เอกสารอ้างอิง API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เอกสารอ้างอิงปัจจุบัน

เปิดลิงก์เหล่านี้ไปยังจุดเข้าถึงหลักสําหรับ เวอร์ชันปัจจุบัน ของ Maps SDK สําหรับ Android (ในบริการ Google Play 18.1.0)

3.1.0 รุ่นเบต้า (เลิกใช้งาน)

ใช้ลิงก์เหล่านี้ไปยังจุดเข้าถึงหลักสําหรับ 3.1.0 เบต้า ของ Maps SDK สําหรับ Android