รายการสาธารณะ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

โปรแกรมสาธารณะคืออะไร

เรากําลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สําหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การตอบสนองในภาวะวิกฤต สื่อข่าว และองค์กรการศึกษา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักพัฒนาแอปที่รองรับองค์กรและโปรแกรมเหล่านี้

ผู้ใช้ปัจจุบันของ Google เพื่อการกุศลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจะเปลี่ยนไปเป็นเครดิต Google Maps Platform องค์กรที่มีสิทธิ์อาจสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ผ่านโปรแกรมต่อไปนี้

ผู้ใช้ Google Maps Platform ทุกรายจะได้รับเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ในบัญชีที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

องค์กรการกุศล

รายละเอียด

องค์กรที่ยืนยันแล้วของ Google เพื่อการกุศลสามารถสมัครรับเครดิตเพิ่มเติมเพื่อใช้กับการใช้งาน Google Maps Platform ราคาเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Google Maps Core Services และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรการกุศล

การมีสิทธิ์

คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Google เพื่อการกุศลและลงชื่อเข้าใช้บัญชีเพื่อสมัครเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติม

ลงชื่อสมัครใช้

 1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 3. เปิดใช้งานเครดิต Google Maps Platform
 4. กรอกใบสมัครรับเครดิต Google Maps Platform สําหรับองค์กรการกุศล คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรการกุศล จึงจะสมัครได้

เจ้าหน้าที่รับมือภาวะวิกฤต

รายละเอียด

นักพัฒนาแอปและองค์กรที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform สําหรับโครงการของตนได้ ผู้สมัครต้องยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

ลงชื่อสมัครใช้

 1. ดูงานของ Google ด้วยการรับมือกับภาวะวิกฤต
 2. สมัครรับเครดิต Google Maps Platform สําหรับผู้ปฏิบัติการในภาวะวิกฤตให้เสร็จสมบูรณ์

องค์กรสื่อข่าว

รายละเอียด

นักข่าวและองค์กรสื่อที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ได้ ราคาเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Google Maps Core Services และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักคือการรายงานข่าวจึงจะสมัครเครดิตสื่อของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัครใช้

 1. ดูงานของ Google ด้วยองค์กรสื่อด้านข่าวสาร
 2. กรอกใบสมัครขอเครดิต Google Maps Platform สําหรับองค์กรสื่อประเภทข่าว

สตาร์ทอัพ

รายละเอียด

สตาร์ทอัพของ Google Cloud ที่ผ่านการรับรองสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ได้ ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Google Maps Core Services และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud จึงจะมีสิทธิ์สมัครเครดิตสตาร์ทอัพของ Google Maps Platform ได้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud แล้วสมัคร
 2. เมื่อคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud แล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครเครดิต Maps

คณาจารย์

รายละเอียด

คณาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาสามารถสมัครรับเครดิตเพื่อสอนหลักสูตร นักศึกษาที่สนใจสามารถกระตุ้นให้คณาจารย์สมัครขอรับเครดิตสําหรับใช้ในหลักสูตรถัดไปได้ ดูคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม

ลงชื่อสมัครใช้

 1. ดูงานของ Google ด้วยคณาจารย์สอน
 2. สมัครรับเครดิต Google Cloud ให้คณาจารย์

บริษัทขนส่ง

รายละเอียด

บริษัทขนส่งที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform เริ่มต้นที่ $1000 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Google Maps Core Services และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วจึงจะสมัครรับเครดิตบริษัทขนส่งใน Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัครใช้

 1. ทําตามขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานและเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วย Google Maps Platform
 2. สมัครรับเครดิต Google Maps Platform สําหรับองค์กรบริษัทขนส่งให้เสร็จสมบูรณ์