Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Harita kimliklerini kullanma

Harita kimliği, belirli bir harita stili veya özelliğiyle ilişkilendirilen bir tanımlayıcıdır. Harita stilini yapılandırın ve Google Cloud Console'da bir harita kimliğiyle ilişkilendirin. Daha sonra, kodunuzda bir harita kimliğine başvurduğunuzda, ilişkili harita stili uygulamanızda gösterilir. Daha sonra yapacağınız stil güncellemeleri, müşterilerinizin güncellenmesine gerek kalmadan otomatik olarak uygulamanızda görünür.

Oluşturulan harita kimlikleri bir projeyle ilişkilendirilir ve ayrıca tek bir platform (Android, iOS, JavaScript) veya Maps Static API ile sınırlandırılır.

Cloud Console'da harita kimliği oluşturmak veya yönetmek için Proje Sahibi veya Proje Düzenleyici IAM rolüne sahip olmanız gerekir.

Gerekli izinler

Belirli bir Google Cloud projesinde harita kimliği veya harita stili oluşturmak ya da yönetmek için projede Sahip veya Düzenleyici IAM rolüne sahip olmanız gerekir.

Harita kimliği oluşturma

Harita kimliği, tek bir Google Haritası örneğini temsil eden benzersiz bir tanımlayıcıdır. Cloud Console'da istediğiniz zaman harita kimlikleri oluşturabilir ve harita kimliğiyle ilişkili bir stili güncelleyebilirsiniz.

Harita kimliği oluşturmak için:

 1. Cloud Console'da Haritalar Yönetimi sayfasına gidin.
 2. Yeni Harita Kimliği Oluştur formunu görüntülemek için Yeni Harita Kimliği Oluştur'u seçin.
  Yeni Harita Kimliği Oluştur

  Formda aşağıdakileri yapın:

  • Bir harita adı belirtin.
  • Bir harita türü veya platform belirtin.
  • JavaScript haritaları için kafes veya vektör harita türü seçin.
  • Harita için bir açıklama girin.
  • Yeni harita kimliğini görüntülemek için İleri'yi seçin.

Harita kimliğini bir harita stiliyle ilişkilendirme

Bu talimatlarda projenizde en az bir tane harita stili olduğu varsayılır.

 1. Cloud Console'da Haritalar Yönetimi sayfasına gidin.
 2. Bu sayfada, Harita adı sütunundan mevcut bir harita kimliğini seçin.
 3. Bu formun alt kısmında, Bu harita kimliğiyle ilişkili harita stilleri açılır listesinden bir harita stili seçin.
 4. Kaydet'i seçin.
  Kullanıcıların bir harita stilini bu harita kimliğiyle ilişkilendirmesine olanak tanıyan açılır alan dahil olmak üzere tek bir harita kimliğinin ayrıntılar sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

Uygulamanıza harita kimliği ekleyin

Android

Harita kimliğinizi, etkinliğin düzen dosyasındaki bir <fragment> öğesi aracılığıyla, MapView sınıfını kullanarak veya programatik olarak GoogleMapOptions sınıfını kullanarak ekleyin.

Örneğin, res/values/strings.xml içinde map_id adlı bir dize değeri olarak depolanan bir harita kimliği oluşturduğunuzu varsayalım:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="map_id">YOUR_MAP_ID</string>
</resources>

Etkinliğin düzen dosyasında bir <fragment> öğesi aracılığıyla eklenen haritalar için özel stile sahip olması gereken tüm harita parçaları map:mapId özelliğinde harita kimliğini belirtmelidir:

<fragment xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  class="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  …
  map:mapId="@string/map_id" />

Bir harita kimliği belirtmek için MapView sınıfının map:mapId özelliğini de kullanabilirsiniz:

<com.google.android.gms.maps.MapView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  ....
  map:mapId="@string/map_id" />

Harita kimliğini programatik olarak belirtmek için GoogleMapOptions sınıfını kullanarak MapFragment örneğine iletin:

Java

 MapFragment mapFragment = MapFragment.newInstance(
   new GoogleMapOptions()
     .mapId(getResources().getString(R.string.map_id)));

Kotlin

 val mapFragment = MapFragment.newInstance(
   GoogleMapOptions()
     .mapId(resources.getString(R.string.map_id))
 )

Android Studio'da uygulamanızı her zamanki gibi oluşturup çalıştırın. Özel stiller, ilk adımda yapılandırıldığı şekliyle, kimliği olan tüm haritalara uygulanır.

iOS

Harita kimliği kullanarak bir harita örneği oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Cloud Console'daki harita kimliği dizesiyle bir GMSMapID oluşturun.
 2. Yeni oluşturduğunuz harita kimliğini belirten bir GMSMapView oluşturun.

Swift

let camera = GMSCameraPosition(latitude: 47.0169, longitude: -122.336471, zoom: 12)
let mapID = GMSMapID(identifier: "<YOUR MAP ID>")
let mapView = GMSMapView(frame: .zero, mapID: mapID, camera: camera)
self.view = mapView

Objective-C

GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:47.0169
                            longitude:-122.336471
                               zoom:12];
GMSMapID *mapID = [GMSMapID mapIDWithIdentifier:@"<YOUR MAP ID>"];
GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero mapID:mapID camera:camera];
self.view = mapView;

Kendi harita kimliğinizi kullanıyorsanız Cloud Console'da harita kimliğinizi istediğiniz zaman yeni bir stile sahip olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu stil, yaklaşık altı saat içinde sizin ve kullanıcılar için harita görünümünüze otomatik olarak yansıtılır.

Değişiklikleri hemen görmek istiyorsanız uygulamadan çıkıp, son kullanılan uygulamalar listesinden çıkmaya zorlayıp uygulamayı yeniden açarak uygulamanızı kapatıp yeniden başlatabilirsiniz. Ardından, güncellenen harita görünür olacaktır.

JavaScript

Uygulama kodunuzda harita kimliğine sahip bir harita oluşturmak için:

 1. Şu anda haritanızı yerleştirilmiş JSON koduyla özelleştiriyorsanız MapOptions nesnenizden styles özelliğini kaldırın. Aksi takdirde bu adımı atlayın.

 2. mapId özelliğini kullanarak haritaya harita kimliği ekleyin. Örneğin:

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
zoom: 8,
mapId: 'MAP_ID'
});

Haritalar Statik

Web hizmeti API'lerimizden birini kullanan yeni veya mevcut bir haritaya harita kimliği eklemek için map_id URL parametresini ekleyip harita kimliğinize ayarlayın. Bu örnekte, Maps Static API'yi kullanarak bir haritaya harita kimliği ekleme gösterilmektedir.

<img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />

Sağ alt köşesinde harita denetimleri olan, New York, New York&#39;taki Brooklyn Köprüsü&#39;nün etrafında yer alan bir harita. Harita; yollar, sular ve arazide özel stil kullanımı gösterir.

Harita kimliğinizi eklemeden önce Haritalar Statik URL'nizde dijital imzanız varsa harita kimliğinizi ekledikten sonra yeni bir dijital imza oluşturmanız ve eklemeniz gerekir. Yeni URL imzalama sırrınızı oluştururken önceki dijital imzanızı URL'den kaldırmayı unutmayın.

Harita kimlikleri kullanılırken kullanılabilen özellikler

Bulut tabanlı harita stili: Google Cloud Console'u kullanarak haritalarınızın stilini ayarlayın, özelleştirin ve yönetin.
Tüm platformlarda (Android, JavaScript, iOS ve Maps Static API)

Vektör haritaları: Yükleme sırasında WebGL kullanılarak istemci tarafında çizilen, vektör tabanlı kartlardan oluşan harita.
JavaScript'te kullanılabilir