קבלת מערך נתונים

אחרי שיוצרים מערך נתונים ומעלים אליו נתונים, אפשר להשתמש בבקשות HTTP GET כדי לגשת למערך הנתונים. בדף הזה נסביר איך לפרט את כל מערכי הנתונים, איך משיגים מידע על מערך נתונים ספציפי ומורידים את הנתונים ממערך נתונים.

הצגת רשימה של כל מערכי הנתונים

הצגת רשימה של כל מערכי הנתונים על ידי שליחה של בקשת GET HTTP לנקודת הקצה של מערכי הנתונים של הרשימה:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

לדוגמה:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

הקריאה הזו מחזירה תגובה בצורת:

 
{
 "datasets": [
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
   "displayName": "My Test Dataset",
   "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "gcsSource": {
    "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  },
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/2c8ae479-96704-89c6435ca959",
   "displayName": "My Other Test Dataset",
   "versionId": "0d2e3-b9da-47cc-819f-7ac67562",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "localFileSource": {
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:41:52.579755Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  }
 ]
}

קבלת מידע על מערך נתונים

כדי לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי, צריך לשלוח בקשת HTTP GET לנקודת הקצה get dataset, שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

לדוגמה:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

בקשה זו מחזירה תשובה בצורה הבאה:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

הורדת מערך נתונים

כדי להוריד את הנתונים ממערך נתונים, צריך לשלוח בקשת HTTP GET לנקודת הקצה של הורדת מערך הנתונים, שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:download?alt=media

לדוגמה:

curl -X GET -L \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
--output LOCAL_LOCATION_TO_OUTPUT \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/download/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46:download?alt=media

בדוגמה הזו, צריך להשתמש באפשרות cURL --output כדי לציין את שם הקובץ שמכיל את הנתונים שהורדתם. לדוגמה, הדגל --output הבא מציין להוריד את מערך הנתונים לקובץ בשם myjson.json באותה ספרייה שבה השתמשתם כדי להריץ את הפקודה cURL:

--output myjson.json

או להשתמש בדגל הבא כדי להוריד את הנתונים ל-myjson.json בספרייה /tmp:

--output /tmp/myjson.json