קבלת מערך נתונים

אחרי שיוצרים מערך נתונים ומעלים אליו נתונים, אפשר להשתמש בבקשות HTTP GET כדי לגשת למערך הנתונים. בדף הזה נסביר איך להציג רשימה של כל מערכי הנתונים, איך לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי ואיך להוריד את הנתונים ממערך נתונים.

הצגת רשימה של כל מערכי הנתונים

שולחים בקשת GET ל-HTTP אל נקודת הקצה של רשימת מערכי הנתונים ברשימה של כל מערכי הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

למשל:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

הקריאה הזו מחזירה תשובה בפורמט הבא:

 
{
 "datasets": [
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
   "displayName": "My Test Dataset",
   "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "gcsSource": {
    "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  },
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/2c8ae479-96704-89c6435ca959",
   "displayName": "My Other Test Dataset",
   "versionId": "0d2e3-b9da-47cc-819f-7ac67562",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "localFileSource": {
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:41:52.579755Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  }
 ]
}

קבלת מידע על מערך נתונים

כדי לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי, צריך לשלוח בקשת HTTP GET לנקודת הקצה get dataset, שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

למשל:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

בתגובה לבקשה הזו מוחזרת תשובה בצורה הבאה:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

הורדת מערך נתונים

כדי להוריד את הנתונים ממערך נתונים, צריך לשלוח בקשת HTTP GET לנקודת הקצה להורדת מערך הנתונים, שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:download?alt=media

למשל:

curl -X GET -L \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
--output LOCAL_LOCATION_TO_OUTPUT \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/download/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46:download?alt=media

בדוגמה הזו, צריך להשתמש באפשרות cURL --output כדי לציין את שם הקובץ שמכיל את הנתונים שהורדתם. לדוגמה, הדגל --output הבא מציין להוריד את מערך הנתונים לקובץ בשם myjson.json באותה ספרייה ששימשה להרצת הפקודה cURL:

--output myjson.json

לחלופין, ניתן להשתמש בדגל הבא כדי להוריד את הנתונים ל-myjson.json בספרייה /tmp:

--output /tmp/myjson.json