Circle

Merkez ve yarıçap olarak LatLng olan çember

JSON gösterimi
{
  "center": {
    object (LatLng)
  },
  "radius": number
}
Alanlar
center

object (LatLng)

Zorunlu. Merkez enlemi ve boylamı.

Enlem aralığı [-90.0, 90.0] dahilinde olmalıdır. Boylam aralığı [-180.0, 180.0] dahilinde olmalıdır.

radius

number

Zorunlu. Metre cinsinden ölçülen yarıçap. Yarıçap [0,0, 50000.0] dahilinde olmalıdır.