JavaScript işlevleriyle kimlik bilgisi yanıtlarını işleme

Kimlik bilgisi yanıtını işleme

Döndürülen kimlik bilgisi yanıtını işlemek için data-callback özelliğinde bir JavaScript işlevi ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki kod snippet'ini inceleyin:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-callback="handleCredentialResponse">
</div>
<script>
 function handleCredentialResponse(response) {
   // decodeJwtResponse() is a custom function defined by you
   // to decode the credential response.
   const responsePayload = decodeJwtResponse(response.credential);

   console.log("ID: " + responsePayload.sub);
   console.log('Full Name: ' + responsePayload.name);
   console.log('Given Name: ' + responsePayload.given_name);
   console.log('Family Name: ' + responsePayload.family_name);
   console.log("Image URL: " + responsePayload.picture);
   console.log("Email: " + responsePayload.email);
 }
</script>

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT kimlik bilgilerini doğrulayabilir ve kodu çözebilirsiniz. Sunucu tarafındaki Google kimliği jetonunu da doğrulamanız gerekir.