قیمت گذاری پلتفرم نقشه های گوگل

این بخش SKUهای تعریف شده برای محصولات اصلی پلتفرم نقشه‌های Google Maps، Routes و Places را فهرست می‌کند. محصولات اصلی عبارتند از پرداخت به هنگام رفتن و شما فقط برای SKUهایی که استفاده می کنید پرداخت می کنید.

برای هر SKU لیست شده، خواهید دید:

 • نام SKU همانطور که در گزارش صورت‌حساب شما ظاهر می‌شود.
 • جزئیات توصیف کننده نوع استفاده ای که SKU را راه اندازی می کند.
 • قیمت هر بار استفاده برای سه ردیف حجمی.
 • هر گونه یادداشت قیمتی اضافی برای SKU

SKUهای تک تک محصول را در اینجا جستجو کنید، یا از ماشین حساب قیمت و استفاده ما برای تخمین میزان استفاده خود در مقابل هزینه کل هر API استفاده کنید.

محصول GMP / جدول SKU

تولید - محصول SKU ها
جهت ها SKU: مسیرها ، SKU: مسیرهای پیشرفته
ماتریس فاصله SKU: Distance Matrix ، SKU: Distance Matrix Advanced
ارتفاع SKU: ارتفاع
ژئوکدینگ SKU: ژئوکدینگ
موقعیت جغرافیایی SKU: موقعیت جغرافیایی
جاسازی نقشه ها SKU: Embed ، SKU: Embed Advanced
Maps JavaScript API SKU: نقشه‌های پویا ، SKU: نمای خیابان پویا
Maps SDK برای اندروید SKU: Mobile Native Dynamic Maps ، SKU: Dynamic Street View ، SKU: Dynamic Maps
Maps SDK برای iOS SKU: Mobile Native Dynamic Maps ، SKU: Dynamic Street View ، SKU: Dynamic Maps
Maps Static SKU: نقشه های ایستا
Navigation SDK با ما تماس بگیرید
Navigation SDK برای اندروید با ما تماس بگیرید
Navigation SDK برای iOS با ما تماس بگیرید
Places API SKU: اعتبار آدرس ، SKU: داده‌های جو ، SKU: تکمیل خودکار - به ازای هر درخواست ، SKU: تکمیل خودکار (شامل جزئیات مکان) - در هر جلسه ، SKU: تکمیل خودکار (بدون جزئیات مکان) - در هر جلسه ، SKU: داده‌های پایه ، SKU: تماس داده ها ، SKU: مکان را پیدا کنید ، SKU: مکان را پیدا کنید - فقط شناسه ، SKU: مکان - جستجوی نزدیک ، SKU: مکان - جستجوی متن ، SKU - جزئیات مکان ، SKU - جزئیات مکان - بازخوانی شناسه ، SKU: عکس مکان‌ها و SKU: تکمیل خودکار پرس و جو - به ازای هر درخواست
مکان‌های SDK برای Android SKU: داده‌های جوی ، SKU: تکمیل خودکار - در هر درخواست ، SKU: تکمیل خودکار (شامل جزئیات مکان‌ها) - در هر جلسه ، SKU: تکمیل خودکار (بدون جزئیات مکان‌ها) - در هر جلسه ، SKU: داده‌های پایه ، SKU: داده‌های تماس ، SKU: یافتن مکان فعلی و SKU: عکس مکان
مکان‌های SDK برای iOS SKU: داده‌های جوی ، SKU: تکمیل خودکار - در هر درخواست ، SKU: تکمیل خودکار (شامل جزئیات مکان) - در هر جلسه ، SKU: تکمیل خودکار (بدون جزئیات مکان) - در هر جلسه ، SKU: داده‌های پایه ، SKU: داده‌های تماس ، SKU: یافتن مکان فعلی و SKU: عکس مکان
جاده ها SKU: جاده‌ها - نزدیک‌ترین جاده ، SKU: جاده‌ها - مسیر طی شده ، SKU: جاده‌ها - محدودیت‌های سرعت
مسیرها SKU: Routes: Compute Routes - Basic ، SKU: Routes: Compute Routes - Advanced ، SKU: Routes: Compute Routes - Preferred ، SKU: Routes: Compute Route Matrix - Basic ، SKU: Routes: Compute Route Matrix - Advanced ، SKU: Routes : محاسبه مسیر ماتریس - ترجیحی
نمای خیابان SKU: نمای خیابان ثابت
منطقه زمانی SKU: منطقه زمانی

SKUهای محصول Maps

APIهای موجود در Maps عبارتند از: Maps SDK for Android . Maps SDK برای iOS ؛ Maps JavaScript API ; Maps Static API ; Street View Static API ; و Maps Embed API .

SKU: Mobile Native Static Maps

شامل یک شی نقشه Google در حالت ساده، بدون شناسه نقشه، در Maps SDK برای برنامه تلفن همراه Android است.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای بارگذاری نقشه)
0-100000 100001–500000 500000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

یک بار نقشه واحد برای هر نمونه از یک شی نقشه Google در حالت ساده، در Maps SDK برای برنامه تلفن همراه Android جمع می شود. نقشه‌ها با نمونه‌هایی از کلاس‌های MapFragment ، SupportMapFragment ، یا MapView ایجاد می‌شوند. هر بار که متد onCreate() مربوطه فراخوانی می شود، یک بار نقشه شمارش می شود.


SKU: نقشه های پویا بومی موبایل

یک شی نقشه Google که با شناسه نقشه بارگیری نشده است، در Maps SDK برای Android یا Maps SDK برای برنامه تلفن همراه iOS .

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای بارگذاری نقشه)
0-100000 100001–500000 500000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

یک بار نقشه واحد برای هر نمونه از یک شی نقشه Google در Maps SDK برای Android یا Maps SDK برای برنامه تلفن همراه iOS جمع می شود:

تعاملات کاربر با نقشه، مانند پاننگ، بزرگنمایی، یا تغییر لایه های نقشه، بارهای نقشه اضافی ایجاد نمی کند. با مدل قیمت‌گذاری پرداختی، ایجاد پانورامای نمای خیابان دیگر به‌عنوان بارگذاری نقشه بومی موبایل محاسبه نمی‌شود. به عنوان نمای خیابان پویا شارژ می شود.


SKU: Embed و SKU: Embed Advanced

همه درخواست‌های Maps Embed API بدون هزینه و با استفاده نامحدود در دسترس هستند.


SKU: نقشه های ایستا

درخواستی به Maps Static API .

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای بارگذاری نقشه)
0-100000 100001–500000 500000+
0.002 دلار برای هر کدام
(2.00 دلار در هر 1000)
0.0016 دلار برای هر کدام
(1.60 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: نقشه های پویا

برنامه‌ای که نقشه بارگیری شده با یا بدون شناسه نقشه را با استفاده از Maps JavaScript API ، یا نقشه‌ای بارگذاری شده با شناسه نقشه و با استفاده از Maps SDK برای Android یا Maps SDK برای iOS نمایش می‌دهد.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای بارگذاری نقشه)
0-100000 100001–500000 500000+
0.007 دلار برای هر کدام
(7.00 دلار در هر 1000)
0.0056 دلار برای هر کدام
(5.60 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

تعاملات کاربر با نقشه، مانند پاننگ، بزرگنمایی، یا تغییر لایه های نقشه، بارهای نقشه اضافی ایجاد نمی کند.


SKU: نمای خیابان ثابت

همه‌نمای نمای خیابان و بارهای نقشه اکنون جداگانه شارژ می‌شوند. یک پانورامای استاتیک نمای خیابان برای هر درخواست به API استاتیک نمای خیابان برای جاسازی یک پانورامای نمای خیابان ثابت (غیر تعاملی) هزینه می‌شود. استفاده از نقطه پایانی فراداده تصویر نمای خیابان هزینه ای دریافت نمی کند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر پانوراما)
0-100000 100001–500000 500000+
0.007 دلار برای هر کدام
(7.00 دلار در هر 1000)
0.0056 دلار برای هر کدام
(5.60 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: نمای خیابان پویا

همه‌نمای نمای خیابان و بارهای نقشه اکنون جداگانه شارژ می‌شوند. برای هر نمونه از یک شی پانوراما در Maps JavaScript API ، Maps SDK برای Android ، Maps SDK برای iOS، یک پانورامای پویا نمای خیابان هزینه می‌شود.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر پانوراما)
0-100000 100001–500000 500000+
0.014 دلار برای هر کدام
(14.00 دلار در هر 1000)
0.0112 دلار برای هر کدام
(11.20 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

نمونه ای از یک شی پانوراما رخ می دهد:

SKU: نمای هوایی

در طول پیش نمایش، هیچ هزینه ای برای استفاده از Aerial View API دریافت نمی شود.

درخواستی به Aerial View API که URL ویدیوی هوایی را برمی گرداند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای هر URL بازگشتی)
0-100000 100001–500000 500000+
0.016 دلار برای هر کدام
(16.00 دلار در هر 1000)
0.0128 دلار برای هر کدام
(12.80 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

فقط تماس‌هایی با getVideo که نشانی‌های اینترنتی برگشتی دارند صورت‌حساب می‌شوند. یک پاسخ موفق getVideo ممکن است چندین URL را بازگرداند که هر کدام برای وضوح یا جهت متفاوتی هستند، اما تنها یک رویداد قابل پرداخت را تشکیل می‌دهند. توجه داشته باشید که قیمت گذاری به بازدیدهای واقعی آن URL ها توسط کاربران نهایی بستگی ندارد.

سلب مسئولیت حقوقی : قیمت ممکن است تغییر کند، مگر اینکه توسط Google ذکر شده باشد.


SKUهای محصول را مسیریابی می کند

APIهای موجود در مسیرها عبارتند از: Directions API ; Distance Matrix API ; and Roads API .

SKU: مسیرها

درخواستی به سرویس راهنمای Maps JavaScript API (به استثنای درخواست‌هایی که SKU صورت‌حساب پیشرفته Directions را فعال می‌کنند) یا Directions API .

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر QUERY)
0-100000 100001–500000 500000+
0.005 دلار برای هر کدام
(5.00 دلار در هر 1000)
0.004 دلار برای هر کدام
(4.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: مسیرهای پیشرفته

درخواستی به Maps JavaScript's Directions Service یا Directions API که از اطلاعات ترافیک، بیش از 10 ایستگاه بین راه، بهینه سازی نقاط بین راهی و/یا اصلاح کننده های مکان استفاده می کند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر QUERY)
0-100000 100001–500000 500000+
0.01 دلار برای هر کدام
(10.00 دلار در هر 1000)
0.008 USD برای هر
(8.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

یک Directions Advanced SKU برای سرویس مسیرهای Maps JavaScript API یا یک درخواست Directions API که از یک یا چند مورد از موارد زیر استفاده می کند، دریافت می شود:

 • اطلاعات ترافیک اطلاعات ترافیک زمانی استفاده می شود که همه موارد زیر اعمال شوند (اینها شرایط لازم برای دریافت فیلد duration_in_traffic در پاسخ Directions هستند):
  • پارامتر mode سفر driving است، یا مشخص نشده است ( driving حالت سفر پیش‌فرض است).
  • درخواست شامل یک پارامتر departure_time معتبر است. departure_time را می توان روی زمان فعلی یا مدتی در آینده تنظیم کرد. نمی تواند در گذشته باشد.
  • این درخواست شامل ایستگاه های توقف نیست. اگر درخواست شامل نقاط بین راهی است، پیشوند هر نقطه راه را با via: برای تأثیرگذاری بر مسیر، اما از توقف اجتناب کنید. به عنوان مثال،
   &waypoints=via:San Francisco|via:Mountain View|...
 • بیش از 10 نقطه بین (بین 11 و 25).
 • بهینه سازی نقاط راه پارامتر optimize برای نقاط راه روی true تنظیم شده است. به عنوان مثال،
  &waypoints=optimize:true|San Francisco|Mountain View|...
 • اصلاح کننده های مکان هنگامی که از اصلاح‌کننده‌های مکان زیر برای نشان دادن نحوه نزدیک شدن رانندگان به یک مکان خاص استفاده می‌کنید:
  • side_of_road
  • heading


SKU: ماتریس فاصله

درخواستی به Distance Matrix API یا Maps JavaScript's Distance Matrix Service (به استثنای درخواست‌هایی که SKU صورت‌حساب پیشرفته Distance Matrix SKU را فعال می‌کنند).

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر ELEMENT)
0-100000 100001–500000 500000+
0.005 دلار برای هر کدام
(5.00 دلار در هر 1000)
0.004 دلار برای هر کدام
(4.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

هر پرس و جو ارسال شده به API ماتریس فاصله، عناصری را تولید می کند که در آن تعداد origins ضربدر تعداد destinations برابر با تعداد عناصر است.


SKU: Distance Matrix Advanced

درخواستی به Distance Matrix API یا Maps JavaScript API's Distance Matrix Service که از اطلاعات ترافیک و/یا اصلاح کننده های مکان استفاده می کند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر ELEMENT)
0-100000 100001–500000 500000+
0.01 دلار برای هر کدام
(10.00 دلار در هر 1000)
0.008 USD برای هر
(8.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

هر پرس و جو ارسال شده به API ماتریس فاصله، عناصری را تولید می کند که در آن تعداد origins ضربدر تعداد destinations برابر با تعداد عناصر است.

یک SKU پیشرفته ماتریس فاصله برای یک API ماتریس فاصله یا سرویس ماتریس فاصله Maps JavaScript API که از یک یا چند مورد از موارد زیر استفاده می کند، هزینه دریافت می کند:

 • اطلاعات ترافیک اطلاعات ترافیک زمانی استفاده می شود که همه موارد زیر اعمال شوند (اینها شرایط لازم برای دریافت فیلد duration_in_traffic در پاسخ ماتریس فاصله هستند):
  • پارامتر mode سفر driving است، یا مشخص نشده است ( driving حالت سفر پیش‌فرض است).
  • درخواست شامل یک پارامتر departure_time معتبر است. departure_time را می توان روی زمان فعلی یا مدتی در آینده تنظیم کرد. نمی تواند در گذشته باشد.
 • اصلاح کننده های مکان هنگامی که از اصلاح‌کننده‌های مکان زیر برای نشان دادن نحوه نزدیک شدن رانندگان به یک مکان خاص استفاده می‌کنید:
  • side_of_road
  • heading


SKU: جاده ها - مسیر سفر شده

درخواستی به سرویس Roads API Snap to Roads .

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر QUERY)
0-100000 100001–500000 500000+
0.01 دلار برای هر کدام
(10.00 دلار در هر 1000)
0.008 USD برای هر
(8.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: جاده ها - نزدیکترین جاده

درخواستی به سرویس نزدیکترین جاده‌های Roads API.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر QUERY)
0-100000 100001–500000 500000+
0.01 دلار برای هر کدام
(10.00 دلار در هر 1000)
0.008 USD برای هر
(8.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: جاده ها – محدودیت های سرعت

درخواستی به سرویس محدودیت سرعت Roads API .
محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر ELEMENT)
0-100000 100001–500000 500000+
0.02 دلار برای هر کدام
(20.00 دلار در هر 1000)
0.016 دلار برای هر کدام
(16.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

درخواست‌های محدودیت سرعت به ازای عنصر محدودیت سرعتی که در پاسخ API بازگردانده می‌شود، صورت‌حساب می‌شوند. این مقدار همیشه برابر یا کمتر از تعداد امتیازهای دریافت شده در درخواست اصلی خواهد بود.


SKU: Routes: Compute Routes - Basic

درخواستی برای محاسبه مسیرها

محدوده حجم ماهانه
قیمت در هر QUERY
0-100000 100001–500000 500000+
0.005 دلار برای هر کدام
(5.00 دلار در هر 1000)
0.004 دلار برای هر کدام
(4.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU: Routes: Compute Routes - Advanced

درخواستی برای محاسبه مسیرها که از ویژگی های پیشرفته استفاده می کند.

محدوده حجم ماهانه
قیمت در هر QUERY
0-100000 100001–500000 500000+
0.01 دلار برای هر کدام
(10.00 دلار در هر 1000)
0.008 USD برای هر
(8.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU پیشرفته برای درخواست مسیرهای محاسباتی که از یک یا چند ویژگی زیر استفاده می کند، هزینه دریافت می کند:

 • بین 11 تا 25 ایستگاه میانی
 • مسیریابی بهینه آگاه از ترافیک یا آگاه از ترافیک. این گزینه‌های مسیریابی مربوط به تنظیم ویژگی routingPreference در درخواست به TRAFFIC_AWARE یا TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL است.
 • اصلاح کننده های مکان هنگامی که از گزینه های زیر برای نشان دادن نحوه نزدیک شدن رانندگان به یک مکان خاص استفاده می کنید:

SKU: مسیرها: محاسبه مسیرها - ترجیحی

درخواستی برای محاسبه مسیرها که از ویژگی های ترجیحی استفاده می کند.

محدوده حجم ماهانه
قیمت در هر QUERY
0-100000 100001–500000 500000+
0.015 دلار برای هر کدام
(15.00 دلار در هر 1000)
0.012 دلار برای هر کدام
(12.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU ترجیحی برای درخواست مسیرهای محاسباتی که از یک یا چند ویژگی زیر استفاده می کند، هزینه می شود:


SKU: Routes: Compute Route Matrix - Basic

درخواستی برای محاسبه ماتریس مسیر .

محدوده حجم ماهانه
قیمت هر ELEMENT
0-100000 100001–500000 500000+
0.005 دلار برای هر کدام
(5.00 دلار در هر 1000)
0.004 دلار برای هر کدام
(4.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU: مسیرها: محاسبه مسیر ماتریس - پیشرفته

درخواستی برای محاسبه مسیر ماتریس که از ویژگی های پیشرفته استفاده می کند.

محدوده حجم ماهانه
قیمت هر ELEMENT
0-100000 100001–500000 500000+
0.01 دلار برای هر کدام
(10.00 دلار در هر 1000)
0.008 USD برای هر
(8.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU پیشرفته برای درخواست ماتریس مسیر محاسباتی که از یک یا چند ویژگی زیر استفاده می کند، هزینه دریافت می کند:

 • مسیریابی بهینه آگاه از ترافیک یا آگاه از ترافیک. این گزینه‌های مسیریابی مربوط به تنظیم ویژگی routingPreference در درخواست به TRAFFIC_AWARE یا TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL است.
 • اصلاح کننده های مکان هنگامی که از گزینه های زیر برای نشان دادن نحوه نزدیک شدن رانندگان به یک مکان خاص استفاده می کنید:

SKU: مسیرها: محاسبه مسیر ماتریس - ترجیحی

درخواستی برای محاسبه مسیر ماتریس که از ویژگی های ترجیحی استفاده می کند.

محدوده حجم ماهانه
قیمت هر ELEMENT
0-100000 100001–500000 500000+
0.015 دلار برای هر کدام
(15.00 دلار در هر 1000)
0.012 دلار برای هر کدام
(12.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU ترجیحی برای درخواست ماتریس مسیر محاسبه که از یک یا چند ویژگی زیر استفاده می‌کند، هزینه می‌شود:


SKUهای محصول را قرار می دهد

APIهای موجود در Places عبارتند از Places API , Places SDK for Android . مکان‌های SDK برای iOS ؛ کتابخانه مکان ها، Maps JavaScript API ; API ژئوکدینگ ; API مکان جغرافیایی ; API منطقه زمانی و Elevation API .

درباره جلسات تکمیل خودکار

یک جلسه تکمیل خودکار شامل برخی از درخواست‌های تکمیل خودکار (برای بازیابی پیشنهادات در یک مکان همانطور که کاربر تایپ می‌کند)، و حداکثر یک درخواست Places Details (برای بازیابی جزئیات مکان انتخاب شده توسط کاربر) است. همان نشانه جلسه به درخواست تکمیل خودکار و متعاقباً درخواست جزئیات مکان ارسال می شود. یک جلسه با اولین درخواست تکمیل خودکار شروع می شود (که معمولاً زمانی اتفاق می افتد که کاربر شروع به تایپ می کند). زمانی که کاربر یکی از پیشنهادات تکمیل خودکار را انتخاب کرده باشد، تماس جزئیات مکان ها برقرار می شود. اگر کاربر پیشنهادی را انتخاب نکند، تماسی با Places Details برقرار نمی‌شود.

پس از اینکه کاربر یک مکان را انتخاب کرد (یعنی تماس جزئیات مکان ها برقرار شد)، باید یک جلسه جدید را با استفاده از یک نشانه جلسه جدید شروع کنید.

جلسات تکمیل خودکار را می توان از API های زیر ایجاد کرد:

نشانه جلسه برای یک جلسه کاربر خوب است و نباید برای بیش از یک جلسه کاربر استفاده شود. اگر از یک نشانه جلسه استفاده مجدد کنید، جلسه نامعتبر تلقی می شود و درخواست ها به گونه ای محاسبه می شوند که گویی نشانه جلسه ارائه نشده است.

درخواست‌های تکمیل خودکار و درخواست‌های جزئیات مکان‌ها با استفاده از جلسات در SKUهای مختلف صورت‌حساب می‌شوند.

درباره SKUهای داده مکان‌ها

سه SKU داده مکان ها عبارتند از: داده های پایه ، داده های تماس و داده های جوی .

یک یا چند SKU داده برای:

 • Android: هر درخواست برای fetchPlace() یا findCurrentPlace()
 • iOS: هر تماس برای fetchPlaceFromPlaceID: یا findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields:
 • وب سرویس: هر درخواست Places بسته به فیلدهای مشخص شده در درخواست

SKUهای داده همیشه علاوه بر SKU پایه برای درخواستی که آنها را راه اندازی می کند، شارژ می شوند. به عنوان مثال، درخواست جزئیات مکان شامل فیلدهای Basic Data هم در زیر SKU داده پایه و هم در SKU جزئیات مکان محاسبه می شود.

برای سرویس وب، این مکان‌های API از تماس‌هایی پشتیبانی می‌کنند که فیلدهای داده برای بازگشت را مشخص می‌کنند:

برای سرویس وب، این فراخوان‌های Places API از تعیین فیلدهای برگشتی پشتیبانی نمی‌کنند . این تماس‌ها همیشه همه داده‌های Places را برمی‌گردانند، و علاوه بر هزینه هر درخواست API، از سه SKU داده مکان‌ها نیز هزینه می‌گیرند:


SKU: داده های پایه

با استفاده از پارامتر فیلدها در درخواست جزئیات مکان یا یافتن مکان، می‌توانید پاسخ را فقط به آن فیلدهای مشخص شده محدود کنید. فیلدهای دسته Basic در هزینه پایه درخواست Places گنجانده شده است و هزینه اضافی دریافت نمی کند. هنگامی که هر یک از این فیلدها درخواست شود، SKU داده های پایه فعال می شود:

 • Android: Place.Field.ADDRESS , Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS , Place.Field.BUSINESS_STATUS , Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR , Place.Field.ICON_URL , Place.Field.ID , Place.Field.LAT_LNG , Place.Field.NAME Place.Field.PHOTO_METADATAS ، Place.Field.PLUS_CODE ، Place.Field.TYPES ، Place.Field.VIEWPORT ، Place.Field.UTC_OFFSET ، یا Place.Field.WHEELCHAIR_ACCESSIBLE_ENTRANCE
 • iOS: GMSPlaceFieldFormattedAddress ، GMSPlaceFieldBusinesssStatus ، GMSPlaceFieldID ، GMSPlaceFieldCoordinate ، GMSPlaceFieldName ، GMSPlaceFieldPhotos GMSPlaceFieldViewport GMSPlaceFieldPlusCode ، GMSPlaceFieldTypes ،
 • سرویس وب: address_component ، adr_address ، business_status ، formatted_address ، geometry ، icon ، name ، permanently_closed ، photo ، place_id ، plus_code ، type ، url ، utc_offset ، vicinity ، یا wheelchair_accessible_entrance
محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر تماس)
0-100000 100001–500000 500000+
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.00 USD
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.00 USD
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.00 USD


SKU: اطلاعات تماس

با استفاده از پارامتر فیلدها در جزئیات مکان یا درخواست Find Place برای سرویس‌های وب، یا آرایه‌ای از Place.Field برای Android یا iOS، می‌توانید پاسخ را فقط به آن فیلدهای مشخص شده محدود کنید. فیلدهای دسته تماس با هزینه اضافی همراه هستند. هنگامی که هر یک از این فیلدها درخواست شود، SKU اطلاعات تماس فعال می شود:

 • Android: Place.Field.CURRENT_OPENING_HOURS ، Place.Field.OPENING_HOURS ، Place.Field.PHONE_NUMBER ، Place.Field.SECONDARY_OPENING_HOURS ، یا Place.Field.WEBSITE_URI
 • iOS: GMSPlaceFieldOpeningHours ، GMSPlaceFieldPhoneNumber ، یا GMSPlaceFieldWebsite
 • سرویس وب: formatted_phone_number , international_phone_number , opening_hours , current_opening_hours , secondary_opening_hours , or website
محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر تماس)
0-100000 100001–500000 500000+
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.003 دلار برای هر کدام
(+ 3.00 دلار در هر 1000)
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.0024 دلار برای هر کدام
(+ 2.40 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: داده های جو

با استفاده از پارامتر فیلدها در درخواست جزئیات مکان یا یافتن مکان، می‌توانید پاسخ را فقط به آن فیلدهای مشخص شده محدود کنید. زمینه های موجود در رده اتمسفر هزینه اضافی دریافت می کنند. هنگامی که هر یک از این فیلدها درخواست شود، SKU Data Atmosphere فعال می شود:

 • Android: Place.Field.CURBSIDE_PICKUP , Place.Field.DELIVERY , Place.Field.DINE_IN , Place.Field.PRICE_LEVEL , Place.Field.RATING , Place.Field.RESERVABLE , Place.Field.SERVES_BEER , Place.Field.SERVES_BREAKFAST . Place.Field.SERVES_BRUNCH ، Place.Field.SERVES_DINNER ، Place.Field.SERVES_LUNCH ، Place.Field.SERVES_VEGETARIAN_FOOD ، Place.Field.SERVES_WINE ، Place.Field.TAKEOUT ، Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL .
 • iOS: GMSPlaceFieldPriceLevel , GMSPlaceFieldRating , GMSPlaceFieldUserRatingsTotal , GMSPlaceFieldTakeout , GMSPlaceFieldDelivery , GMSPlaceFieldDineIn , GMSPlaceFieldCurbsideCurbsideBservableSPickupce, GMSPlaceFieldCurbsidePickup , GMSPlaceFieldReservable GMSPlaceFieldServesBrunch GMSPlaceFieldServesLunch , GMSPlaceFieldServesBreakfast , GMSPlaceFieldServesDinner , GMSPlaceFieldServesBeer , GMSPlaceFieldServesWine یا GMSPlaceFieldServesVegetarianFood .
 • جاوا اسکریپت : فیلدها را ببینید (جزئیات مکان)
 • وب سرویس : curbside_pickup ، delivery ، dine_in ، editorial_summary ، price_level ، rating ، reservable ، reviews ، serves_beer ، serves_breakfast ، serves_brunch ، serves_dinner ، ناهار_ناهار، سروهای_گیاهی_غذای_غذایی، serves_lunch ، serves_vegetarian_food ، takeout ، serves_wine ، user_ratings_total .
محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر تماس)
0-100000 100001–500000 500000+
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.005 دلار برای هر کدام
(+ 5.00 دلار در هر 1000)
هزینه درخواست مکان ها
+ 0.004 دلار برای هر کدام
(+ 4.00 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: تکمیل خودکار - به ازای هر درخواست

SKU تکمیل خودکار – به ازای هر درخواست برای هر یک از این تماس‌ها یا درخواست‌هایی که شامل نشانه جلسه نیستند، هزینه می‌شود:

برای تماس‌هایی که از یک جلسه تکمیل خودکار نامعتبر انجام می‌شود (به عنوان مثال، جلسه‌ای که از یک نشانه جلسه مجددا استفاده می‌کند) هزینه تکمیل خودکار – به ازای هر درخواست SKU نیز دریافت می‌شود.

درخواست‌های تکمیل خودکار از ابزارک تکمیل خودکار مکان Maps JavaScript API ممکن است در صورت برقراری تماس از یک جلسه تکمیل خودکار نامعتبر، یک SKU تکمیل خودکار - به ازای هر درخواست دریافت شود. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که کاربر چندین آدرس مختلف را تایپ می‌کند یا آدرس‌های مختلف را در ویجت کپی/پیست می‌کند و همیشه یک پیش‌بینی تکمیل خودکار را انتخاب نمی‌کند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای هر درخواست)
0-100000 100001–500000 500000+
0.00283 USD به ازای هر
(2.83 دلار در هر 1000)
0.00227 USD به ازای هر
(2.27 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید


SKU: تکمیل خودکار بدون جزئیات مکان - در هر جلسه

تکمیل خودکار بدون جزئیات مکان – SKU در هر جلسه برای یک جلسه تکمیل خودکار که شامل درخواست جزئیات مکان نیست (در عرض چند دقیقه پس از شروع جلسه) هزینه دریافت می‌شود.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر جلسه)
0-100000 100001–500000 500000+
0.017 دلار برای هر کدام
(17.00 دلار در هر 1000)
0.0136 دلار برای هر کدام
(13.60 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

مثال

اگر برنامه شما این دو تماس را در یک جلسه صادر کرد:

اندروید

iOS

سرویس وب

در صورتحساب خود، این SKU را در لیست خواهید دید (هنگام مشاهده صورتحساب خود توسط SKU ):

 • تکمیل خودکار بدون جزئیات مکان - در هر جلسه (قیمت از 0.017 دلار در هر جلسه شروع می شود)


SKU: تکمیل خودکار (شامل جزئیات مکان) - در هر جلسه

تکمیل خودکار (شامل جزئیات مکان) - SKU هر جلسه برای یک جلسه تکمیل خودکار که شامل یکی از موارد زیر است هزینه می شود:

 • Android: تماسی با fetchPlace()
 • iOS: تماسی برای fetchPlaceFromPlaceID:
 • وب سرویس: درخواست جزئیات مکان

درخواست تکمیل خودکار بدون هیچ هزینه ای در دسترس است، و هزینه تماس بعدی با جزئیات مکان بر اساس قیمت معمولی جزئیات مکان محاسبه می شود.

درخواست جزئیات مکان، SKUهای داده ( اصلی ، تماس ، و/یا جو ) را ایجاد می کند - بسته به فیلدهایی که در درخواست مشخص شده است.

اگر فیلدهایی را در درخواست جزئیات مکان مشخص نکنید، همه SKUهای داده فعال می شوند (Basic، Contact، و Atmosphere).

درخواست‌های تازه‌سازی شناسه جزئیات مکان (درخواست‌هایی که فقط قسمت place_id مشخص می‌کنند) در طول جلسه تکمیل خودکار به‌عنوان SKU صورت‌حساب می‌شوند: تکمیل خودکار بدون جزئیات مکان – در هر جلسه .

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر جلسه)
0-100000 100001–500000 500000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

مثال

اگر برنامه شما سه تماس زیر را در یک جلسه صادر کرد:

اندروید

iOS

سرویس وب

در صورتحساب خود، این SKUها را مشاهده خواهید کرد (هنگام مشاهده صورتحساب خود توسط SKU ):

 • تکمیل خودکار (شامل جزئیات مکان) - در هر جلسه (صورت‌حساب 0.00 USD)
 • جزئیات مکان (قیمت از 0.017 دلار در هر جلسه شروع می شود)
 • داده های پایه (صورتحساب 0.00 USD)


SKU: پرس و جو تکمیل خودکار - در هر درخواست

یک درخواست تکمیل خودکار - SKU به ازای هر درخواست برای هر درخواست به:

محدوده حجم ماهانه
(قیمت به ازای هر درخواست)
0-100000 100001–500000 500000+
0.00283 USD به ازای هر
(2.83 دلار در هر 1000)
0.00227 USD به ازای هر
(2.27 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

قیمت گذاری بر اساس جلسه تکمیل خودکار با استفاده از تکمیل خودکار Query پشتیبانی نمی شود. هزینه تماس‌های بعدی Places Details بر اساس قیمت معمولی Places Details محاسبه می‌شود.


SKU: جزئیات مکان

هزینه تماس با جزئیات مکان به شرح زیر است:

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر تماس)
0-100000 100001–500000 500000+
0.017 دلار برای هر کدام
(17.00 دلار در هر 1000)
0.0136 دلار برای هر کدام
(13.60 دلار در هر 1000)
برای اطلاع از قیمت حجم با واحد فروش تماس بگیرید

SKU جزئیات مکان از این APIها ایجاد می شود:

با وب API و سرویس‌ها، SKU جزئیات مکان هزینه می‌شود، چه نشانه جلسه ارائه شود یا نه.

یک تماس یا درخواست جزئیات مکان نیز بسته به فیلدهایی که در تماس یا درخواست مشخص شده‌اند، SKUهای داده ( اصلی ، تماس ، و/یا جو ) ایجاد می‌کند. اگر هیچ فیلدی در تماس یا درخواست جزئیات مکان مشخص نشده باشد، همه SKUهای داده فعال می شوند و برای تماس یا درخواست جزئیات مکان ها به اضافه هزینه تمام داده ها هزینه دریافت می کنید.

مثال ها

 1. یکی از این تماس ها یا درخواست ها را انجام دهید:
  • تلفن همراه: با fetchPlace() در Android یا fetchPlaceFromPlaceID: در iOS تماس بگیرید و فقط قسمت ADDRESS را مشخص کنید
  • Web API یا سرویس: درخواست جزئیات مکان را انجام دهید و فقط فیلد آدرس را مشخص کنید: getPlaceDetails(fields: formatted_address)
  در صورتحساب خود، این SKUها را مشاهده خواهید کرد (هنگام مشاهده صورتحساب خود توسط SKU ):
  • جزئیات مکان (قیمت از 0.017 دلار در هر جلسه شروع می شود)
  • داده های پایه (صورتحساب 0.00 USD)
 2. یکی از این تماس ها یا درخواست ها را انجام دهید:
  • تلفن همراه: با fetchPlace() در Android یا fetchPlaceFromPlaceID: در iOS تماس بگیرید و فقط فیلد PHONE_NUMBER مشخص کنید
  • Web API یا سرویس: درخواست جزئیات مکان و فیلد شماره تلفن را مشخص کنید: getPlaceDetails(fields: formatted_phone_number)
  در صورتحساب خود، این SKUها را مشاهده خواهید کرد (هنگام مشاهده صورتحساب خود توسط SKU ):
  • جزئیات مکان (قیمت از 0.017 دلار در هر جلسه شروع می شود)
  • اطلاعات تماس (قیمت از 0.003 دلار در هر درخواست شروع می شود)
 3. یکی از این تماس ها یا درخواست ها را انجام دهید:
  • تلفن همراه: با fetchPlace() در Android یا fetchPlaceFromPlaceID: در iOS تماس بگیرید و تمام فیلدها را مشخص کنید
  • Web API یا سرویس: یک درخواست Place Details ایجاد کنید و همه فیلدها را مشخص کنید (اگر هیچ فیلدی را مشخص نکنید این نوع درخواست پیش‌فرض است): getPlaceDetails() .
  در صورتحساب خود، این SKUها را مشاهده خواهید کرد (هنگام مشاهده صورتحساب خود توسط SKU ):
  • جزئیات مکان (قیمت از 0.017 دلار در هر جلسه شروع می شود)
  • داده های پایه (صورتحساب 0.00 USD)
  • اطلاعات تماس (قیمت از 0.003 دلار در هر درخواست شروع می شود)
  • داده های جوی (قیمت از 0.005 دلار در هر درخواست شروع می شود)


SKU: جزئیات مکان – ID Refresh

از درخواست جزئیات مکان برای بازخوانی شناسه‌های مکان قدیمی استفاده کنید. این نوع درخواست ها بدون هزینه در دسترس هستند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر تماس)
0-100000 100001–500000 500000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

مثال

درخواست جزئیات مکان را انجام دهید و فقط قسمت شناسه مکان را مشخص کنید: getPlaceDetails(fields: place_id) . در صورتحساب خود، این SKU را در لیست خواهید دید (هنگام مشاهده صورتحساب خود توسط SKU ):

 • جزئیات مکان - بازخوانی شناسه (صورت‌حساب 0.00 دلار آمریکا)


SKU: مکان را پیدا کنید

Find Place برای درخواست Find Place هزینه دریافت می کند.

محدوده حجم ماهانه
(قیمت هر تماس)
0-100000 100001–500000 500,000+
0.017 USD per each
(17.00 USD per 1000)
0.0136 USD per each
(13.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Find Place requests also generate Data SKUs ( Basic , Contact , and/or Atmosphere ), depending on the fields that are specified in the request. Like Place Details requests, you can use the fields parameter in your Find Place request to limit the response to only those fields specified. You are billed for the Find Place request as well as the data requested. By default, if NO fields are requested, only the place id is returned, so no additional data charges are incurred.

مثال ها

 1. You make a Find Place request and specify just the address field: FindPlace(fields: formatted_address) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Place (price starting at 0.017 USD per call)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 2. You make a Find Place request and specify the phone number field: FindPlace(fields: formatted_phone_number) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Place (price starting at 0.017 USD per call)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 3. You make a Find Place request and specify fields from all three data-type buckets: FindPlace(fields: formatted_address, opening_hours, price_level) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Place (price starting at 0.017 USD per call)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
  • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


SKU: Find Place – ID only

Find Place – ID only is charged for Find Place requests that only specify the Place ID to be returned. By default, if no fields are specified in the Find Place request, only the place id is returned.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

Example

You make a Find Place request and only specify the place_id field: FindPlace(fields: place_id) . On your bill, you will see this SKU listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Find Place – ID only (billed at 0.00 USD)


SKU: Find Current Place

Find Current Place is charged for calls to findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS).

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.030 USD per each
(30.00 USD per 1000)
0.024 USD per each
(24.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Calls to findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) also generate Data SKUs ( Basic , Contact , and/or Atmosphere ), depending on the fields that are specified in the call. Specify data fields to limit the response to only those fields. You are billed for the Find Current Place call as well as the data requested.

مثال ها

 1. You call findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) and specify just the ADDRESS field. On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Current Place (price starting at 0.030 USD per request)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 2. You call findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) and specify the PHONE_NUMBER field. On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Current Place (price starting at 0.030 USD per request)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 3. You call findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) and specify fields from all three data-type buckets. On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Current Place (price starting at 0.030 USD per request)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
  • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


Place – Nearby Search is charged for requests to the Maps JavaScript API's Place Nearby Search service ( nearbySearch() ), or to the Places API Nearby Search service

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.032 USD per each
(32.00 USD per 1000)
0.0256 USD per each
(25.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Nearby Search requests return a list of places, but do not support specifying which fields are returned. Nearby Search requests return a subset of the supported data fields . You are charged for the Nearby Search request starting at 0.032 USD per each, as well as all of the data-type SKUs ( Basic Data , Contact Data , and Atmosphere Data ).

Example

You make a Nearby Search request, such as NearbySearch (San Francisco, 100 meters) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Place - Nearby Search (price starting at 0.032 USD per call)
 • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


Place – Text Search is charged for requests to the Maps JavaScript API's Place Text Search service ( textSearch() ), or to the Places API Text Search service .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.032 USD per each
(32.00 USD per 1000)
0.0256 USD per each
(25.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Text Search requests return a list of places, but do not support specifying which fields are returned. Text Search requests return a subset of the supported data fields . You are charged for the Text Search request starting at 0.032 USD per each, as well as all of the data-type SKUs ( Basic Data , Contact Data , and Atmosphere Data ).

The Place – Text Search SKU is also generated by the Maps JavaScript API's Place SearchBox widget : getPlaces() method after the user selects a place query (icon: magnifier), not a result (icon: pin), as illustrated here:

Places Details Search Box Widget Query Selection
In the results of the search box widget, after typing "pizza" in the search box, notice that pizza delivery has a magnifier icon next to it, indicating that it is a place query (and not a result).

Example

You make a Text Search request, such as TextSearch(123 Main Street) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Place - Text Search (price starting at 0.032 USD per call)
 • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


SKU: Place Photo

A Place Photo SKU is charged for:

For the JavaScript service, invoking the PlacePhoto.getUrl() method does not cause billing until the URL is actually used to obtain pixel data.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.007 USD per each
(7.00 USD per 1000)
0.0056 USD per each
(5.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Geocoding

A Geocoding SKU is charged for requests to the Maps JavaScript API's Geocoding service or to the Geocoding API . In JavaScript , the method Geocoder.geocode() initiates the request to the Geocoding Service.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Geolocation

A Geolocation SKU is charged for requests to the Geolocation API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Time Zone

A Time Zone SKU is charged for requests to the Time Zone API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Elevation

An Elevation SKU is charged for requests to the Maps JavaScript API ’s Elevation service or to the Elevation API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Address Validation

A request to the validateAddress method (REST) and ValidateAddress method (gRPC) of the Address Validation API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.017 USD per each
(17.00 USD per 1000)
0.0136 USD per each
(13.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

,

This section lists the SKUs defined for the core Google Maps Platform products of Maps, Routes, and Places. The core products are pay as you go and you only pay for the SKUs you use.

For each SKU listed you'll see:

 • The SKU name as it appears on your billing report.
 • Details describing the type of use that triggers the SKU.
 • The price per each use for the three volume-based tiers.
 • Any additional SKU-specific pricing notes

Look up individual product SKUs here, or use our Pricing and Usage calculator to estimate your usage versus total cost per API.

GMP Product / SKU table

Product SKUs
Directions SKU: Directions , SKU: Directions Advanced
Distance Matrix SKU: Distance Matrix , SKU: Distance Matrix Advanced
Elevation SKU: Elevation
Geocoding SKU: Geocoding
Geolocation SKU: Geolocation
Maps Embed SKU: Embed , SKU: Embed Advanced
Maps JavaScript API SKU: Dynamic Maps , SKU: Dynamic Street View
Maps SDK for Android SKU: Mobile Native Dynamic Maps , SKU: Dynamic Street View , SKU: Dynamic Maps
Maps SDK for iOS SKU: Mobile Native Dynamic Maps , SKU: Dynamic Street View , SKU: Dynamic Maps
Maps Static SKU: Static Maps
Navigation SDK Contact Us
Navigation SDK for Android Contact Us
Navigation SDK for iOS Contact Us
Places API SKU: Address Validation , SKU: Atmosphere Data , SKU: Autocomplete - Per Request , SKU: Autocomplete (included with Place Details) - Per Session , SKU: Autocomplete (without Place Details) - Per Session , SKU: Basic Data , SKU: Contact Data , SKU: Find Place , SKU: Find Place - ID only , SKU: Place - Nearby Search , SKU: Place - Text Search , SKU - Place Details , SKU - Place Details - ID Refresh , SKU: Places Photo , and SKU: Query Autocomplete - Per Request
Places SDK for Android SKU: Atmosphere Data , SKU: Autocomplete - Per Request , SKU: Autocomplete (included with Places Details) - Per Session , SKU: Autocomplete (without Places Details) - Per Session , SKU: Basic Data , SKU: Contact Data , SKU: Find Current Place , and SKU: Place Photo
Places SDK for iOS SKU: Atmosphere Data , SKU: Autocomplete - Per Request , SKU: Autocomplete (included with Place Details) - Per Session , SKU: Autocomplete (without Place Details) - Per Session , SKU: Basic Data , SKU: Contact Data , SKU: Find Current Place , and SKU: Place Photo
Roads SKU: Roads - Nearest Road , SKU: Roads - Route Traveled , SKU: Roads - Speed Limits
Routes SKU: Routes: Compute Routes - Basic , SKU: Routes: Compute Routes - Advanced , SKU: Routes: Compute Routes - Preferred , SKU: Routes: Compute Route Matrix - Basic , SKU: Routes: Compute Route Matrix - Advanced , SKU: Routes: Compute Route Matrix - Preferred
Streetview SKU: Static Street View
Timezone SKU: Time Zone

Maps product SKUs

APIs in Maps include: Maps SDK for Android ; Maps SDK for iOS ; Maps JavaScript API ; Maps Static API ; Street View Static API ; and Maps Embed API .

SKU: Mobile Native Static Maps

Includes a Google map object in lite mode, not loaded with a map ID, in an Maps SDK for Android mobile application.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per MAP LOAD)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

A single map load is accrued for each instantiation of a Google map object in lite mode, in a Maps SDK for Android mobile application. Maps are created with instances of MapFragment , SupportMapFragment , or MapView classes. A map load is counted each time the related onCreate() method is called.


SKU: Mobile Native Dynamic Maps

A Google map object, not loaded with a map ID, in a Maps SDK for Android or Maps SDK for iOS mobile application.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per MAP LOAD)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

A single map load is accrued for each instantiation of a Google map object in a Maps SDK for Android or Maps SDK for iOS mobile application:

User interactions with the map, such as panning, zooming, or switching map layers, do not generate additional map loads. With the pay-as-you-go pricing model, the creation of a Street View panorama is no longer charged as a Mobile Native map load. It is charged as a Dynamic Street View .


SKU: Embed and SKU: Embed Advanced

All Maps Embed API requests are available at no charge with unlimited usage.


SKU: Static Maps

A request to the Maps Static API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per MAP LOAD)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.002 USD per each
(2.00 USD per 1000)
0.0016 USD per each
(1.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Dynamic Maps

An application that displays either a map loaded with or without a map ID using Maps JavaScript API , or a map loaded with a map ID and using either the Maps SDK for Android or Maps SDK for iOS .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per MAP LOAD)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.007 USD per each
(7.00 USD per 1000)
0.0056 USD per each
(5.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

User interactions with the map, such as panning, zooming, or switching map layers, do not generate additional map loads.


SKU: Static Street View

Street View panoramas and map loads are now charged separately. A static Street View panorama is charged for each request to the Street View Static API to embed a static (non-interactive) Street View panorama. Usage of the Street View Image Metadata endpoint is not charged.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per PANORAMA)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.007 USD per each
(7.00 USD per 1000)
0.0056 USD per each
(5.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Dynamic Street View

Street View panoramas and map loads are now charged separately. A dynamic Street View panorama is charged for each instantiation of a panorama object in a Maps JavaScript API , Maps SDK for Android , Maps SDK for iOS application.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per PANORAMA)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.014 USD per each
(14.00 USD per 1000)
0.0112 USD per each
(11.20 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

An instantiation of a panorama object occurs:

SKU: Aerial View

During Preview, there is no charge for using the Aerial View API.

A request to the Aerial View API that returns an aerial video URL.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per URL RETURNED)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.016 USD per each
(16.00 USD per 1000)
0.0128 USD per each
(12.80 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Only calls to getVideo that return URLs are billed. A single, successful getVideo response may return multiple URLs, each for a different resolution or orientation, but only constitutes a single billable event. Note that pricing does not depend on actual views of those URLs by end users.

Legal Disclaimer : Pricing is subject to change, unless otherwise noted by Google.


Routes product SKUs

APIs in Routes include: Directions API ; Distance Matrix API ; and Roads API .

SKU: Directions

A request to the Maps JavaScript API's Directions Service (excludes requests triggering the Directions Advanced billing SKU) or the Directions API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per QUERY)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Directions Advanced

A request to the Maps JavaScript API's Directions Service or the Directions API that uses traffic information, more than 10 waypoints, waypoints optimization, and/or location modifiers.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per QUERY)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.01 USD per each
(10.00 USD per 1000)
0.008 USD per each
(8.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

A Directions Advanced SKU is charged for a Maps JavaScript API's Directions Service or a Directions API request that uses one or more of the following:

 • Traffic information. Traffic information is used when all the following apply (these are the conditions required to receive the duration_in_traffic field in the Directions response):
  • The travel mode parameter is driving , or is not specified ( driving is the default travel mode).
  • The request includes a valid departure_time parameter . The departure_time can be set to the current time or some time in the future. It cannot be in the past.
  • The request does not include stopover waypoints . If the request includes waypoints, prefix each waypoint with via: to influence the route but avoid stopovers. For example,
   &waypoints=via:San Francisco|via:Mountain View|...
 • More than 10 waypoints (between 11 and 25).
 • Waypoints optimization. The optimize parameter is set to true for waypoints. For example,
  &waypoints=optimize:true|San Francisco|Mountain View|...
 • Location modifiers. When you use the following location modifiers to indicate how drivers should approach a particular location:
  • side_of_road
  • heading


SKU: Distance Matrix

A request to the Distance Matrix API or the Maps JavaScript API's Distance Matrix Service (excludes requests triggering the Distance Matrix Advanced billing SKU billing SKU).

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per ELEMENT)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Each query sent to the Distance Matrix API generates elements, where the number of origins times the number of destinations equals the number of elements.


SKU: Distance Matrix Advanced

A request to the Distance Matrix API or the Maps JavaScript API's Distance Matrix Service that uses traffic information and/or location modifiers.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per ELEMENT)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.01 USD per each
(10.00 USD per 1000)
0.008 USD per each
(8.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Each query sent to the Distance Matrix API generates elements, where the number of origins times the number of destinations equals the number of elements.

A Distance Matrix Advanced SKU is charged for a Distance Matrix API or a Maps JavaScript API's Distance Matrix Service that uses one or more of the following:

 • Traffic information. Traffic information is used when all the following apply (these are the conditions required to receive the duration_in_traffic field in the Distance Matrix response):
  • The travel mode parameter is driving , or is not specified ( driving is the default travel mode).
  • The request includes a valid departure_time parameter . The departure_time can be set to the current time or some time in the future. It cannot be in the past.
 • Location modifiers. When you use the following location modifiers to indicate how drivers should approach a particular location:
  • side_of_road
  • heading


SKU: Roads – Route Traveled

A request to the Roads API's Snap to Roads service .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per QUERY)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.01 USD per each
(10.00 USD per 1000)
0.008 USD per each
(8.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Roads – Nearest Road

A request to the Roads API's Nearest Roads service .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per QUERY)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.01 USD per each
(10.00 USD per 1000)
0.008 USD per each
(8.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Roads – Speed Limits

A request to the Roads API's Speed Limits service .
MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per ELEMENT)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.02 USD per each
(20.00 USD per 1000)
0.016 USD per each
(16.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Speed Limit requests are billed per speed limit element returned in the API response. This amount will always be equal to or less than the number of points passed in the original request.


SKU: Routes: Compute Routes - Basic

A request to Compute Routes .

MONTHLY VOLUME RANGE
Price per QUERY
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

SKU: Routes: Compute Routes - Advanced

A request to Compute Routes that uses advanced features.

MONTHLY VOLUME RANGE
Price per QUERY
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.01 USD per each
(10.00 USD per 1000)
0.008 USD per each
(8.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

The Advanced SKU is charged for a Compute Routes request that uses one or more of the following features:

 • Between 11 and 25 intermediate waypoints
 • Traffic aware or traffic aware optimal routing. These routing options correspond to setting the routingPreference property in the request to TRAFFIC_AWARE or TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL .
 • Location modifiers. When you use the following options to indicate how drivers should approach a particular location:

SKU: Routes: Compute Routes - Preferred

A request to Compute Routes that uses preferred features.

MONTHLY VOLUME RANGE
Price per QUERY
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.015 USD per each
(15.00 USD per 1000)
0.012 USD per each
(12.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

The Preferred SKU is charged for a Compute Routes request that uses one or more of the following features:


SKU: Routes: Compute Route Matrix - Basic

A request to Compute Route Matrix .

MONTHLY VOLUME RANGE
Price per ELEMENT
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

SKU: Routes: Compute Route Matrix - Advanced

A request to Compute Route Matrix that uses advanced features.

MONTHLY VOLUME RANGE
Price per ELEMENT
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.01 USD per each
(10.00 USD per 1000)
0.008 USD per each
(8.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

The Advanced SKU is charged for a Compute Route Matrix request that uses one or more of the following features:


SKU: Routes: Compute Route Matrix - Preferred

A request to Compute Route Matrix that uses preferred features.

MONTHLY VOLUME RANGE
Price per ELEMENT
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.015 USD per each
(15.00 USD per 1000)
0.012 USD per each
(12.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

The Preferred SKU is charged for a Compute Route Matrix request that uses one or more of the following features:


Places product SKUs

APIs in Places include Places API , Places SDK for Android ; Places SDK for iOS ; Places Library, Maps JavaScript API ; Geocoding API ; Geolocation API ; Time Zone API ; and Elevation API .

About Autocomplete sessions

An Autocomplete session includes some Autocomplete requests (to retrieve suggestions on a place as the user types), and at most one Places Details request (to retrieve details about the place selected by the user). The same session token is passed to the Autocomplete and the subsequent Place Detail request. A session starts with the first Autocomplete request (which typically happens when the user starts typing). A Places Details call is made when the user has selected one of the Autocomplete suggestions. If a user does not select a suggestion, no Places Details call is made.

After a user has selected a place (ie, a Places Details call is made), you must start a new session using a new session token.

Autocomplete sessions can be generated from the following APIs:

A session token is good for one user session and should not be used for more than one user session. If you reuse a session token, the session is considered invalid and the requests are charged as if no session token was provided.

The Autocomplete requests and the Places Details requests using sessions are billed on different SKUs.

About Places Data SKUs

The three Places Data SKUs are: Basic Data , Contact Data , and Atmosphere Data .

One or more Data SKUs are triggered for:

 • Android: each request to fetchPlace() or findCurrentPlace()
 • iOS: each call to fetchPlaceFromPlaceID: or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields:
 • Web service: each Places request depending on the fields specified in the request

Data SKUs are always charged in addition to the base SKU for the request triggering them. For example, a Place Details request including Basic Data fields will be charged both under the Basic Data SKU and the Place Details SKU.

For the web service, these Places APIs calls support specifying the data fields to return:

For the web service, these Places APIs calls DO NOT support specifying the returned fields. These calls always return all the Places data, charging the three Places Data SKUs in addition to the charge for each API request:


SKU: Basic Data

Using the fields parameter in your Place Details or Find Place request, you can limit the response to only those fields specified. Fields in the Basic category are included in the base cost of the Places request and do not result in any additional charge. The Basic Data SKU is triggered when any of these fields are requested:

 • Android: Place.Field.ADDRESS , Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS , Place.Field.BUSINESS_STATUS , Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR , Place.Field.ICON_URL , Place.Field.ID , Place.Field.LAT_LNG , Place.Field.NAME , Place.Field.PHOTO_METADATAS , Place.Field.PLUS_CODE , Place.Field.TYPES , Place.Field.VIEWPORT , Place.Field.UTC_OFFSET , or Place.Field.WHEELCHAIR_ACCESSIBLE_ENTRANCE
 • iOS: GMSPlaceFieldFormattedAddress , GMSPlaceFieldBusinesssStatus , GMSPlaceFieldID , GMSPlaceFieldCoordinate , GMSPlaceFieldName , GMSPlaceFieldPhotos , GMSPlaceFieldPlusCode , GMSPlaceFieldTypes , or GMSPlaceFieldViewport
 • Web service: address_component , adr_address , business_status , formatted_address , geometry , icon , name , permanently_closed , photo , place_id , plus_code , type , url , utc_offset , vicinity , or wheelchair_accessible_entrance
MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
Places request cost
+ 0.00 USD
Places request cost
+ 0.00 USD
Places request cost
+ 0.00 USD


SKU: Contact Data

Using the fields parameter in your Place Details or Find Place request for web services, or an array of Place.Field s for Android or iOS, you can limit the response to only those fields specified. Fields in the Contact category result in an additional charge. The Contact Data SKU is triggered when any of these fields are requested:

 • Android: Place.Field.CURRENT_OPENING_HOURS , Place.Field.OPENING_HOURS , Place.Field.PHONE_NUMBER , Place.Field.SECONDARY_OPENING_HOURS , or Place.Field.WEBSITE_URI
 • iOS: GMSPlaceFieldOpeningHours , GMSPlaceFieldPhoneNumber , or GMSPlaceFieldWebsite
 • Web service: formatted_phone_number , international_phone_number , opening_hours , current_opening_hours , secondary_opening_hours , or website
MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
Places request cost
+ 0.003 USD per each
(+ 3.00 USD per 1000)
Places request cost
+ 0.0024 USD per each
(+ 2.40 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Atmosphere Data

Using the fields parameter in your Place Details or Find Place request, you can limit the response to only those fields specified. Fields in the Atmosphere category result in an additional charge. The Atmosphere Data SKU is triggered when any of these fields are requested:

 • Android: Place.Field.CURBSIDE_PICKUP , Place.Field.DELIVERY , Place.Field.DINE_IN , Place.Field.PRICE_LEVEL , Place.Field.RATING , Place.Field.RESERVABLE , Place.Field.SERVES_BEER , Place.Field.SERVES_BREAKFAST , Place.Field.SERVES_BRUNCH , Place.Field.SERVES_DINNER , Place.Field.SERVES_LUNCH , Place.Field.SERVES_VEGETARIAN_FOOD , Place.Field.SERVES_WINE , Place.Field.TAKEOUT , or Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL
 • iOS: GMSPlaceFieldPriceLevel , GMSPlaceFieldRating , GMSPlaceFieldUserRatingsTotal , GMSPlaceFieldTakeout , GMSPlaceFieldDelivery , GMSPlaceFieldDineIn , GMSPlaceFieldCurbsidePickup , GMSPlaceFieldReservable , GMSPlaceFieldServesBreakfast , GMSPlaceFieldServesLunch , GMSPlaceFieldServesDinner , GMSPlaceFieldServesBeer , GMSPlaceFieldServesWine , GMSPlaceFieldServesBrunch or GMSPlaceFieldServesVegetarianFood .
 • JavaScript : See Fields (Place details)
 • Web service : curbside_pickup , delivery , dine_in , editorial_summary , price_level , rating , reservable , reviews , serves_beer , serves_breakfast , serves_brunch , serves_dinner , serves_lunch , serves_vegetarian_food , serves_wine , takeout , or user_ratings_total .
MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
Places request cost
+ 0.005 USD per each
(+ 5.00 USD per 1000)
Places request cost
+ 0.004 USD per each
(+ 4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Autocomplete – Per Request

The Autocomplete – Per Request SKU is charged for any of these calls or requests that do not include a session token:

Calls made from an invalid Autocomplete session (for example, a session that reuses a session token) are also charged an Autocomplete – Per Request SKU.

Autocomplete requests from the Maps JavaScript API's Place Autocomplete Widget may be charged an Autocomplete – Per Request SKU in case calls are made from an invalid Autocomplete session. This may happen when a user is typing multiple different addresses or copy/pasting different addresses into the widget and not always selects an autocomplete prediction.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00283 USD per each
(2.83 USD per 1000)
0.00227 USD per each
(2.27 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Autocomplete without Place Details – Per Session

The Autocomplete without Place Details – Per Session SKU is charged for an Autocomplete session that does not include a Place Details request (within a few minutes of the beginning of the session).

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per SESSION)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.017 USD per each
(17.00 USD per 1000)
0.0136 USD per each
(13.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Example

If your application issues these two calls in a single session:

اندروید

iOS

Web service

On your bill, you will see this SKU listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Autocomplete without Place Details – Per Session (price starting at 0.017 USD per session)


SKU: Autocomplete (included with Place Details) – Per Session

The Autocomplete (included with Place Details) – Per Session SKU is charged for an Autocomplete session that includes any of:

 • Android: a call to fetchPlace()
 • iOS: a call to fetchPlaceFromPlaceID:
 • Web service: a Place Details request

The autocomplete request is available at no charge, and the subsequent Place Details call gets charged based on regular Place Details pricing .

A Place Details request generates Data SKUs ( Basic , Contact , and/or Atmosphere ) – depending on the fields that are specified in the request.

If you do not specify fields in the Place Details request, all Data SKUs are triggered (Basic, Contact, and Atmosphere).

Place Details ID refresh requests (requests that specify only the place_id field) during an autocomplete session are billed as SKU: Autocomplete without Place Details – Per Session .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per SESSION)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

Example

If your application issues the following three calls in a single session:

اندروید

iOS

Web service

On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Autocomplete (included with Place Details) – Per Session (billed at 0.00 USD)
 • Place Details (price starting at 0.017 USD per session)
 • Basic Data (billed at 0.00 USD)


SKU: Query Autocomplete – Per Request

A Query Autocomplete – Per Request SKU is charged for each request to:

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00283 USD per each
(2.83 USD per 1000)
0.00227 USD per each
(2.27 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Pricing by Autocomplete session is not supported using Query Autocomplete. Subsequent Places Details calls get charged based on regular Places Details pricing .


SKU: Place Details

Place Details calls are charged as follows:

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.017 USD per each
(17.00 USD per 1000)
0.0136 USD per each
(13.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

The Place Details SKU is generated from these APIs:

With the web API and services, the Place Details SKU is charged whether a session token is provided or not.

A Place Details call or request also generates Data SKUs ( Basic , Contact , and/or Atmosphere ), depending on the fields that are specified in the call or request. If NO fields are specified in the Place Details call or request, ALL Data SKUs are triggered, and you are charged for the Places Details call or request plus the cost of all the data.

مثال ها

 1. Make one of these calls or requests:
  • Mobile: call fetchPlace() on Android or fetchPlaceFromPlaceID: on iOS, and specify just the ADDRESS field
  • Web API or service: make a Place Details request and specify just the address field: getPlaceDetails(fields: formatted_address)
  On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Place Details (price starting at 0.017 USD per session)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 2. Make one of these calls or requests:
  • Mobile: call fetchPlace() on Android or fetchPlaceFromPlaceID: on iOS, and specify just the PHONE_NUMBER field
  • Web API or service: make a Place Details request and specify the phone number field: getPlaceDetails(fields: formatted_phone_number)
  On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Place Details (price starting at 0.017 USD per session)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 3. Make one of these calls or requests:
  • Mobile: call fetchPlace() on Android or fetchPlaceFromPlaceID: on iOS, and specify all the fields
  • Web API or service: make a Place Details request and specify all the fields (this type of request is the default if you do not specify any fields): getPlaceDetails() .
  On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Place Details (price starting at 0.017 USD per session)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
  • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


SKU: Place Details – ID Refresh

Use the Place Details request to refresh stale place IDs . These types of requests are available at no charge.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

Example

Make a Place Details request specifying just the place id field: getPlaceDetails(fields: place_id) . On your bill, you will see this SKU listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Place Details – ID Refresh (billed at 0.00 USD)


SKU: Find Place

Find Place is charged for a Find Place request.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.017 USD per each
(17.00 USD per 1000)
0.0136 USD per each
(13.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Find Place requests also generate Data SKUs ( Basic , Contact , and/or Atmosphere ), depending on the fields that are specified in the request. Like Place Details requests, you can use the fields parameter in your Find Place request to limit the response to only those fields specified. You are billed for the Find Place request as well as the data requested. By default, if NO fields are requested, only the place id is returned, so no additional data charges are incurred.

مثال ها

 1. You make a Find Place request and specify just the address field: FindPlace(fields: formatted_address) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Place (price starting at 0.017 USD per call)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 2. You make a Find Place request and specify the phone number field: FindPlace(fields: formatted_phone_number) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Place (price starting at 0.017 USD per call)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 3. You make a Find Place request and specify fields from all three data-type buckets: FindPlace(fields: formatted_address, opening_hours, price_level) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Place (price starting at 0.017 USD per call)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
  • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


SKU: Find Place – ID only

Find Place – ID only is charged for Find Place requests that only specify the Place ID to be returned. By default, if no fields are specified in the Find Place request, only the place id is returned.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD

Example

You make a Find Place request and only specify the place_id field: FindPlace(fields: place_id) . On your bill, you will see this SKU listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Find Place – ID only (billed at 0.00 USD)


SKU: Find Current Place

Find Current Place is charged for calls to findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS).

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.030 USD per each
(30.00 USD per 1000)
0.024 USD per each
(24.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Calls to findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) also generate Data SKUs ( Basic , Contact , and/or Atmosphere ), depending on the fields that are specified in the call. Specify data fields to limit the response to only those fields. You are billed for the Find Current Place call as well as the data requested.

مثال ها

 1. You call findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) and specify just the ADDRESS field. On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Current Place (price starting at 0.030 USD per request)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 2. You call findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) and specify the PHONE_NUMBER field. On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Current Place (price starting at 0.030 USD per request)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 3. You call findCurrentPlace() (Android) or findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: (iOS) and specify fields from all three data-type buckets. On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):
  • Find Current Place (price starting at 0.030 USD per request)
  • Basic Data (billed at 0.00 USD)
  • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
  • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


Place – Nearby Search is charged for requests to the Maps JavaScript API's Place Nearby Search service ( nearbySearch() ), or to the Places API Nearby Search service

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.032 USD per each
(32.00 USD per 1000)
0.0256 USD per each
(25.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Nearby Search requests return a list of places, but do not support specifying which fields are returned. Nearby Search requests return a subset of the supported data fields . You are charged for the Nearby Search request starting at 0.032 USD per each, as well as all of the data-type SKUs ( Basic Data , Contact Data , and Atmosphere Data ).

Example

You make a Nearby Search request, such as NearbySearch (San Francisco, 100 meters) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Place - Nearby Search (price starting at 0.032 USD per call)
 • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


Place – Text Search is charged for requests to the Maps JavaScript API's Place Text Search service ( textSearch() ), or to the Places API Text Search service .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.032 USD per each
(32.00 USD per 1000)
0.0256 USD per each
(25.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing

Text Search requests return a list of places, but do not support specifying which fields are returned. Text Search requests return a subset of the supported data fields . You are charged for the Text Search request starting at 0.032 USD per each, as well as all of the data-type SKUs ( Basic Data , Contact Data , and Atmosphere Data ).

The Place – Text Search SKU is also generated by the Maps JavaScript API's Place SearchBox widget : getPlaces() method after the user selects a place query (icon: magnifier), not a result (icon: pin), as illustrated here:

Places Details Search Box Widget Query Selection
In the results of the search box widget, after typing "pizza" in the search box, notice that pizza delivery has a magnifier icon next to it, indicating that it is a place query (and not a result).

Example

You make a Text Search request, such as TextSearch(123 Main Street) . On your bill, you will see these SKUs listed (when viewing your bill by SKU ):

 • Place - Text Search (price starting at 0.032 USD per call)
 • Basic Data (billed at 0.00 USD)
 • Contact Data (price starting at 0.003 USD per request)
 • Atmosphere Data (price starting at 0.005 USD per request)


SKU: Place Photo

A Place Photo SKU is charged for:

For the JavaScript service, invoking the PlacePhoto.getUrl() method does not cause billing until the URL is actually used to obtain pixel data.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per CALL)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.007 USD per each
(7.00 USD per 1000)
0.0056 USD per each
(5.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Geocoding

A Geocoding SKU is charged for requests to the Maps JavaScript API's Geocoding service or to the Geocoding API . In JavaScript , the method Geocoder.geocode() initiates the request to the Geocoding Service.

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Geolocation

A Geolocation SKU is charged for requests to the Geolocation API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Time Zone

A Time Zone SKU is charged for requests to the Time Zone API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Elevation

An Elevation SKU is charged for requests to the Maps JavaScript API ’s Elevation service or to the Elevation API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.005 USD per each
(5.00 USD per 1000)
0.004 USD per each
(4.00 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing


SKU: Address Validation

A request to the validateAddress method (REST) and ValidateAddress method (gRPC) of the Address Validation API .

MONTHLY VOLUME RANGE
(Price per REQUEST)
0–100,000 100,001–500,000 500,000+
0.017 USD per each
(17.00 USD per 1000)
0.0136 USD per each
(13.60 USD per 1000)
Contact Sales for volume pricing