רמז למספר טלפון

Phone Number Hint API, ספרייה שמופעלת על ידי Google Play Services, מספקת דרך קלה ונוחה להציג את מספרי הטלפון של המשתמשים (מבוססי SIM) כרמז.

בין היתרונות של שימוש ברמז למספר טלפון:

 • אין צורך בבקשות הרשאה נוספות
 • לא צריך להקליד את מספר הטלפון באופן ידני
 • אין צורך בחשבון Google
 • אין קשר ישיר לתהליכי הכניסה או ההרשמה
 • תמיכה רחבה יותר בגרסאות Android בהשוואה למילוי אוטומטי

לפני שמתחילים

כדי להכין את האפליקציה שלך, בצע את השלבים המפורטים בקטעים הבאים.

הגדרת האפליקציה

מוסיפים את התלות של Google Play Services של Phone Number Hint API לקובץ ה-build של Gradle של המודול, שהוא בדרך כלל app/build.gradle:

 apply plugin: 'com.android.application'

 ...

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0'
 }

איך זה עובד

כדי להתחיל את התהליך, ב-Phone Number Hint API נעשה שימוש ב-PendingIntent. אחרי הפעלת ה-PendingIntent, למשתמש יוצג ממשק משתמש שבו יפורטו כל מספרי הטלפון (מבוססי ה-SIM). אחרי זה המשתמשים יכולים לבחור מספר טלפון שהם רוצים להשתמש בו, או לבטל את התהליך. מספר הטלפון שנבחר יהיה זמין למפתח לאחזור מהIntent.

ממשק משתמש והגדרות לרמז למספר טלפון.
איור 1. ממשק משתמש והגדרות לרמז למספר טלפון

יצירת אובייקט GetPhoneNumbeHintIntentRequest

מתחילים ביצירת אובייקט GetPhoneNumberHintIntentRequest באמצעות השיטה GetPhoneNumberHintIntentRequest.Builder() שסופקה. לאחר מכן אפשר להשתמש באובייקט הבקשה הזה כדי לקבל Intent להתחלת התהליך של רמז למספר טלפון.

Kotlin

val request: GetPhoneNumberHintIntentRequest = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build()

Java

GetPhoneNumberHintIntentRequest request = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build();

נשלחה בקשה לרמז למספר טלפון

קוראים ל-SignInClient.getPhoneNumberHintIntent(), מעבירים את האובייקט GetPhoneNumberHintIntentRequest הקודם, כדי לאחזר את ה-PendingIntent כדי להתחיל את התהליך של Phone Hint.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
.getPhoneNumberHintIntent(request)
.addOnSuccessListener { result: PendingIntent ->
 try {
  phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(
   IntentSenderRequest.Builder(result).build()
  )
 } catch (e: Exception) {
   Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed")
 }
}
.addOnFailureListener {
  Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
}

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener( result -> {
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(result.getIntentSender());
   } catch(Exception e) {
     Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed", e);
   }
 })
 .addOnFailureListener(e -> {
   Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
 });

אחזור מספר הטלפון

מעבירים את Intent אל SignInClient.getPhoneNumberFromIntent כדי לאחזר את מספר הטלפון.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartIntentSenderForResult()) { result ->
   try {
     val phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.data)
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
   }
 }

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher =
 registerForActivityResult(
   new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
   new ActivityResultCallback() {
     @Override
     public void onActivityResult(ActivityResult result) {
       try {
         String phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.getData());
       } catch {
         Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
       }
     }
 });