מתחילים

אפשר להתחיל לפתח עם ה-API של מערכי הנתונים של מפות Google.
מידע נוסף על הדרישות לשליחת בקשת API
יוצרים מערך נתונים ומעלים נתונים.
תוכלו להציג רשימה של כל מערכי הנתונים, לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי ולהוריד את הנתונים מתוך מערך נתונים.
עדכון המאפיינים של מערך הנתונים.
למחוק מערך נתונים.