Biểu tượng địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Biểu tượng địa điểm cho biết nhiều loại địa điểm (ví dụ: quán cà phê, thư viện và bảo tàng). Bạn có thể yêu cầu URL cho các biểu tượng ở định dạng PNG hoặc SVG, cũng như màu nền của biểu tượng tương ứng với các yêu cầu Tìm địa điểm, Thông tin chi tiết về địa điểm, Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản. Có thể dùng các biểu tượng cùng dòng.

Mỗi biểu tượng được xác định bởi hai trường phản hồi:

 • URI cơ sở cho biểu tượng chứa URL cơ sở cho biểu tượng không có màu, trừ đi đuôi tệp. Bạn phải thêm .svg hoặc .png vào URI để yêu cầu biểu tượng.
 • Màu nền biểu tượng chứa mã màu HEX mặc định cho danh mục của địa điểm.

Ví dụ:

Các ví dụ sau đây minh hoạ cách yêu cầu URI biểu tượng và màu nền cho API Địa điểm (Mới) và API Địa điểm. Lưu ý rằng yêu cầu và phản hồi là khác nhau đối với 2 phiên bản API này.

Places API (Mới)

Ví dụ sau đây sử dụng công cụ Tìm kiếm văn bản (Mới) để trả về tên hiển thị của một địa điểm cũng như các trường phản hồi iconMaskBaseUriiconBackgroundColor:

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "skog haus",
 "maxResultCount" : 1
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.iconMaskBaseUri,places.iconBackgroundColor' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

Phản hồi có dạng:

{
 "places": [
  {
   "iconMaskBaseUri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/cafe_pinlet",
   "iconBackgroundColor": "#FF9E67",
   "displayName": {
    "text": "SKÖG Haus Coffee & Tea",
    "languageCode": "en"
   }
  }
 ]
}

Places API

Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu Tìm địa điểm bao gồm các trường icon_mask_base_uriicon_background_color:

  https://maps.googleapis.com/maps/api/place/findplacefromtext/json?input=skog%20haus&inputtype=textquery&fields=name,icon_mask_base_uri,icon_background_color&key=API_KEY

Ví dụ sau đây cho thấy cách các trường icon_mask_base_uriicon_background_color xuất hiện trong phản hồi của một yêu cầu Tìm địa điểm.

JSON

  {
   "candidates" : [
     {
      "icon_background_color" : "#FF9E67",
      "icon_mask_base_uri" : "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/cafe_pinlet",
      "name" : "SKÖG Haus Coffee",
     }
   ],
   "status" : "OK"
  }
     

XML

  <FindPlaceFromTextResponse>
   <candidates>
    <name>SKÖG Haus Coffee</name>
    <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
    <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/cafe_pinlet</icon_mask_base_uri>
   </candidates>
   <status>OK</status>
  </FindPlaceFromTextResponse>
     

Để hiển thị một biểu tượng, hãy thêm đuôi tệp mong muốn (.png hoặc .svg) vào URI của biểu tượng được trả về rồi kết hợp biểu tượng đó với nền được trả về. Ví dụ: để hiển thị biểu tượng .svg trên một trang web, hãy làm như sau:

<style>
 .icons-food-drink {
  background-color: #FF9E67;
  width: 88px;
  height: 88px;
  padding: 5px;
 }
</style>

<img src="https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/cafe_pinlet.svg" alt="Cafe" class="icons-food-drink"/>

Biểu tượng địa điểm và yêu cầu màu nền

Các bảng sau đây hiển thị tất cả các biểu tượng địa điểm có sẵn theo danh mục. Theo mặc định, các màn hình này có ký tự màu đen. Màu nền của biểu tượng được quyết định theo danh mục của địa điểm.

Danh mục địa điểm: Đồ ăn và đồ uống
(màu nền biểu tượng #FF9E67)
Quán bar
Quán bar,
Câu lạc bộ đêm
Quán cà phê
Quán cà phê
Nhà hàng
Nhà hàng, Tiệm bánh
Danh mục địa điểm: Bán lẻ
(màu nền biểu tượng #4B96F3)
Nhà sách
Sách, Quần áo, Điện tử, Đồ trang sức, Giày dép,
Trung tâm mua sắm/Trung tâm mua sắm
Cửa hàng tiện lợi
Cửa hàng tiện lợi
Hàng tạp hoá
Hàng tạp hoá, Siêu thị
Hiệu thuốc
Hiệu thuốc
Danh mục địa điểm: Dịch vụ
(màu nền biểu tượng #909CE1)
ATM
ATM
Ngân hàng
Ngân hàng
Trạm xăng
Xăng
Phòng cho thuê
Cơ sở lưu trú
Bưu điện
Bưu điện
Danh mục địa điểm: Giải trí
(màu nền biểu tượng #13B5C7)
Thuỷ cung, Du lịch
Thuỷ cung, Khu du lịch
Sân gôn
Chơi gôn
Cổ
Lịch sử
Phim
Phim
Bảo tàng
Bảo tàng
Nhà hát
Nhà hát
Danh mục địa điểm: Vận tải
(màu nền biểu tượng #10BDFF)
Sân bay
Sân bay
Xe buýt
Xe buýt, dịch vụ đi chung xe, taxi
Tàu hoả/đường ray
Xe lửa/Đường ray
Loại địa điểm: Thành phố/chung/tôn giáo
(màu nền biểu tượng #7B9EB0)
Nghĩa trang
Nghĩa trang
Nhà thị chính
Toà thị chính
Thư viện Thư viện
Đài tưởng niệm
Tượng đài
Bãi đỗ xe
Đỗ xe
Trường học (tiểu học, trung học, đại học)
Trường học (tiểu học, trung học, đại học)
Thờ phụng (Cơ đốc giáo)
Thờ phụng (Cơ-đốc)
Thờ phụng (Hindu)
Đền thờ (Hindu)
Thờ phụng (Hồi giáo)
Tôn thờ (Hồi giáo)
Thờ phụng (Tân)
Thờ phụng (Jain)
Thờ phụng (Do Thái)
Thờ phụng (Do Thái)
Nhạc thờ (Sikh)
Tín ngưỡng (Sikh)
Doanh nghiệp nói chung
Doanh nghiệp nói chung
Danh mục địa điểm: Ngoài trời
(màu nền biểu tượng #4DB546)
Đi thuyền
Đi thuyền
Cắm trại
Cắm trại
Công viên
Công viên
Sân vận động
Sân vận động
Vườn bách thú
Vườn thú
Danh mục địa điểm: Khẩn cấp
(màu nền biểu tượng #F88181)
Bệnh viện
Bệnh viện
Cảnh sát
Cảnh sát