הפניה לשיעור של GMSIndoorBuilding

סימוכין לשיעור GMSIndoorBuilding

סקירה כללית

מתאר מבנה שמכיל מפלסים.

נכסים

NSArray< GMSIndoorLevel * > * רמות
 מערך של GMSIndoorLevel שמתאר את הקומות שמרכיבים את המבנה.
NSUIntegerdefaultLevelIndex
 אינדקס במערך הרמות של רמת ברירת המחדל.
בול (BOOL)תת-קרקעי
 אם כן, הבניין נמצא בתת-קרקעית לחלוטין ותומך בהסתרה.

מסמכי תיעוד לגבי הנכס

- (NSArray<GMSIndoorLevel *>*) levels [read, assign]

מערך של GMSIndoorLevel שמתאר את הקומות שמרכיבים את המבנה.

הרמות נמצאות ב 'סדר תצוגה' מלמעלה למטה.

- (NSUInteger) defaultLevelIndex [read, assign]

אינדקס במערך הרמות של רמת ברירת המחדל.

- (BOOL) התת-קרקעית [read, assign]

אם כן, הבניין נמצא בתת-קרקעית לחלוטין ותומך בהסתרה.