GMSAutocompleteMatchFragment Sınıf Referansı

GMSAutocompleteMatchFragment Sınıf Referansı

Genel bakış

Bu sınıf, bir dizenin eşleşen parçasını temsil eder.

Bu, bir dize içinde otomatik tamamlama kullanıcı arayüzünde vurgulamaya uygun bitişik bir karakter aralığıdır.

Mülkler

NSUIntegerOfset
 Eşleşen parçanın göreli konumu.
NSUIntegerlength
 Eşleşen parçanın uzunluğu.

Gayrimenkul Dokümanları

- (NSUInteger) ofset [read, assign]

Eşleşen parçanın göreli konumu.

Bu, bir dizeye dönüşen dizindir. Bu dizindeki karakter, eşleşen ilk karakterdir.

- (NSUInteger) uzunluk [read, assign]

Eşleşen parçanın uzunluğu.