ประเภทสถานที่

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการบนเว็บ

หน้านี้แสดงค่าที่รองรับสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ types

 • ตารางที่ 1 แสดงรายการประเภทที่รองรับสำหรับการค้นหาสถานที่ ซึ่งสามารถแสดงผลพร้อมกับผลการค้นหารายละเอียดสถานที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนสถานที่ด้วยการเติมข้อความอัตโนมัติ
 • ตารางที่ 2 แสดงรายการประเภทอื่นๆ ที่แสดงผลพร้อมกับผลลัพธ์รายละเอียดสถานที่ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนสถานที่ในการเติมข้อความอัตโนมัติ
 • ตารางที่ 3 แสดงรายการประเภทที่คุณใช้ในคําขอเติมข้อความอัตโนมัติได้

ตาราง 1: ประเภทสถานที่

ค่าประเภทสถานที่ในตาราง 1 จะนำไปใช้ดังนี้

 • เป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับรายละเอียดสถานที่ คำขอต้องระบุช่องข้อมูล "ประเภท" ที่เหมาะสม
 • เป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนสถานที่ในการเติมข้อความอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการใช้ค่าเหล่านี้ได้ที่การเติมข้อความอัตโนมัติในสถานที่ต่างๆ
 • ในพารามิเตอร์ type สำหรับการค้นหาสถานที่ (Places API เท่านั้น) เพื่อจำกัดผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะสถานที่ที่ตรงกับประเภทที่ระบุ
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

ตาราง 2: ประเภทเพิ่มเติมที่บริการ Places แสดงผล

ค่าประเภทสถานที่ในตาราง 2 จะนำไปใช้ดังนี้

 • เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของคำขอรายละเอียดสถานที่ (เช่น การโทรหา fetchPlace()) หรือทุกที่ที่มีการส่งคืนผลการค้นหาสถานที่ คำขอต้องระบุช่องข้อมูล "ประเภท" ที่เหมาะสม
 • เป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนสถานที่ในการเติมข้อความอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการใช้ค่าเหล่านี้ได้ที่การเติมข้อความอัตโนมัติในสถานที่ต่างๆ
 • เพื่อแสดงองค์ประกอบที่อยู่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้ได้ที่ประเภทที่อยู่

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

ตาราง 3: ประเภทคอลเล็กชันที่รองรับในคำขอการเติมข้อความอัตโนมัติใน Place

ใช้ค่าประเภทสถานที่ในตาราง 3 หรือค่าในตาราง 1 และตาราง 2 เป็นส่วนหนึ่งของคำขอเติมข้อความอัตโนมัติในการจำกัดผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะประเภทที่ต้องการ

คำขอนี้มีประเภทจากตาราง 3 ได้เพียงประเภทเดียว หากคุณระบุค่าจากตาราง 3 คุณจะไม่สามารถระบุค่าจากตาราง 1 หรือตาราง 2 ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการใช้ค่าเหล่านี้ได้ที่การเติมข้อความอัตโนมัติในสถานที่ต่างๆ

ประเภทที่รองรับมีดังนี้

 • geocode สั่งให้บริการ Place Autocomplete แสดงผลเฉพาะผลการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์แทนผลการค้นหาทางธุรกิจ โดยทั่วไป คุณใช้คำขอนี้เพื่อแยกแยะผลลัพธ์ที่ตำแหน่งที่ระบุอาจไม่แน่นอน
 • address จะสั่งให้บริการ Place Autocomplete แสดงผลเฉพาะผลการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีที่อยู่ที่แม่นยำ โดยทั่วไป คุณจะใช้คำขอนี้เมื่อคุณทราบว่าผู้ใช้จะมองหาที่อยู่ที่ระบุไว้แบบเต็ม
 • establishment สั่งให้บริการเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับสถานที่แสดงผลลัพธ์ทางธุรกิจเท่านั้น
 • คอลเล็กชันประเภท (regions) จะสั่งให้บริการ Places แสดงผลการค้นหาที่ตรงกับประเภทต่อไปนี้
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • คอลเล็กชันประเภท (cities) จะสั่งให้บริการ Places แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับ locality หรือ administrative_area_level_3