<GMSPlaceLocationBias> Protokol Referansı

<GMSPlaceLocationBias> Protokol Referansı

Genel bakış

Konumun arama ağırlıklandırması olarak kullanılabileceğini belirten protokol.

Herkese Açık Üye İşlevleri

(NSURLQueryItem *)- locationBiasURLQueryItem
 Konum ağırlıklandırmasını NSURLQueryItem olarak döndürür.

Üye İşlevi Belgeleri

- (NSURLQueryItem *) locationBiasURLQueryItem

Konum ağırlıklandırmasını NSURLQueryItem olarak döndürür.