การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ Directions API

Directions API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอ Directions API จะสร้างการเรียกไปยัง SKU 1 จาก 2 รายการโดยขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ ซึ่งได้แก่ พื้นฐานหรือขั้นสูง นอกจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Directions API โดยเฉพาะด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Directions API

Directions API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาสำหรับ Directions API

SKU: เส้นทาง

คำขอที่ส่งไปยัง บริการเส้นทางของ Maps JavaScript API (ไม่รวมคำขอที่เรียกใช้ SKU การเรียกเก็บเงินเส้นทางขั้นสูง) หรือ Directions API

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อ QUERY)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.005 USD ต่อ
(5.00 USD ต่อ 1,000)
0.004 USD ต่อแต่ละ
(4.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

SKU: เส้นทางขั้นสูง

คำขอที่ส่งไปยังบริการเส้นทางของ Maps JavaScript API หรือ Directions API ที่ใช้ข้อมูลการจราจร จุดอ้างอิงมากกว่า 10 จุด การเพิ่มประสิทธิภาพจุดอ้างอิง และ/หรือตัวปรับแต่งตำแหน่ง

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อ QUERY)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.01 USD ต่อ
(10.00 USD ต่อ 1,000)
0.008 USD ต่อแต่ละ
(8.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

ระบบจะเรียกเก็บเงิน SKU เส้นทางขั้นสูงสำหรับบริการเส้นทางของ Maps JavaScript API หรือคำขอ Directions API ที่ใช้สิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • ข้อมูลการจราจร ระบบจะใช้ข้อมูลการจราจรเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด (นี่คือเงื่อนไขที่จำเป็นต้องรับช่อง duration_in_traffic ในการตอบกลับเส้นทาง)
  • พารามิเตอร์ การเดินทาง mode คือ driving หรือไม่ได้ระบุ (driving คือรูปแบบการเดินทางเริ่มต้น)
  • คำขอมี พารามิเตอร์ departure_time ที่ถูกต้อง คุณตั้งค่า departure_time เป็นเวลาปัจจุบันหรือเวลาในอนาคตได้ ต้องไม่เป็นวันที่ผ่านมาแล้ว
  • คําขอนี้ไม่มีจุดแวะพัก หากคำขอมีจุดอ้างอิง ให้ใส่ via: ไว้หน้าจุดอ้างอิงแต่ละจุดเพื่อกำหนดเส้นทาง แต่ให้เลี่ยงการแวะพัก เช่น
   &waypoints=via:San Francisco|via:Mountain View|...
 • จุดอ้างอิงมากกว่า 10 รายการ (ระหว่าง 11 ถึง 25)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ Waypoints พารามิเตอร์ optimize ได้รับการตั้งค่าเป็น true สำหรับจุดอ้างอิง เช่น
  &waypoints=optimize:true|San Francisco|Mountain View|...
 • ตัวแก้ไขตำแหน่ง เมื่อใช้ ตัวปรับแต่งตำแหน่ง ต่อไปนี้เพื่อระบุว่าคนขับควรเข้าใกล้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างไร
  • side_of_road
  • heading

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ Directions API จะยังคงมีขีดจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการได้ที่นโยบายสำหรับ Directions API และส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API เพื่อจัดการต้นทุนในการใช้ Directions API หรือให้เป็นไปตามความต้องการของการรับส่งข้อมูลเวอร์ชันที่ใช้งานจริง โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Directions API

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิก API แบบเลื่อนลงและเลือก Directions API
 3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอ
  ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform