חיפוש מקומות

יש לבחור פלטפורמה: JavaScript שירות אינטרנט

Places API מאפשר לך לחפש מידע על מקומות באמצעות מגוון קטגוריות, כולל מוסדות, נקודות עניין בולטות ומיקומים גיאוגרפיים. ניתן לחפש מקומות לפי קירבה או לפי מחרוזת טקסט. 'חיפוש במקום' מחזיר רשימה של מקומות יחד עם סיכום מידע על כל מקום. ניתן למצוא מידע נוסף באמצעות השאילתה פרטי מקום.

השוואה בין סוגי חיפוש

יש שלוש נקודות קצה (endpoint) לחיפוש זמינות עם מאפיינים שונים. בטבלה הבאה מודגשים חלק מההבדלים האלה.

תיאור בחירת שדה חיפוש טקסט טקסט לא ברור מסנן מיקומים מסננים נוספים
חיפוש מקום input
חיפוש בקרבת מקום keyword
חיפוש טקסט query

בחירת שדה

אין דרך להגביל את 'חיפוש בקרבת מקום' או 'חיפוש טקסט' כך שיחזירו שדות ספציפיים בלבד. כדי להמשיך לבקש נתונים (ולשלם עליהם) אם אין לך צורך בהם, יש להשתמש במקום זאת בבקשת 'חיפוש מקום'.

טקסט לא ברור

התכונות 'חיפוש מקום' ו'חיפוש טקסט' עוברות אופטימיזציה להתאמה של טקסט לא ברור במספר שדות, בעוד ש'חיפוש בקרבת מקום' מוגבל להתאמות מחמירות בקבוצת משנה של שדות.

מסננים נוספים

חיפוש בקרבת מקום וחיפוש טקסט מאפשרים פרמטרים נוספים לסינון תוצאות, (למשל minprice, maxprice, opennow ו-type).