאים:
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • האוסף מסוג (cities) מורה לשירות 'מקומות' להחזיר תוצאות שתואמות ל-locality או ל-administrative_area_level_3.