รายการสาธารณะ

โปรแกรมสาธารณะคืออะไร

เรากำลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สำหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อด้านข่าว และองค์กรการศึกษา เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนองค์กรและโปรแกรมเหล่านี้

ผู้ใช้ Google เพื่อการกุศลในปัจจุบันที่ได้รับเงินสนับสนุนจะเปลี่ยนไปใช้เครดิต Google Maps Platform องค์กรที่มีสิทธิ์สามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ผ่านโปรแกรมต่อไปนี้

ผู้ใช้ Google Maps Platform ทุกคนจะได้รับเครดิตรายเดือนแบบเกิดซ้ำมูลค่า $200 ในบัญชีที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

รายละเอียด

องค์กรใน Google เพื่อการกุศลที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัคร เพื่อรับเครดิตเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับการใช้งาน Google Maps Platform เริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรการกุศล

คุณสมบัติ

คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Google เพื่อการกุศลและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ เพื่อสมัครรับเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติม

ลงชื่อสมัคร

 1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 3. เปิดใช้งานเครดิต Google Maps Platform
 4. ส่งใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรการกุศล คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรการกุศล จึงจะกรอกใบสมัครได้

ทีมรับมือภาวะวิกฤต

รายละเอียด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform สำหรับโครงการของตนได้ ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับการรับมือภาวะวิกฤต
 2. สมัครขอรับเครดิต Google Maps Platform สำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤติ

องค์กรสื่อข่าว

รายละเอียด

นักข่าวและองค์กรสื่อที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform โดยเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

คุณสมบัติ

คุณต้องเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักคือการทำข่าวจึงจะสมัครรับเครดิตสื่อด้านข่าวสารของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับองค์กรสื่อข่าว
 2. สมัครเข้าร่วมเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรสื่อข่าวให้เสร็จสมบูรณ์

สตาร์ทอัพ

รายละเอียด

สตาร์ทอัพของ Google Cloud ที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

คุณสมบัติ

คุณต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud จึงจะสมัครรับเครดิตสตาร์ทอัพของ Google Maps Platform ได้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud และสมัคร
 2. เมื่อคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครเครดิต Maps

คณาจารย์

รายละเอียด

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสมัครรับหน่วยกิตเพื่อใช้สอนหลักสูตรได้ นักศึกษาที่สนใจสามารถกระตุ้นให้คณาจารย์สมัครรับเครดิตเพื่อใช้ในหลักสูตรถัดไป ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูงานของ Google กับคณาจารย์ผู้สอน
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Cloud สำหรับคณาจารย์

บริษัทขนส่ง

รายละเอียด

บริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ โดยเริ่มต้นที่ $1, 000 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

คุณสมบัติ

คุณต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ได้รับการยืนยันจึงจะสมัครรับเครดิตของบริษัทขนส่งใน Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานและเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วย Google Maps Platform
 2. ส่งใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรของบริษัทขนส่งให้เสร็จสิ้น