Tổng quan và thiết lập Android KTX

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Địa điểm Android KTX là một tập hợp các tiện ích mở rộng Kotlin cho SDK Địa điểm dành cho Android. Các tiện ích này cung cấp các tính năng ngôn ngữ Kotlin cho phép bạn viết mã Kotlin ngắn gọn và phù hợp khi phát triển cho SDK Địa điểm dành cho Android. Các địa điểm KTX là nguồn mở và có sẵn trên GitHub cùng với các ví dụ.

Cài đặt KTX cho SDK địa điểm

Để cài đặt KTX cho SDK địa điểm dành cho Android, hãy thêm các phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle cấp ứng dụng.

dependencies {
  implementation 'com.google.maps.android:places-ktx:0.4.0'
}

Nếu bạn đang sử dụng thư viện tĩnh của Địa điểm bằng Maps SDK V3 BETA, hãy thêm phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle cấp ứng dụng.

dependencies {
  implementation 'com.google.maps.android:places-v3-ktx:0.4.0'
}

Thử ứng dụng mẫu

Kho lưu trữ GitHub cho thư viện này cũng chứa một ứng dụng minh hoạ cho biết cách bạn có thể sử dụng thư viện Địa điểm KTX trong ứng dụng.

Màn hình đầu tiên của ứng dụng mẫu KTX Địa điểm, hiển thị các lựa chọn của bạn
Màn hình ứng dụng Demo Tìm kiếm địa điểm

Để dùng thử ứng dụng minh hoạ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ GitHub, hãy sao chép hoặc tải tệp ZIP xuống.
 2. Trong Android Studio, hãy chọn File (Tệp) -> Open (Mở) rồi chuyển đến thư mục chứa thư mục bạn vừa nhân bản hoặc tải xuống.
 3. Thêm khoá API vào ứng dụng minh hoạ.
  1. Nhận khoá API địa điểm.
  2. Trong thư mục gốc, hãy tạo một tệp có tên là secure.properties. Tệp này KHÔNG được quản lý phiên bản để bảo vệ khoá API.
  3. Thêm dòng đơn này vào secure.properties
   PLACES_API_KEY=”YOUR_API_KEY”
   , trong đó YOUR_API_KEY là khoá API thực tế mà bạn nhận được ở bước đầu tiên. Bạn có thể xem ví dụ về secure.properties.template.
 4. Trong cấu hình chạy, hãy chọn ứng dụng mô-đun.
 5. Chọn Chạy 'ứng dụng'.