ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หน้านี้จะอธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Maps JavaScript API ส่งคืนได้ Maps JavaScript API จะเขียนข้อผิดพลาดและข้อความเตือนไปยังคอนโซล JavaScript อาจมีเงื่อนไขข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้แผนที่ที่มีลายน้ำมีสีเข้ม

คีย์ API และข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน

การแก้ปัญหา

ในบางกรณี ระบบอาจแสดงแผนที่ที่มืดหรือภาพ Street View "เชิงลบ" ซึ่งมีข้อความระบุว่า "เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น" โดยทั่วไปลักษณะการทำงานนี้บ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับคีย์ API หรือการเรียกเก็บเงิน ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform คุณต้องเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในบัญชีและคำขอทั้งหมดต้องมีคีย์ API ที่ถูกต้อง สำหรับความช่วยเหลือในการค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูส่วนการตรวจสอบข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์

ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยคุณแก้ปัญหานี้

รหัสข้อผิดพลาดของ Maps JavaScript API สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเจ้าของเว็บไซต์

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งแสดงโดย Maps JavaScript API พร้อมคำอธิบายสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา สำหรับความช่วยเหลือในการค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูหัวข้อการตรวจสอบข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์

ข้อผิดพลาดในการโหลดแผนที่

หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะโหลด Maps JavaScript API โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด ข้อความ คำอธิบาย
NotLoadingAPIFromGoogleMapsError ต้องดาวน์โหลด Maps JavaScript API โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของ Google

องค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด Maps JavaScript API ไม่ได้รวมอยู่ในหน้าเว็บอย่างถูกต้อง API จะต้องโหลดจาก https://maps.googleapis.com โดยตรงเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ดู การโหลด Maps JavaScript API

TOSViolationMapError ดูเหมือนว่าเว็บไซต์นี้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps API ปิดใช้ Google Maps API สำหรับเว็บไซต์นี้แล้ว

แอปพลิเคชันของคุณถูกบล็อกเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform หลังจากได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหลายครั้ง หากต้องการอุทธรณ์การบล็อกและขอรับการตรวจสอบการใช้งาน โปรดกรอก แบบฟอร์มนี้ คุณจะได้รับการตอบกลับทางอีเมลภายใน 2-3 วันทำการ

หากคุณมีใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform โปรดใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของแพ็กเกจพรีเมียมแพลตฟอร์ม Google Maps เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โปรดดูคู่มือสำหรับ การตรวจสอบสิทธิ์ของแพ็กเกจพรีเมียม

UnauthorizedURLForClientIdMapError URL นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสไคลเอ็นต์ Google Maps ที่ระบุ

รหัสไคลเอ็นต์ของแผนพรีเมียมหรือ Maps API for Work ที่รวมอยู่ในการโหลดสคริปต์ไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรือที่อยู่ปัจจุบันที่โหลด Maps JavaScript API ยังไม่ได้เพิ่มไปยังรายการ URL ที่ได้รับอนุญาต

ดู การลงทะเบียน URL ที่ได้รับสิทธิ์

รหัสข้อผิดพลาดของ Maps JavaScript API

หากพบข้อผิดพลาดในคอนโซล JavaScript ของ Chrome, เว็บคอนโซลของ Firefox หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เทียบเท่าในเบราว์เซอร์ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด

Maps JavaScript API จะแสดงผลทั้งข้อผิดพลาดและคำเตือน ข้อผิดพลาดแสดงถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นขณะโหลด Maps JavaScript API หน้าเว็บโหลด API ไม่ถูกต้องและ API จะไม่ทำงานในหน้านั้น คำเตือนคือข้อความเสริมเกี่ยวกับการโหลด Maps JavaScript API คำเตือนจะอธิบายสาเหตุที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือแนะนำปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโค้ดที่โหลด Maps JavaScript API หากคุณรับเฉพาะคำเตือนโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ API จะทำงานอย่างถูกต้องในหน้านั้น อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ด้วย

รหัสข้อผิดพลาดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Type คำอธิบาย
ApiNotActivatedMapError ข้อผิดพลาด

ไม่ได้เปิดใช้งาน Maps JavaScript API ในโปรเจ็กต์ API ของคุณ คุณอาจต้องเปิดใช้ Maps JavaScript API ภายใต้ API ใน Google Cloud Console

หากต้องการเปิดใช้งาน Maps JavaScript API สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ ให้คลิกที่ปุ่มด้านล่าง
ดูวิธีการ

ApiTargetBlockedMapError ข้อผิดพลาด

คีย์ API นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหรือ API นี้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการจำกัด API ของคีย์ API ใน Google Cloud Console เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุ API และบริการทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้อย่างถูกต้องในรายการ API ที่เปิดใช้

ดู คีย์ API ใน Cloud Console ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยของ API

DeletedApiProjectMapError ข้อผิดพลาด

โครงการ API ของคุณอาจถูกลบออกจาก Cloud Console โปรดตรวจสอบโปรเจ็กต์ที่คุณสร้างคีย์ API ที่รวมอยู่ในตัวโหลด JavaScript API คุณสร้างโปรเจ็กต์ API ใหม่และรับคีย์ใหม่ใน Cloud Console ได้

หากต้องการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่และรับคีย์ API สำหรับโปรเจ็กต์ ให้คลิกปุ่มด้านล่าง
ดูวิธีการ

ClientBillingNotEnabledMapError ข้อผิดพลาด

คุณยังไม่ได้เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์ คุณต้องเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เชื่อมโยงกับรหัสไคลเอ็นต์นี้ที่นี่

BillingNotEnabledMapError ข้อผิดพลาด

คุณไม่ได้เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่นี่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ExpiredKeyMapError ข้อผิดพลาด

คีย์ API ที่รวมอยู่ในองค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด API หมดอายุหรือระบบไม่รู้จัก คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้หลังจากสร้างคีย์ API ใหม่ หากพยายามใช้คีย์ก่อนที่ระบบจะจดจำคีย์ได้ โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง หรือคุณอาจต้องสร้างคีย์ API ใหม่ใน Cloud Console

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อรับคีย์ API
เริ่มต้นใช้งาน

InvalidClientIdMapError ข้อผิดพลาด

รหัสไคลเอ็นต์ที่รวมอยู่ในองค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด API ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ โปรดตรวจสอบว่าใช้รหัสไคลเอ็นต์อย่างถูกต้อง รหัสไคลเอ็นต์ควรเริ่มต้นด้วย "gme-" หากคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้แม้ว่าจะใช้รหัสไคลเอ็นต์อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม แสดงว่ารหัสไคลเอ็นต์อาจหมดอายุ โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าของ Google

หากไม่มีใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมหรือ Maps API for Work คุณต้องใช้พารามิเตอร์ key กับคีย์ API แทนพารามิเตอร์ client

โปรดดูคู่มือสำหรับ การตรวจสอบสิทธิ์ของแพ็กเกจพรีเมียม

InvalidKeyMapError ข้อผิดพลาด

ไม่พบคีย์ API ที่รวมอยู่ในองค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด API โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้คีย์ API ที่ถูกต้อง คุณสร้างคีย์ API ใหม่ใน Cloud Console ได้

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อรับคีย์ API
เริ่มต้นใช้งาน

MalformedCredentialsMapError ข้อผิดพลาด

แอปพลิเคชันของคุณใช้รูปแบบ URI ที่ไม่รองรับ ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันใช้รูปแบบ URI ที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน RFC 3986

MissingKeyMapError ข้อผิดพลาด

องค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด API ไม่มีพารามิเตอร์การตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็น

หากใช้ Maps JavaScript API มาตรฐาน คุณต้องใช้พารามิเตอร์ key กับคีย์ API ที่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

หากเป็นลูกค้าแพ็กเกจพรีเมียม คุณต้องใช้พารามิเตอร์ client กับรหัสไคลเอ็นต์ หรือพารามิเตอร์ key ที่มีคีย์ API ที่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำเกี่ยวกับคีย์ API และรหัสไคลเอ็นต์

หากคุณไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ ก็ไม่มีขั้นตอนที่คุณทำได้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบหากเป็นไปได้

ProjectDeniedMapError ข้อผิดพลาด

คําขอของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดได้ใน Cloud Console

ดู Cloud Console

RefererDeniedMapError ข้อผิดพลาด

แอปพลิเคชันของคุณถูกบล็อกเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform หลังจากได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหลายครั้ง หากต้องการอุทธรณ์การบล็อกและขอรับการตรวจสอบการใช้งาน โปรดกรอก แบบฟอร์มนี้ คุณจะได้รับการตอบกลับทางอีเมลภายใน 2-3 วันทำการ

RefererNotAllowedMapError ข้อผิดพลาด

ระบบยังไม่ได้เพิ่ม URL ปัจจุบันที่โหลด Maps JavaScript API ลงในรายการ URL ที่มาที่อนุญาต โปรดตรวจสอบการตั้งค่า URL ที่มาของคีย์ API ใน Cloud Console

โปรดดู Maps JavaScript API และรับคีย์ API

OverQuotaMapError ข้อผิดพลาด

จำนวนคำขอใช้งาน Maps JavaScript API เกินขีดจำกัดแล้ว คำขอของแอปจะทำงานอีกครั้งในการรีเซ็ตโควต้ารายวันครั้งต่อไป

หากคุณไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ จะไม่มีขั้นตอนใดๆ ที่คุณทำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบหากเป็นไปได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือ ขีดจำกัดการใช้งาน หน้านี้ยังอธิบายวิธีที่จะทำให้ขีดจำกัดการใช้งานสูงขึ้นด้วย

ApiProjectMapError ข้อผิดพลาด

แก้ไขคีย์ API ที่ระบุหรือโปรเจ็กต์ API ที่เชื่อมโยงอยู่ไม่ได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราว หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ยังคงอยู่ คุณอาจต้องรับคีย์ API ใหม่หรือสร้างโปรเจ็กต์ API ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

ClientIdLooksLikeCryptoKey คำเตือน

คุณอาจระบุคีย์การเข้ารหัสไว้ในพารามิเตอร์ client หากคุณมีใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมหรือ Maps API for Work โปรดระบุรหัสไคลเอ็นต์เป็นพารามิเตอร์ client คุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์การเข้ารหัสสำหรับ Maps JavaScript API

ดูคู่มือเกี่ยวกับ รหัสไคลเอ็นต์สำหรับลูกค้าของแพ็กเกจพรีเมียมและ Maps API for Work

ClientIdLooksLikeKey คำเตือน

คุณอาจระบุคีย์ API ไว้ในพารามิเตอร์ client หากคุณมีใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมหรือ Maps API for Work โปรดระบุรหัสไคลเอ็นต์เป็นพารามิเตอร์ client หากมีแพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform คุณจะใช้พารามิเตอร์ client หรือพารามิเตอร์ key ได้ หากไม่มีใบอนุญาต คุณต้องใช้พารามิเตอร์ key แทนพารามิเตอร์ client

โปรดดูคู่มือสำหรับ การตรวจสอบสิทธิ์ของแพ็กเกจพรีเมียม

InvalidChannel คำเตือน

คุณอาจระบุพารามิเตอร์ channel ที่ไม่ถูกต้อง แชแนลต้องเป็นสตริงที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน ASCII ซึ่งอาจรวมถึงจุด (.) ขีดล่าง (_) และขีดกลาง (-) โปรดตรวจสอบว่าคุณระบุพารามิเตอร์ channel ที่ถูกต้อง

ดู การรายงาน | แพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform

InvalidClientId คำเตือน

ดูเหมือนว่าพารามิเตอร์ client จะไม่มีรหัสไคลเอ็นต์ที่ถูกต้อง รหัสลูกค้าควรเริ่มต้นด้วย "gme-"

โปรดดูคู่มือสำหรับ การตรวจสอบสิทธิ์ของแพ็กเกจพรีเมียม

InvalidKey คำเตือน

คีย์ API ที่รวมอยู่ในองค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด API ดูไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้คีย์ API ที่ถูกต้อง คุณสร้างคีย์ API ใหม่ใน Cloud Console ได้

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อรับคีย์ API
เริ่มต้นใช้งาน

InvalidVersion คำเตือน

คุณอาจระบุหมายเลขรุ่นที่ไม่ถูกต้องในองค์ประกอบของสคริปต์ โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้หมายเลขเวอร์ชันที่ถูกต้อง

ดู การกำหนดเวอร์ชัน | Google Maps JavaScript API

KeyLooksLikeClientId คำเตือน คุณระบุรหัสไคลเอ็นต์เป็นพารามิเตอร์ key ได้ หากคุณมีใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมหรือ Maps API for Work โปรดระบุรหัสไคลเอ็นต์เป็นพารามิเตอร์ client แทนพารามิเตอร์ key หากมีแพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform คุณจะใช้พารามิเตอร์ client หรือพารามิเตอร์ key ได้ หากไม่มีใบอนุญาต คุณต้องใช้พารามิเตอร์ key แทนพารามิเตอร์ client

โปรดดูคู่มือสำหรับ การตรวจสอบสิทธิ์ของแพ็กเกจพรีเมียม

KeyLooksLikeCryptoKey คำเตือน

คุณอาจระบุคีย์การเข้ารหัสหรือข้อมูลลับที่มีการรับรองเป็นพารามิเตอร์ key แล้ว หากคุณมีใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมหรือ Maps API for Work โปรดระบุรหัสไคลเอ็นต์เป็นพารามิเตอร์ client และนำพารามิเตอร์ key ออกจากองค์ประกอบสคริปต์ ไม่จำเป็นต้องใช้คีย์การเข้ารหัสสำหรับ Maps JavaScript API หากมีแพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform คุณจะใช้พารามิเตอร์ client หรือพารามิเตอร์ key ได้ หากไม่มีใบอนุญาต ให้รับคีย์ API ใน Cloud Console

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการระบุรหัสไคลเอ็นต์เมื่อโหลด API

KeyLooksLikeProjectNumber คำเตือน

คุณอาจระบุหมายเลขโปรเจ็กต์เป็นพารามิเตอร์ key โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้คีย์ API ที่ถูกต้อง คุณสร้างคีย์ API ใหม่ใน Cloud Console ได้

ดูวิธีรับคีย์ API

NoApiKeys คำเตือน

องค์ประกอบสคริปต์ที่โหลด API ไม่มีคีย์ API โปรดตรวจสอบว่าคุณใส่คีย์ API ที่ถูกต้องเป็นพารามิเตอร์ key คุณสร้างคีย์ API ใหม่ใน Cloud Console ได้

หากต้องการคีย์ API ให้คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน

หากคุณโหลด Maps JavaScript API จากเส้นทาง v2 ที่เลิกใช้งานแล้ว คุณจะได้รับคำเตือน NoApiKeys แม้ว่าจะระบุพารามิเตอร์ key ไว้ก็ตาม โปรดดูคู่มือการอัปเกรด v2 เป็น v3 และย้ายข้อมูลแอปพลิเคชันไปยัง Maps JavaScript API v3

RetiredVersion คำเตือน

คุณอาจระบุเวอร์ชันที่เลิกใช้แล้วในองค์ประกอบของสคริปต์ โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้ใช้เวอร์ชันที่พร้อมใช้งาน

ดู การกำหนดเวอร์ชัน | Google Maps JavaScript API

SensorNotRequired คำเตือน

ไม่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ sensor สำหรับ Maps JavaScript API อีกต่อไป ถึงแม้จะไม่ได้ป้องกันไม่ให้ Maps JavaScript API ทำงานไม่ถูกต้อง แต่เราขอแนะนำให้คุณนำพารามิเตอร์ sensor ออกจากองค์ประกอบสคริปต์

SignatureNotRequired คำเตือน

ไม่จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์ signature สำหรับ Maps JavaScript API และจะไม่ป้องกันไม่ให้ Maps JavaScript API ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โปรดนําออกจากองค์ประกอบสคริปต์

SignedInNotSupported คำเตือน

พารามิเตอร์ signed_in เลิกใช้งานแล้วและไม่รองรับ Maps JavaScript API เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ การทำเช่นนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ Maps JavaScript API ทำงาน แต่ลักษณะการทำงานของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงไปหากคุณใช้ฟีเจอร์ที่ลงชื่อเข้าใช้

UrlAuthenticationCommonError ข้อผิดพลาด

เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ ในหน้านี้ ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาชั่วคราว โปรดลองส่งคำขออีกครั้งในภายหลัง หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ โปรดอ่านคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอมีรูปแบบที่เหมาะสม

การตรวจสอบข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์ของคุณ

Maps JavaScript API จะเขียนข้อความแสดงข้อผิดพลาดไปยัง window.console หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีตรวจสอบเอาต์พุตของ window.console ใน Google Chrome หากคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์อื่นๆ โปรดดูเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ นี่เป็นรายการเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเอาต์พุต window.console ในเบราว์เซอร์อื่นๆ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Chrome คุณใช้คอนโซล JavaScript เพื่อตรวจสอบเอาต์พุตของ window.console ได้ดังนี้

 1. หากต้องการเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เลือกไอคอนเมนู > เครื่องมือเพิ่มเติม > เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. หากต้องการเปิดคอนโซล JavaScript ให้กดแป้น ESC บนแป้นพิมพ์ คีย์ ESC จะสลับคอนโซล JavaScript หากคุณปิดคอนโซล ให้กดแป้น ESC อีกครั้งเพื่อเปิด

หากข้อผิดพลาดหรือคำเตือนเกิดขึ้นขณะโหลด Maps JavaScript API ข้อผิดพลาดหรือคำเตือนดังกล่าวจะปรากฏเป็นบรรทัดอย่างน้อย 1 บรรทัดในคอนโซล ข้อผิดพลาดหรือข้อความเตือนจะมีรูปแบบต่อไปนี้

Google Maps API error: [ERROR CODE] [Link to API document]
หรือ
Google Maps API warning: [ERROR CODE] [Link to API document]

คุณดูตารางรหัสข้อผิดพลาดด้านบนเพื่อดูรหัสข้อผิดพลาดในข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้ในเอกสาร API ที่ลิงก์จากข้อความ

หมายเหตุ: คุณ ฟังข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ได้แบบเป็นโปรแกรม

การจัดการเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ

ตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ที่คุณใช้รองรับโดย Maps JavaScript API ในขณะนี้

หากคุณพัฒนาแอปพลิเคชัน Windows แบบเนทีฟที่ทำงานใน WebView โปรดใช้ WebView2 ที่อิงตาม Edge ระบบไม่รองรับ WebView เวอร์ชันก่อนหน้าที่อิงตาม Internet Explorer อีกต่อไป

หากรหัสยังคงใช้งานไม่ได้

Brendan Kenny และ Mano Marks จะอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขในวิดีโอนี้เพื่อช่วยให้โค้ดแผนที่ของคุณพร้อมใช้งาน

 • มองหาการพิมพ์ผิด โปรดทราบว่า JavaScript เป็นภาษาที่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
 • ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนจะเกิดขึ้นกับการสร้างแผนที่ครั้งแรก เช่น
  • ยืนยันว่าคุณระบุที่พัก zoom และ center ในตัวเลือกแผนที่
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ประกาศองค์ประกอบ div ที่แผนที่จะปรากฏบนหน้าจอ
  • ตรวจสอบว่าองค์ประกอบ div สำหรับแผนที่มีความสูง โดยค่าเริ่มต้น องค์ประกอบ div สร้างขึ้นโดยมีความสูงเป็น 0 ดังนั้นจึงมองไม่เห็น
  ดูตัวอย่างของเราสำหรับการใช้ข้อมูลอ้างอิง
 • ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องของ JavaScript เพื่อช่วยระบุปัญหา เช่น ปัญหาที่มีอยู่ในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เริ่มต้นด้วยการหาข้อผิดพลาดในคอนโซล JavaScript
 • โพสต์คำถามไปยัง Stack Overflow ดูหลักเกณฑ์การโพสต์คำถามที่ดีได้ในหน้าการสนับสนุน