ניהול פרטי כניסה

אחסון ואחזור מאובטח של פרטי כניסה לשם משתמש/סיסמה.
באמצעות ה-API של Blockstore, האפליקציות יכולות לשמור פרטי כניסה של משתמשים, ללא המורכבות או סיכוני האבטחה הכרוכים בשמירת סיסמאות של משתמשים.
שמירה פרוגרמטית ואחזור של פרטי כניסה, וכניסה אוטומטית של משתמשים במכשירים ובאתרים שונים באמצעות Smart Lock לסיסמאות.
צריך להפעיל טפסים באפליקציות כדי להשתמש בתשתיות המילוי האוטומטי של המכשיר.
צריך להפעיל טפסים בדפי אינטרנט כדי להשתמש בכלים של הדפדפן למילוי אוטומטי.