הפניה לכיתה ב-GMSIndoorLevel

הפניה לכיתה של GMSIndoorLevel

סקירה כללית

מתאר רמה אחת במבנה.

מספר בניינים יכולים לחלוק רמה מסוימת. במקרה הזה, המופעים של הרמה יהיו שווים, גם אם מספרי הרמות או השמות עשויים להיות שונים.

נכסים

NSString * name
 שם תצוגה מקומי של הרמה, למשל
NSString * shortName
 שם תצוגה קצר המותאם לשוק המקומי של הרמה, למשל

מסמכי תיעוד לגבי הנכס

- (NSString*) name [read, copy]

שם התצוגה של הרמה המותאם לשוק המקומי, למשל

'קומת קרקע'.

- (NSString*) shortName [read, copy]

שם תצוגה קצר המותאם לשוק המקומי של הרמה, למשל

'1'.