Wyszukiwanie miejsc

Wybierz platformę: JavaScript Usługa internetowa

Interfejs Places API umożliwia wyszukiwanie informacji o miejscach za pomocą różnych kategorii, takich jak instytucje, ważne miejsca i położenie geograficzne. Miejsca możesz wyszukiwać według odległości lub ciągu tekstowego. Wyszukiwanie miejsc zwraca listę miejsc wraz z podsumowaniem informacji o każdym z nich. Dodatkowe informacje są dostępne po użyciu zapytania Place Details (Szczegóły miejsca).

Porównanie typów wyszukiwania

Dostępne są 3 punkty końcowe wyszukiwania o różnych cechach. W tabeli poniżej opisujemy niektóre z tych różnic.

Typ Wybór pola Wyszukaj tekst Niejednoznaczny tekst Filtr lokalizacji Filtry dodatkowe
Znajdź miejsce input
Wyszukiwanie w pobliżu keyword
Wyszukiwanie tekstowe query

Wybór pola

Nie ma możliwości ograniczenia funkcji Wyszukiwanie w pobliżu lub Wyszukiwanie tekstowe w taki sposób, aby zwracały tylko określone pola. Aby uniknąć proszenia o przesłanie danych, których nie potrzebujesz, oraz płacenia za nie, użyj funkcji Znajdź miejsce.

Niejednoznaczny tekst

Funkcje Znajdź miejsce i Wyszukiwanie tekstowe są zoptymalizowane pod kątem dopasowywania niejednoznacznego tekstu w wielu polach, a wyszukiwanie w pobliżu jest ograniczone do ścisłego dopasowania w podzbiorze pól.

Dodatkowe filtry

Wyszukiwanie w pobliżu i wyszukiwanie tekstowe umożliwiają filtrowanie wyników za pomocą dodatkowych parametrów (np. minprice, maxprice, opennow i type).