טעינה של ספריית הלקוח

חשוב להקפיד לטעון את ספריית הלקוח בכל דף שמשתמשים עשויים להיכנס אליו. השתמשו בקטע הקוד הבא:

<script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async></script>

כדי לשפר את מהירות טעינת הדפים, תוכלו לטעון את הסקריפט עם המאפיין async.

תוכלו להיעזר בחומרי העזר של HTML ו-JavaScript כדי לראות את רשימת השיטות והנכסים שנתמכים בספרייה.