Google Haritalar Platformu Faturalandırması

Google Haritalar Platformu ürünleri için faturalandırmaya genel bakış

 • Her bir Ürün SKU'su için kullanım izlenir.
 • SKU, Product API ile çağrılan hizmet veya işlevin (örneğin, Places API - Yer Ayrıntıları) birleşimidir.
 • Bir ürünün, farklı ücretlerle faturalandırılan birden fazla SKU'su olabilir (örneğin, Places API - Yer Ayrıntıları; Places API - Otomatik Tamamlama - İstek Başına).
 • SKU fiyatlandırması, kullanım hacmine göre 0-100.000; 100.001-500.000; 500.001+ olmak üzere üç katmana sahiptir.
 • Maliyet, SKU Kullanımı x Her kullanım başına fiyat şeklinde hesaplanır.

Her bir faturalandırma hesabında uygun Google Haritalar Platformu SKU'ları için her ay 200 ABD doları değerinde Google Haritalar Platformu kredisi kullanılabilir (her ayın ilk günü Pasifik saatine göre gece yarısı sıfırlanır) ve uygun SKU'lara otomatik olarak uygulanır.

Faturalandırma raporunuzu görüntülediğinizde her bir satır öğesinde Krediden Önce Maliyet, Kredi ve Kredi Sonrası Maliyet listelenir.

Kullandığınız kadar ödeyin

Google Haritalar Platformu kullandıkça öde fiyatlandırma modelini kullanır. Bu sayfa, fiyatlandırma modelinin ayrıntılarını ve her API ile SDK için kullanım ücretlerinin nasıl hesaplandığını anlamanıza yardımcı olur.

Google'dan Yardım

Google Cloud Ücretsiz Deneme

Google Cloud, 300 ABD dolarına kadar ücretsiz kullanabileceğiniz deneme sürümü sunar. Daha fazla bilgi için Google Cloud Deneme Programı'nı inceleyin. Deneme süresi, oluşturduğunuz ilk faturalandırma hesabı için geçerlidir.

Deneme süresi boyunca ilk Cloud Faturalandırma hesabınız deneme modunda olur ve ödeme yönteminizden herhangi bir ücret alınmaz. Deneme, hangisinin önce gerçekleştiğine bağlı olarak, deneme süresi sona erdiğinde veya 300 ABD doları tutarında harcama harcandığında sona erer.

Deneme süresinde veya süresi sona ermeden önce, Google Haritalar Platformu kullanımınızda aksamaları önlemek için ilk Cloud Faturalandırma Hesabınızı ücretli hesaba yükseltmeniz gerekir (bkz. Ücretli hesaba yükseltme).

Google Maps Platform aylık kredisi

Aylık Google Haritalar Platformu kredisini gösteren ekran görüntüsü

Google Haritalar Platformu'nda aylık 200 ABD doları değerinde yinelenen bir kredi bulunur (Fiyatlandırma bölümüne bakın). Aylık kredi, Haritalar ile ilgili oluşturduğunuz her faturalandırma hesabı için geçerlidir. Bu aylık kredi, her ayın ilk günü Pasifik saatine göre gece yarısında sıfırlanır.

Google Cloud Console'daki Google Haritalar Platformu genel bakış sayfasında, faturalandırmanızın aylık kredi miktarına göre ne durumda olduğunu görebilirsiniz.

Haritalar ile ilgili faturalandırma hesabı, Google Haritalar Platformu API'lerinin veya SDK'larının etkinleştirildiği projeleri ya da daha spesifik olarak uygun Google Haritalar Platformu SKU'ları için ücretle sonuçlanan etkinlikleri içeren projeleri içeren herhangi bir Cloud Faturalandırma Hesabı'dır (Google Haritalar Platformu ürünleri için faturalandırmaya genel bakış bölümüne bakın).

İlk hesap

Oluşturduğunuz ilk Cloud Faturalandırma hesabı, Google Haritalar Platformu API'lerinin veya SDK'larının etkinleştirildiği bir proje için kullanılıyorsa hem Google Cloud Platform'un 300 ABD doları tutarındaki deneme sürümü hem de Google Haritalar Platformu'nun yinelenen aylık 200 ABD doları kredisi geçerli olur.

İşleyiş şekli: Deneme süresi boyunca ilk olarak ücretler Google Haritalar Platformu'ndan aylık 200 ABD doları değerinde yinelenen krediden düşülür. Belirli bir ayda ücretler 200 ABD dolarını aşarsa aşılan tutar, Google Cloud Platform 300 ABD doları tutarındaki denemeden kalan tutardan düşülür.

Yukarıda belirtildiği gibi, deneme süresi sona erdiğinde veya öncesinde ilk Cloud Faturalandırma Hesabınızı ücretli hesaba yükseltmeniz gerekir. Yükseltme işleminden sonra 200 ABD doları tutarındaki aylık kredi, deneme süresi sona erdikten sonra bile Cloud Faturalandırma hesabınıza uygulanmaya devam eder.

Birden çok hesap

Haritalar ile ilgili birden fazla Cloud Faturalandırma Hesabı oluşturmak, Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'nı ihlal eder.

Ek krediler

Ek Google Haritalar Platformu kredileri; sivil toplum kuruluşlarını, girişimleri, kriz merkezlerini, haber medyalarını ve akademik kuruluşları destekleyen Google herkese açık programları aracılığıyla sunulur.

Ay için kalan ek kredileriniz varsa Cloud Console'daki Faturalandırma sayfasından faturalandırma hesabınızı seçerek aşağıdaki şemayı görebilirsiniz.

Google Maps Platform ek kredileri

Sivil toplum, krize müdahale ve haber medyası kuruluşlarının onayları

Sivil toplum kuruluşlarını, yeni girişimleri, kriz merkezlerini ve haber medyası kuruluşlarını destekleyen herkese açık Google programları için Google Haritalar Platformu'nu daha geniş kapsamda kullanıma sunuyoruz. Şu anda Google Haritalar Platformu hibelerini alan mevcut Sivil Toplum Kuruluşları için Google kullanıcıları, Google Haritalar Platformu kredilerine geçiş yapacaktır.

Google Haritalar Platformu kredilerine nasıl başvuracağınızı öğrenmek için Herkese Açık Programlar'a bakın.

Cloud Console'da faturalandırmayı yönetme

Faturalandırmayı yönet

 1. Cloud Console'da bir proje seçin:

  Faturalandırma sayfasına git

 2. Aşağıdaki yönetim görevlerini gerçekleştirin:

  • Genel Bakış sayfasından faturalandırma hesabınızın özetini görebilir, ödeme yapabilir ve faturalandırma hesabı yöneticileri ekleyebilir. Birden fazla Proje Sahibi ve Faturalandırma Yöneticisi bulundurmanızı öneririz. Böylece ekibinizde bu rollere sahip birisine her zaman sahip olabilirsiniz.
  • Bütçeler ve uyarılar sayfasında bütçe ve uyarı oluşturun.
  • İşlemler sayfasından işlem geçmişinizi görüntüleyin ve faturaları indirin.
  • Faturalandırma dışa aktarımı sayfasından faturalandırma verilerinizi dışa aktarın.
  • Ödeme ayarları sayfasında ödeme hesabınızı ve kişilerinizi yapılandırın.
  • Ödeme yöntemi sayfasından ödeme yöntemini belirleyin.

Bütçe oluşturma ve uyarılar ayarlama

Cloud projesi için bütçe oluşturarak faturanızda beklenmedik durumların oluşmasını önleyebilir ve tüm Cloud ücretlerinizi tek bir yerden izleyebilirsiniz. Bütçenizi kullanarak, ücretler belirli bir tutarı aştığında faturalandırma yöneticilerinize e-posta gönderen uyarılar oluşturabilirsiniz.

Konsol

Bir Cloud projesinde bütçe oluşturmak ve uyarı ayarlamak için:

 • Cloud Console'da, Faturalandırma sayfasına gidin:

  Faturalandırma sayfasına git
 • Cloud projeniz için bütçe oluşturmaya başlamak üzere Bütçeler ve uyarılar'ı, ardından Bütçe oluştur'u seçin.
 • Bütçe ayarla bölümünde bütçenizi tanımlayın ve aşağıdaki Bütçe uyarıları ayarlayın bölümünde e-posta uyarıları almak istediğiniz yüzdeleri belirleyin.
 • Cloud projeniz için bütçeyi ayarlamak ve uyarıları etkinleştirmek üzere Son'u seçin. Birden fazla Cloud projeniz varsa her projede bütçeleri ve uyarıları ayrı ayrı ayarlamanız gerekir.

gcloud

Faturalandırma bütçesi oluşturmak için gerekli API'yi etkinleştirin.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

%50 gerçek harcama ve tekrar tahmin edilen harcamanın% 75'inde uyarı verecek bir bütçe ayarlayın.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin: