ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlace


ภาพรวม

แสดงสถานที่จริงหนึ่งๆ

GMSPlace สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงชื่อ สถานที่ตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจมีเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลาสนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ฟังก์ชันสมาชิกแบบสาธารณะ

(GMSPlaceOpenStatus)- isOpenAtDate:
 ค่าเริ่มต้นไม่พร้อมใช้งาน
(GMSPlaceOpenStatus)- isOpen
 คำนวณว่าสถานที่เปิดหรือไม่โดยอิงตาม openingHours, UTCOffsetMinutes ตลอดจนวันที่และเวลาปัจจุบันที่ได้รับจาก [NSDate date]

พร็อพเพอร์ตี้

NSString * name
 ชื่อสถานที่
NSString * placeID
 รหัสสถานที่ของสถานที่นี้
CLLocationCoordinate2Dพิกัด
 ตำแหน่งของสถานที่
NSString * phoneNumber
 หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นี้ในรูปแบบระหว่างประเทศ เช่น
NSString * formattedAddress
 ที่อยู่ของสถานที่เป็นสตริงธรรมดา
float คะแนน
 คะแนน 5 ดาวสำหรับสถานที่นี้ตามรีวิวของผู้ใช้
GMSPlacesPriceLevelpriceLevel
 ระดับราคาของสถานที่นี้เป็นเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 4
NSArray< NSString * > * ประเภท
 ประเภทของสถานที่นี้
NSURL * เว็บไซต์
 เว็บไซต์ของสถานที่นี้
NSAttributedString * การระบุแหล่งที่มา
 สตริงการระบุแหล่งที่มาของผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับสถานที่นี้
GMSPlaceViewportInfoviewportInfo
 วิวพอร์ตที่แนะนำสำหรับสถานที่นี้
NSArray< GMSAddressComponent * > * addressComponents
 อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ GMSAddressComponent รายการที่แสดงถึงคอมโพเนนต์ในที่อยู่ของสถานที่
GMSPlusCodeplusCode
 การแสดง Plus Code ของสถานที่ตั้งสำหรับสถานที่นี้
GMSOpeningHoursopeningHours
 ข้อมูลเวลาเปิดทำการตามปกติของสถานที่นี้
GMSOpeningHourscurrentOpeningHours
 แสดงเวลาทำการของสถานที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า
NSArray< GMSOpeningHours * > * secondaryOpeningHours
 แสดงอาร์เรย์ของเวลาทำการรองของสถานที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า
NSUIntegeruserRatingsTotal
 แสดงจำนวนรีวิวที่ทำให้สถานที่นี้มีคะแนน
NSArray< GMSPlacePhotoMetadata * > * รูปภาพ
 อาร์เรย์ของวัตถุ GMSPlacePhotoMetadata รายการที่แสดงถึงรูปภาพของสถานที่
NSNumber * UTCOffsetMinutes
 การชดเชยเขตเวลา UTC ของสถานที่ในหน่วยนาที
GMSPlacesBusinessStatusbusinessStatus
 GMSPlaceBusinessStatus ของสถ านที่
NSString * editorialSummary
 แสดงบทบรรณาธิการสรุปของสถานที่นี้
UIColor * iconBackgroundColor
 สีพื้นหลังของไอคอนตามประเภทสถานที่เพื่อกำหนดสีให้กับมุมมองด้านหลังไอคอน
NSURL * iconImageURL
 URL ตามประเภทสถานที่ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเรียกข้อมูล NSData ของไอคอนสถานที่ได้
GMSBooleanPlaceAttributeสั่งกลับบ้าน
 แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับประสบการณ์การถ่ายโอน
GMSBooleanPlaceAttributeการแสดงโฆษณา
 แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับบริการนำส่ง
GMSBooleanPlaceAttributedineIn
 แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับการรับประทานอาหารในร้าน
GMSBooleanPlaceAttributecurbsidePickup
 แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับบริการรับสินค้าโดยไม่ต้องลงจากรถ
GMSBooleanPlaceAttributeจองได้
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุสถานที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
GMSBooleanPlaceAttributeservesBreakfast
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่ให้บริการอาหารเช้า
GMSBooleanPlaceAttributeservesLunch
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่ให้บริการอาหารกลางวัน
GMSBooleanPlaceAttributeservesDinner
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุว่าสถานที่ให้บริการอาหารค่ำ
GMSBooleanPlaceAttributeservesBeer
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่เสิร์ฟเบียร์
GMSBooleanPlaceAttributeservesWine
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุสถานที่เสิร์ฟไวน์
GMSBooleanPlaceAttributeservesBrunch
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุสถานที่สำหรับอาหารมื้อสาย
GMSBooleanPlaceAttributeservesVegetarianFood
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุว่าสถานที่เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติ
GMSBooleanPlaceAttributewheelchairAccessibleEntrance
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุคือทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น

เอกสารประกอบเกี่ยวกับฟังก์ชันสมาชิก

- (GMSPlaceOpenStatus) isOpenAtDate: (NSDate *) วันที่

ค่าเริ่มต้นไม่พร้อมใช้งาน

คำนวณว่าสถานที่เปิดหรือไม่โดยอิงตามopeningHours UTCOffsetMinutes และdate

พารามิเตอร์:
วันที่จุดอ้างอิงเวลาที่ใช้ระบุว่าสถานที่เปิดหรือไม่
ส่งกลับ:
GMSPlaceOpenStatusOpen ซึ่งถ้าสถานที่นั้นเปิดอยู่ ก็ GMSPlaceOpenStatusClosed ถ้าสถานที่นั้นปิดอยู่ และ GMSPlaceOpenStatusUnknown หากไม่ทราบสถานะเปิด
หมายเหตุ
เลิกใช้งานไปแล้ว เมธอดนี้เลิกใช้งานแล้วเพื่อใช้ GMSPlacesClient::isOpenAtDate:place:date:callback</ code> and will be removed in a future release. แทน

คำนวณว่าสถานที่เปิดหรือไม่โดยอิงตาม openingHours, UTCOffsetMinutes ตลอดจนวันที่และเวลาปัจจุบันที่ได้รับจาก [NSDate date]

ส่งกลับ:
GMSPlaceOpenStatusOpen ซึ่งถ้าสถานที่นั้นเปิดอยู่ ก็ GMSPlaceOpenStatusClosed ถ้าสถานที่นั้นปิดอยู่ และ GMSPlaceOpenStatusUnknown หากไม่ทราบสถานะเปิด
หมายเหตุ
เลิกใช้งานไปแล้ว วิธีนี้เลิกใช้งานไปแล้วเพื่อเปลี่ยนไปใช้ GMSPlacesClient::isOpen:place:callback และจะถูกนำออกในรุ่นถัดไป

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (NSString*) ชื่อ [read, copy]

ชื่อสถานที่

- (NSString*) placeID [read, copy]

รหัสสถานที่ของสถานที่นี้

- (CLLocationCoordinate2D) พิกัด [read, assign]

ตำแหน่งของสถานที่

สถานที่ตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์กลางของสถานที่ หรือจุดเข้าหรือออกใดๆ แต่เป็นจุดที่เลือกเองภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของสถานที่นั้น

- (NSString*) phoneNumber [read, copy]

หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นี้ในรูปแบบระหว่างประเทศ เช่น

รวมถึงรหัสประเทศที่ขึ้นต้นด้วย "+" ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของ Google Sydney คือ "+61 2 9374 4000"

- (NSString*) formattedAddress [read, copy]

ที่อยู่ของสถานที่เป็นสตริงธรรมดา

- (แบบลอย) rating [read, assign]

คะแนน 5 ดาวสำหรับสถานที่นี้ตามรีวิวของผู้ใช้

ช่วงคะแนนมีตั้งแต่ 1.0 ถึง 5.0 0.0 หมายความว่าเราไม่ได้รับคะแนนสำหรับสถานที่นี้ (เช่น เนื่องจากมีผู้ใช้ที่รีวิวสถานที่นี้ไม่เพียงพอ)

- (GMSPlacesPriceLevel) priceLevel [read, assign]

ระดับราคาของสถานที่นี้เป็นเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 4

เช่น ค่า 4 หมายความว่าสถานที่นี้คือ "$$$$" (แพง) ค่า 0 หมายถึงฟรี (เช่น พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมฟรี)

- (NSArray<NSString *>*) ประเภท [read, copy]

ประเภทของสถานที่นี้

ประเภทคือ NSString ค่าที่ถูกต้องจะเป็นประเภทใดก็ตามที่บันทึกไว้ที่ <https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types>

- (NSURL*) เว็บไซต์ [read, copy]

เว็บไซต์ของสถานที่นี้

- (NSAttributedString*) attributions [read, copy]

สตริงการระบุแหล่งที่มาของผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับสถานที่นี้

สตริงเหล่านี้จะระบุเป็น NSAttributedString ซึ่งอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะต้องแสดงต่อผู้ใช้หากมีการแสดงข้อมูลจาก GMSPlace นี้ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Places SDK

- (GMSPlaceViewportInfo*) viewportInfo [read, assign]

วิวพอร์ตที่แนะนำสำหรับสถานที่นี้

ค่านี้อาจเป็นค่าศูนย์หากไม่ทราบขนาดของสถานที่

ซึ่งจะแสดงผลวิวพอร์ตขนาดที่เหมาะสำหรับการแสดงสถานที่นี้ เช่น วัตถุ GMSPlace ที่แสดงถึงร้านค้าอาจมีวิวพอร์ตที่ค่อนข้างเล็ก ในขณะที่วัตถุ GMSPlace ที่แสดงถึงประเทศอาจมีวิวพอร์ตขนาดใหญ่มาก

- (NSArray<GMSAddressComponent *>*) addressComponents [read, copy]

อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ GMSAddressComponent รายการที่แสดงถึงคอมโพเนนต์ในที่อยู่ของสถานที่

องค์ประกอบเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับที่อยู่ของสถานที่ เช่น การค้นหาเมืองที่สถานที่นั้นตั้งอยู่

ไม่ควรใช้คอมโพเนนต์เหล่านี้ในการจัดรูปแบบที่อยู่ หากต้องระบุที่อยู่ที่จัดรูปแบบ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ formattedAddress ซึ่งจะมีที่อยู่ที่จัดรูปแบบแล้ว

- (GMSPlusCode*) plusCode [read, assign]

การแสดง Plus Code ของสถานที่ตั้งสำหรับสถานที่นี้

- (GMSOpeningHours*) openingHours [read, assign]

ข้อมูลเวลาเปิดทำการตามปกติของสถานที่นี้

ประกอบด้วยสถานะเปิด ช่วงเวลา และข้อความวันธรรมดา หากมี

- (GMSOpeningHours*) currentOpeningHours [read, assign]

แสดงเวลาทำการของสถานที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า

ระยะเวลาเริ่มต้นตอนเที่ยงคืนของวันที่ส่งคำขอ และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ใน 6 วันถัดไป

GMSPlaceSpecialDay รายการใน GMSOpeningHours จะปรากฏสำหรับ GMSPlace currentOpeningHours และ GMSPlace secondaryOpeningHours เท่านั้น

- (NSArray<GMSOpeningHours *>*) secondaryOpeningHours [read, copy]

แสดงอาร์เรย์ของเวลาทำการรองของสถานที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า

เวลาทำการรองแตกต่างจากเวลาทำการหลักของธุรกิจ เช่น ร้านอาหารสามารถระบุเวลาขับรถผ่านหรือเวลาจัดส่งเป็นเวลาทำการรอง ดูเวลาทำการรองประเภทต่างๆ ที่ GMSPlaceHoursType

GMSPlaceSpecialDay รายการใน GMSOpeningHours จะปรากฏสำหรับ GMSPlace currentOpeningHours และ GMSPlace secondaryOpeningHours เท่านั้น

- (NSUInteger) userRatingsTotal [read, assign]

แสดงจำนวนรีวิวที่ทำให้สถานที่นี้มีคะแนน

- (NSArray<GMSPlacePhotoMetadata *>*) รูปภาพ [read, copy]

อาร์เรย์ของวัตถุ GMSPlacePhotoMetadata รายการที่แสดงถึงรูปภาพของสถานที่

- (NSNumber*) UTCOffsetMinutes [read, assign]

การชดเชยเขตเวลา UTC ของสถานที่ในหน่วยนาที

GMSPlaceBusinessStatus ของสถ านที่

- (NSString*) editorialSummary [read, copy]

แสดงบทบรรณาธิการสรุปของสถานที่นี้

- (UIColor*) iconBackgroundColor [read, assign]

สีพื้นหลังของไอคอนตามประเภทสถานที่เพื่อกำหนดสีให้กับมุมมองด้านหลังไอคอน

- (NSURL*) iconImageURL [read, assign]

URL ตามประเภทสถานที่ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเรียกข้อมูล NSData ของไอคอนสถานที่ได้

หมายเหตุ: ลิงก์ URL ไม่มีวันหมดอายุและสัดส่วนภาพของขนาดรูปภาพอาจแตกต่างกันไปตามประเภท

แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับประสบการณ์การถ่ายโอน

แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับบริการนำส่ง

- (GMSBooleanPlaceAttribute) dineIn [read, assign]

แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับการรับประทานอาหารในร้าน

แอตทริบิวต์สถานที่สำหรับบริการรับสินค้าโดยไม่ต้องลงจากรถ

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุสถานที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่ให้บริการอาหารเช้า

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่ให้บริการอาหารกลางวัน

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุว่าสถานที่ให้บริการอาหารค่ำ

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่เสิร์ฟเบียร์

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุสถานที่เสิร์ฟไวน์

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุสถานที่สำหรับอาหารมื้อสาย

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุว่าสถานที่เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติ

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุคือทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น