การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ Directions API

Directions API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คําขอ Directions API จะสร้างการเรียก SKU รายการหนึ่งจาก 2 SKU โดยขึ้นอยู่กับประเภทคําขอ ซึ่งได้แก่ basic หรือ advanced นอกเหนือจากข้อกําหนดในการให้บริการของ Google ทั้งหมด ยังมีขีดจํากัดการใช้งานเฉพาะสําหรับ Directions API จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน API เส้นทาง

Directions API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ SKU และ SDK ของ Google Maps Platform จะเรียกเก็บเงินโดย SKU ระบบจะติดตามการใช้งานสําหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคํานวณโดย

การใช้ SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคํานวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่ผ่านการรับรอง เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ต่อเดือนสําหรับแต่ละบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน โดยระบบจะให้เครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ

ราคาสําหรับ Directions API

SKU: เส้นทาง

คําขอไปยัง บริการเส้นทางของ JavaScript API (ยกเว้นคําขอที่ทําให้เกิด SKU การเรียกเก็บเงินเส้นทางขั้นสูง) หรือ API เส้นทาง

ช่วงความถี่รายเดือน
(ราคาต่อ QUERY)
0-100,000 100,001–500,000 คน มากกว่า 500,000
0.005 USD ต่อ
(5.00 USD ต่อ 1000)
0.004 USD ต่อ
(4.00 USD ต่อ 1000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

SKU: เส้นทางขั้นสูง

คําขอไปยังบริการเส้นทางของ JavaScript API หรือ API เส้นทางที่ใช้ข้อมูลการจราจรมากกว่า 10 จุดอ้างอิง การเพิ่มประสิทธิภาพจุดอ้างอิง และ/หรือตัวแก้ไขสถานที่

ช่วงความถี่รายเดือน
(ราคาต่อ QUERY)
0-100,000 100,001–500,000 คน มากกว่า 500,000
0.01 USD ต่อ
(10.00 USD ต่อ 1,000)
0.008 USD ต่อ
(8.00 USD ต่อ 1000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

ระบบจะเรียกเก็บเงิน SKU ขั้นสูงเกี่ยวกับเส้นทางสําหรับบริการเส้นทางของ JavaScript API หรือคําขอ API เส้นทางที่ใช้รายการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • ข้อมูลการจราจร ระบบจะใช้ข้อมูลการจราจรเมื่อมีการใช้สิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด (เงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อรับช่อง duration_in_traffic ในการตอบกลับเส้นทาง):
  • พารามิเตอร์ travel mode คือ driving หรือไม่ได้ระบุ (driving คือโหมดการเดินทางเริ่มต้น)
  • คําขอมี พารามิเตอร์ departure_time ที่ถูกต้อง คุณสามารถตั้งค่า departure_time เป็นเวลาปัจจุบันหรือเวลาในอนาคตได้ ต้องเป็นวันที่ที่ผ่านมาแล้ว
  • คําขอไม่รวมจุดอ้างอิงการแวะพัก หากคําขอมีจุดอ้างอิง ให้กําหนดจุดอ้างอิงแต่ละจุดด้วย via: เพื่อส่งอิทธิพลต่อเส้นทาง แต่หลีกเลี่ยงจุดแวะพัก เช่น
   &waypoints=via:San Francisco|via:Mountain View|...
 • จุดอ้างอิง 10 จุดขึ้นไป (ระหว่าง 11 ถึง 25)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพจุดอ้างอิง ตั้งค่า พารามิเตอร์ optimize เป็น true สําหรับจุดอ้างอิง เช่น
  &waypoints=optimize:true|San Francisco|Mountain View|...
 • ตัวแก้ไขตําแหน่ง เมื่อคุณใช้ ตัวปรับแต่ง ตําแหน่งต่อไปนี้เพื่อระบุวิธีที่ผู้ขับขี่ควรใช้ในตําแหน่งนั้นๆ
  • side_of_road
  • heading

ขีดจํากัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะยังไม่มีจํานวนคําขอสูงสุดต่อวัน แต่สําหรับ Directions API จะยังคงมีขีดจํากัดการใช้งานดังต่อไปนี้

ข้อจํากัดของข้อกําหนดในการให้บริการ

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการให้บริการ โปรดดูนโยบายสําหรับ Directions API และส่วนข้อจํากัดสัญญาอนุญาตของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการค่าใช้จ่ายในการใช้ Directions API หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของการเข้าชมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ให้กําหนดขีดจํากัดโควต้ารายวันให้กับคําขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวัน ในเวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดของโควต้าสําหรับ Directions API

 1. ใน Cloud Console ให้เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "API" และเลือก Directions API
 3. หากต้องการดูขีดจํากัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคําขอ
  ตารางจะแสดงชื่อรายการโควต้าและขีดจํากัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจํากัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขของขีดจํากัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนจํานวนโควต้ารายวันที่ต้องการที่เรียกเก็บเงินได้ในช่องขีดจํากัดโควต้า (ไม่เกินขีดจํากัดของโควต้า หากมี) โดย Google จะเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจํากัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันหนึ่งๆ แล้ว แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API สําหรับช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นไม่ได้


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform