google.maps

مساحة الاسم على google.maps

مساحة الاسم google.maps

version إصدار واجهة برمجة تطبيقات JavaScript لخرائط Google الذي تم تحميله من خلال المتصفح. يمكنك الاطّلاع على https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions.
importLibrary
importLibrary(libraryName)
المَعلمات: 
  • libraryNamestring
تحميل مكتبة من واجهة برمجة تطبيقات JavaScript للخرائط، مع التحليل بالأعضاء المباشرين لواجهة برمجة التطبيقات هذه (بدون مساحات الأسماء). (عند التحميل، تضيف المكتبات نفسها أيضًا إلى مساحة الاسم google.maps العامة، علمًا أنّ استخدام مساحة الاسم العامة لا يُنصح به بشكل عام).

واجهة CoreLibrary

واجهة google.maps.CoreLibrary

ControlPosition
النوع:  typeof ControlPosition
event
النوع:  typeof event
LatLng
النوع:  typeof LatLng
LatLngAltitude
النوع:  typeof LatLngAltitude
LatLngBounds
النوع:  typeof LatLngBounds
MapsNetworkError
النوع:  typeof MapsNetworkError
MapsNetworkErrorEndpoint
النوع:  typeof MapsNetworkErrorEndpoint
MapsRequestError
النوع:  typeof MapsRequestError
MapsServerError
النوع:  typeof MapsServerError
MVCArray
النوع:  typeof MVCArray
MVCObject
النوع:  typeof MVCObject
Point
النوع:  typeof Point
Settings
النوع:  typeof Settings
Size
النوع:  typeof Size
SymbolPath
النوع:  typeof SymbolPath
UnitSystem
النوع:  typeof UnitSystem

واجهة MapsLibrary

واجهة google.maps.MapsLibrary

BicyclingLayer
النوع:  typeof BicyclingLayer
Circle
النوع:  typeof Circle
Data
النوع:  typeof Data
FeatureType
النوع:  typeof FeatureType
GroundOverlay
النوع:  typeof GroundOverlay
ImageMapType
النوع:  typeof ImageMapType
InfoWindow
النوع:  typeof InfoWindow
KmlLayer
النوع:  typeof KmlLayer
KmlLayerStatus
النوع:  typeof KmlLayerStatus
Map
النوع:  typeof Map
MapTypeControlStyle
النوع:  typeof MapTypeControlStyle
MapTypeId
النوع:  typeof MapTypeId
MapTypeRegistry
النوع:  typeof MapTypeRegistry
MaxZoomService
النوع:  typeof MaxZoomService
MaxZoomStatus
النوع:  typeof MaxZoomStatus
OverlayView
النوع:  typeof OverlayView
Polygon
النوع:  typeof Polygon
Polyline
النوع:  typeof Polyline
Rectangle
النوع:  typeof Rectangle
RenderingType
النوع:  typeof RenderingType
StrokePosition
النوع:  typeof StrokePosition
StyledMapType
النوع:  typeof StyledMapType
TrafficLayer
النوع:  typeof TrafficLayer
TransitLayer
النوع:  typeof TransitLayer
WebGLOverlayView
النوع:  typeof WebGLOverlayView
BetaZoomChangeEvent
النوع:  typeof ZoomChangeEvent

واجهة PlacesLibrary

واجهة google.maps.PlacesLibrary

AddressComponent
النوع:  typeof AddressComponent
Attribution
النوع:  typeof Attribution
AuthorAttribution
النوع:  typeof AuthorAttribution
Autocomplete
النوع:  typeof Autocomplete
AutocompleteService
النوع:  typeof AutocompleteService
AutocompleteSessionToken
النوع:  typeof AutocompleteSessionToken
BusinessStatus
النوع:  typeof BusinessStatus
OpeningHours
النوع:  typeof OpeningHours
OpeningHoursPeriod
النوع:  typeof OpeningHoursPeriod
OpeningHoursPoint
النوع:  typeof OpeningHoursPoint
Photo
النوع:  typeof Photo
Place
النوع:  typeof Place
PlacesService
النوع:  typeof PlacesService
PlacesServiceStatus
النوع:  typeof PlacesServiceStatus
PlusCode
النوع:  typeof PlusCode
PriceLevel
النوع:  typeof PriceLevel
RankBy
النوع:  typeof RankBy
Review
النوع:  typeof Review
SearchBox
النوع:  typeof SearchBox

واجهة GeocodingLibrary

واجهة google.maps.GeocodingLibrary

Geocoder
النوع:  typeof Geocoder
GeocoderLocationType
النوع:  typeof GeocoderLocationType
GeocoderStatus
النوع:  typeof GeocoderStatus

واجهة RoutesLibrary

واجهة google.maps.RoutesLibrary

DirectionsRenderer
النوع:  typeof DirectionsRenderer
DirectionsService
النوع:  typeof DirectionsService
DirectionsStatus
النوع:  typeof DirectionsStatus
DistanceMatrixElementStatus
النوع:  typeof DistanceMatrixElementStatus
DistanceMatrixService
النوع:  typeof DistanceMatrixService
DistanceMatrixStatus
النوع:  typeof DistanceMatrixStatus
TrafficModel
النوع:  typeof TrafficModel
TransitMode
النوع:  typeof TransitMode
TransitRoutePreference
النوع:  typeof TransitRoutePreference
TravelMode
النوع:  typeof TravelMode
VehicleType
النوع:  typeof VehicleType

واجهة MarkerLibrary

واجهة google.maps.MarkerLibrary

AdvancedMarkerClickEvent
النوع:  typeof AdvancedMarkerClickEvent
AdvancedMarkerElement
النوع:  typeof AdvancedMarkerElement
Animation
النوع:  typeof Animation
CollisionBehavior
النوع:  typeof CollisionBehavior
Marker
النوع:  typeof Marker
PinElement
النوع:  typeof PinElement

واجهة GeometryLibrary

واجهة google.maps.GeometryLibrary

encoding
النوع:  typeof encoding
poly
النوع:  typeof poly
spherical
النوع:  typeof spherical

واجهة ElevationLibrary

واجهة google.maps.ElevationLibrary

ElevationService
النوع:  typeof ElevationService
ElevationStatus
النوع:  typeof ElevationStatus

واجهة StreetViewLibrary

واجهة google.maps.StreetViewLibrary

InfoWindow
النوع:  typeof InfoWindow
OverlayView
النوع:  typeof OverlayView
StreetViewCoverageLayer
النوع:  typeof StreetViewCoverageLayer
StreetViewPanorama
النوع:  typeof StreetViewPanorama
StreetViewPreference
النوع:  typeof StreetViewPreference
StreetViewService
النوع:  typeof StreetViewService
StreetViewSource
النوع:  typeof StreetViewSource
StreetViewStatus
النوع:  typeof StreetViewStatus

واجهة JourneySharingLibrary

واجهة google.maps.JourneySharingLibrary

AutomaticViewportMode
النوع:  typeof AutomaticViewportMode
DeliveryVehicleStopState
النوع:  typeof DeliveryVehicleStopState
FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider
FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider
FleetEngineFleetLocationProvider
FleetEngineServiceType
النوع:  typeof FleetEngineServiceType
FleetEngineShipmentLocationProvider
FleetEngineTripLocationProvider
النوع:  typeof FleetEngineTripLocationProvider
FleetEngineVehicleLocationProvider
JourneySharingMapView
النوع:  typeof JourneySharingMapView
TripType
النوع:  typeof TripType
VehicleNavigationStatus
النوع:  typeof VehicleNavigationStatus
VehicleState
النوع:  typeof VehicleState
VehicleType
النوع:  typeof VehicleType
WaypointType
النوع:  typeof WaypointType

واجهة DrawingLibrary

واجهة google.maps.DrawingLibrary

DrawingManager
النوع:  typeof DrawingManager
OverlayType
النوع:  typeof OverlayType

واجهة VisualizationLibrary

واجهة google.maps.VisualizationLibrary

HeatmapLayer
النوع:  typeof HeatmapLayer