google.maps

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

google.mapsad alanı

google.maps ad alanı

importLibrary
importLibrary(libraryName)
Parametreler:
  • libraryName: string
Maps JavaScript API'nin kitaplığını yükleyerek, API'nin doğrudan üyeleriyle (ad ilerleme hızı olmadan) çözümlenir. (Yükleme işlemi sırasında kitaplıklar da kendilerini global google.maps ad alanına ekler. Bununla birlikte, global ad alanının kullanılması genellikle önerilmez.)
version Tarayıcı tarafından yüklenen Google Haritalar JavaScript API'si sürümü. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions adresine bakın

CoreLibrary arayüzü

google.maps.CoreLibrary arayüz

ControlPosition
Tür: typeof ControlPosition
event
Tür: typeof event
LatLng
Tür: typeof LatLng
LatLngAltitude
Tür: typeof LatLngAltitude
LatLngBounds
Tür: typeof LatLngBounds
MapsNetworkError
Tür: typeof MapsNetworkError
MapsNetworkErrorEndpoint
MapsRequestError
Tür: typeof MapsRequestError
MapsServerError
Tür: typeof MapsServerError
MVCArray
Tür: typeof MVCArray
MVCObject
Tür: typeof MVCObject
Point
Tür: typeof Point
Settings
Tür: typeof Settings
Size
Tür: typeof Size
SymbolPath
Tür: typeof SymbolPath
UnitSystem
Tür: typeof UnitSystem

MapsLibrary arayüzü

google.maps.MapsLibrary arayüz

BicyclingLayer
Tür: typeof BicyclingLayer
Circle
Tür: typeof Circle
Data
Tür: typeof Data
FeatureType
Tür: typeof FeatureType
GroundOverlay
Tür: typeof GroundOverlay
ImageMapType
Tür: typeof ImageMapType
InfoWindow
Tür: typeof InfoWindow
KmlLayer
Tür: typeof KmlLayer
KmlLayerStatus
Tür: typeof KmlLayerStatus
Map
Tür: typeof Map
MapTypeControlStyle
Tür: typeof MapTypeControlStyle
MapTypeId
Tür: typeof MapTypeId
MapTypeRegistry
Tür: typeof MapTypeRegistry
MaxZoomService
Tür: typeof MaxZoomService
MaxZoomStatus
Tür: typeof MaxZoomStatus
OverlayView
Tür: typeof OverlayView
Polygon
Tür: typeof Polygon
Polyline
Tür: typeof Polyline
Rectangle
Tür: typeof Rectangle
RenderingType
Tür: typeof RenderingType
StrokePosition
Tür: typeof StrokePosition
StyledMapType
Tür: typeof StyledMapType
TrafficLayer
Tür: typeof TrafficLayer
TransitLayer
Tür: typeof TransitLayer
WebGLOverlayView
Tür: typeof WebGLOverlayView

PlacesLibrary arayüzü

google.maps.PlacesLibrary arayüz

AddressComponent
Tür: typeof AddressComponent
Attribution
Tür: typeof Attribution
Autocomplete
Tür: typeof Autocomplete
AutocompleteService
Tür: typeof AutocompleteService
AutocompleteSessionToken
BusinessStatus
Tür: typeof BusinessStatus
OpeningHours
Tür: typeof OpeningHours
OpeningHoursPeriod
Tür: typeof OpeningHoursPeriod
OpeningHoursPoint
Tür: typeof OpeningHoursPoint
Photo
Tür: typeof Photo
PhotoAttribution
Tür: typeof PhotoAttribution
Place
Tür: typeof Place
PlacesService
Tür: typeof PlacesService
PlacesServiceStatus
Tür: typeof PlacesServiceStatus
PlusCode
Tür: typeof PlusCode
RankBy
Tür: typeof RankBy
Review
Tür: typeof Review
SearchBox
Tür: typeof SearchBox

GeocodedLibrary arayüzü

google.maps.GeocodingLibrary arayüz

Geocoder
Tür: typeof Geocoder
GeocoderLocationType
GeocoderStatus
Tür: typeof GeocoderStatus

MarkerLibrary arayüzü

google.maps.MarkerLibrary arayüz

AdvancedMarkerView
Tür: typeof AdvancedMarkerView
Animation
Tür: typeof Animation
CollisionBehavior
Tür: typeof CollisionBehavior
Marker
Tür: typeof Marker
PinView
Tür: typeof PinView

GeometryLibrary arayüz

google.maps.GeometryLibrary arayüz

encoding
Tür: typeof encoding
poly
Tür: typeof poly
spherical
Tür: typeof spherical

ElevationLibrary arayüzü

google.maps.ElevationLibrary arayüz

ElevationService
Tür: typeof ElevationService
ElevationStatus
Tür: typeof ElevationStatus

DrawingLibrary arayüzü

google.maps.DrawingLibrary arayüz

DrawingManager
Tür: typeof DrawingManager
OverlayType
Tür: typeof OverlayType

VisualizationLibrary arayüzü

google.maps.VisualizationLibrary arayüz

HeatmapLayer
Tür: typeof HeatmapLayer