TaxFeeInfo

Söz dizimi

TaxFeeInfo mesajında aşağıdaki söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="timestamp"
      id="message_ID"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>HotelID</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <StayDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </StayDates>
    <RoomTypes>
     <RoomType id="RoomID_1"/>
     <RoomType id="RoomID_2"/>
    </RoomTypes>
    <RatePlans>
     <RatePlan id="PackageID_1"/>
     <RatePlan id="PackageID_2"/>
    </RatePlans>
    <Type>[percent|amount]</Type>
    <Basis>[room|person]</Basis>
    <Period>[stay|night]</Period>
    <Currency>currency_code</Currency>
    <Amount>tax_amount</Amount>
   </Tax>
  </Taxes>
  <Fees>
   <Fee>
    <StayDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </StayDates>
    <RoomTypes>
     <RoomType id="RoomID_1"/>
     <RoomType id="RoomID_2"/>
    </RoomTypes>
    <RatePlans>
     <RatePlan id="PackageID_1"/>
     <RatePlan id="PackageID_2"/>
    </RatePlans>
    <Type>[percent|amount]</Type>
    <Basis>[room|person]</Basis>
    <Period>[stay|night]</Period>
    <Currency>currency_code</Currency>
    <Amount>fee_amount</Amount>
   </Fee>
  </Fees>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Öğeler ve Özellikler

TaxFeedInfo mesajında aşağıdaki öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Gerçekleşme sayısı Tür Açıklama
TaxFeeInfo 1 Karmaşık öğe Tek bir tesise ait vergileri ve ücretleri tanımlayan mesajın kök öğesidir.
TaxFeeInfo / @timestamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
TaxFeeInfo / @id 1 Dize Her TaxFeeInfo mesajının benzersiz tanımlayıcısıdır.
TaxFeeInfo / @partner 1 Dize Bu mesajın iş ortağı hesabıdır. Bu dize değeri, Hotel Center'ın Hesap ayarları sayfasında listelenen "İş ortağı anahtarı" değeridir.

Not: Birden fazla hesap için feed sağlayan bir arka ucunuz varsa bu değerin aynı hesap genelinde <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> ve <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarınızın <RequestorID> öğesinde belirtilen ID özellik değeriyle eşleşmesi gerekir.

TaxFeeInfo / Property 1..n Tesis Tek bir tesise ait vergilerin ve ücretlerin tanımlandığı kapsayıcıdır.
TaxFeeInfo / Property / ID 1 Dize Tesisin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Otel Listesi Feed'indeki <listing> öğesinde <id> kullanılarak belirtilen Otel Kimliği ile eşleşmelidir. Otel Kimliği, Hotel Center'da da listelenir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes 0..1 Vergiler Bir veya daha fazla <Tax> öğesinin kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax 1..n Vergi Tesis için geçerli olan ayrı bir vergidir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates 0..1 StayDates

Verginin uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen (örneğin, sezonluk vergileri karşılamak için) bir veya daha fazla tarih aralığının kapsayıcısıdır:

 • <Period> değeri "stay" (konaklama) ve <Type> değeri "percent" (yüzde) olarak ayarlanırsa seyahat planındaki herhangi bir tarihin, tarih aralığındaki bir günle çakışması durumunda vergi yüzdesi, seyahat planındaki tüm gecelere uygulanır (örneğin, gidiş tarihi 1 Ekim ve tarih aralığının ilk günü 1 Ekim ise seyahat planına vergi uygulanmaz).
 • <Period> değeri "stay" (konaklama) ve <Type> değeri "amount" (tutar) olarak ayarlanırsa seyahat planındaki herhangi bir tarihin, tarih aralığında bir günle çakışması durumunda vergi tutarı, tüm seyahat planını kapsayan sabit bir tutar olarak uygulanır.
 • <Period> değeri "night" (gece) ve <Type> "amount" (tutar) olarak ayarlanırsa ilgili tarihin, tarih aralığındaki bir günle çakışması durumunda vergi tutarı, seyahat planındaki her geceye uygulanır.

Not: <Period> değerinin "night" (gece) ve <Type> değerinin "percent" (yüzde) olarak ayarlanması, TaxFeedInfo mesajlarında genel olarak geçersiz bir kombinasyon olduğundan burada açıklanmamıştır.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange 1..99 DateRange Verginin uygulanacağı tarihleri belirten tarih aralığıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @start 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) başlangıç tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, end tarihinden önce veya ilgili tarihle aynı olmalıdır. start belirtilmezse tarih aralığı, başlangıç tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @end 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) bitiş tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, start tarihiyle aynı veya ilgili tarihten sonra olmalıdır. end belirtilmezse tarih aralığı, bitiş tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Dize

Tarih aralığında izin verilen günlerdir. Belirtilmezse tarih aralığında tüm günlere izin verilir. Dizedeki her karakter bir gün belirtir. Örneğin "MTWHF", tarih aralığında hafta içindeki günlere izin verildiğini belirtir.

Geçerli karakterler şunlardır:

 • Pazartesi için M
 • Salı için T
 • Çarşamba için W
 • Perşembe için H
 • Cuma için F
 • Cumartesi için S
 • Pazar için U

Karakter kombinasyonu uygulanabilir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes 0..1 RoomTypes Verginin geçerli olduğu oda türleri listesinin kapsayıcısıdır. Vergi, belirtilen her bir <RoomType> için geçerlidir. <RoomTypes> belirtilmezse vergi tüm odalar için geçerli olur.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes / RoomType 1..n RoomType Oda türünü belirtir. Oda türü, Transaction (Tesis Verileri) mesajında bulunan ve RoomID'si kullanılarak tanımlanan <RoomData> öğesinde belirtilir. (<RoomID> değeri, OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajlarındaki InvTypeCode özelliği tarafından da belirtilir.)
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes / RoomType / @id 1 Dize Envanterin benzersiz tanımlayıcısıdır (oda türü). Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <RoomID> ile eşlenir. İzin verilen maksimum karakter sayısı 50'dir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans 0..1 RatePlans Verginin uygulandığı ücret planları listesinin kapsayıcısıdır. <RatePlans> belirtilmezse vergi tüm ücret planları için geçerlidir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans / RatePlan 1..n RatePlan Ücret planını belirtir. Ücret planı; Transaction (Tesis Verileri), OA_HotelRateAmountNotifRQ ve OTA_HotelAvailNotifRQ mesajlarında belirtilen ve PackageID tarafından tanımlanan paket, ücret ve stok durumunun birleşimiyle tanımlanır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans / RatePlan / @id 1 Dize Ücret planının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajındaki <PackageData> öğesinde ve hem <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> hem de <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarının <StatusApplicationControl> öğesindeki RatePlanCode özelliğinde bulunan PackageID değeriyle eşlenir. İzin verilen maksimum karakter sayısı 50'dir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Type 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • percent (yüzde): Toplam oranın yüzdesi
 • amount (tutar): Son orana eklenecek sabit tutar
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Basis 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • room (oda): <Amount> odaya uygulanır.
 • person (kişi): <Amount> kullanıcı başına uygulanır. Bu değer yalnızca <Type> öğesi "amount" (tutar) olarak ayarlanmışsa geçerlidir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Period 1 Enum

Bu değer yalnızca <Type> öğesi "amount" (tutar) olarak ayarlanmışsa geçerlidir.

Geçerli değerler şunlardır:

 • stay (konaklama): <Amount> konaklamanın toplam oranına eklenir.
 • night (gece): <Amount> konaklama gecesi başına eklenir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Currency 0..1 Dize Verginin üç harfli para birimi kodudur (örneğin, USD).
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Amount 1 Float Vergi yüzdesi veya tutarının değeridir.
TaxFeeInfo / Property / Fees 0..1 Ücretler Bir veya daha fazla <Fee> öğesinin kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee 1..n Ücret Tesis için geçerli olan ayrı bir ücrettir.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / StayDates 0..1 StayDates

Ücretin uygulanıp uygulanmayacağını (örneğin, sezonluk ücretleri karşılamak için) belirleyen bir veya daha fazla tarih aralığının kapsayıcısıdır:

 • <Period> değeri "stay" (konaklama) ve <Type> değeri "percent" (yüzde) olarak ayarlanırsa seyahat planındaki herhangi bir tarihin, tarih aralığındaki bir günle çakışması durumunda ücret yüzdesi, seyahat planındaki tüm gecelere uygulanır (örneğin, gidiş tarihi 1 Ekim ve tarih aralığının ilk günü 1 Ekim ise seyahat planına ücret uygulanmaz).
 • <Period> değeri "stay" (konaklama) ve <Type> değeri "amount" (tutar) olarak ayarlanırsa seyahat planındaki herhangi bir tarihin, tarih aralığında bir günle çakışması durumunda ücret tutarı, tüm seyahat planını kapsayan sabit bir tutar olarak uygulanır.
 • <Period> değeri "night" (gece) ve <Type> "amount" (tutar) olarak ayarlanırsa ilgili tarihin, tarih aralığındaki bir günle çakışması durumunda ücret tutarı, seyahat planındaki her geceye uygulanır.

Not: <Period> değerinin "night" (gece) ve <Type> değerinin "percent" (yüzde) olarak ayarlanması, TaxFeedInfo mesajlarında genel olarak geçersiz bir kombinasyon olduğundan burada açıklanmamıştır.

TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / StayDates / DateRange 1..20 DateRange Ücretin uygulanacağı tarihleri belirten tarih aralığıdır.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / StayDates / DateRange / @start 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) başlangıç tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, end tarihinden önce veya ilgili tarihle aynı olmalıdır. start belirtilmezse tarih aralığı, başlangıç tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / StayDates / DateRange / @end 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) bitiş tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, start tarihiyle aynı veya ilgili tarihten sonra olmalıdır. end belirtilmezse tarih aralığı, bitiş tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / StayDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Dize

Tarih aralığında izin verilen günlerdir. Belirtilmezse tarih aralığında tüm günlere izin verilir. Dizedeki her karakter bir gün belirtir. Örneğin "MTWHF", tarih aralığında hafta içindeki günlere izin verildiğini belirtir.

Geçerli karakterler şunlardır:

 • Pazartesi için M
 • Salı için T
 • Çarşamba için W
 • Perşembe için H
 • Cuma için F
 • Cumartesi için S
 • Pazar için U

Karakter kombinasyonu uygulanabilir.

TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / RoomTypes 0..1 RoomTypes Ücretin geçerli olduğu oda türleri listesinin kapsayıcısıdır. Ücret, belirtilen her bir <RoomType> için geçerlidir. <RoomTypes> belirtilmezse ücret tüm odalar için geçerli olur.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / RoomTypes / RoomType 1..n RoomType Oda türünü belirtir. Oda türü, Transaction (Tesis Verileri) mesajındaki bir <RoomData> öğesinde tanımlanır ve <RoomID> değeri kullanılarak belirtilir. (<RoomID> değeri, OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajlarındaki InvTypeCode özelliği tarafından da belirtilir.)
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / RoomTypes / RoomType / @id 1 Dize Envanterin benzersiz tanımlayıcısıdır (oda türü). Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <RoomID> ile eşlenir. İzin verilen maksimum karakter sayısı 50'dir.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / RatePlans 0..1 RatePlans Ücretin uygulandığı ücret planları listesinin kapsayıcısıdır. <RatePlans> belirtilmezse ücret tüm ücret planları için geçerlidir.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / RatePlans / RatePlan 1..n RatePlan Ücret planını belirtir. Ücret planı; Transaction (Tesis Verileri), OA_HotelRateAmountNotifRQ ve OTA_HotelAvailNotifRQ mesajlarında belirtilen ve PackageID tarafından tanımlanan paket, ücret ve stok durumunun birleşimiyle tanımlanır.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / RatePlans / RatePlan / @id 1 Dize Ücret planının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajındaki <PackageData> öğesinde ve hem <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> hem de <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarının <StatusApplicationControl> öğesindeki RatePlanCode özelliğinde bulunan PackageID değeriyle eşlenir. İzin verilen maksimum karakter sayısı 50'dir.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / Type 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • percent (yüzde): Toplam oranın yüzdesi
 • amount (tutar): Son orana eklenecek sabit tutar
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / Basis 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • room (oda): <Amount> odaya uygulanır.
 • person (kişi): <Amount> kullanıcı başına uygulanır. Bu değer yalnızca <Type> öğesi "amount" (tutar) olarak ayarlanmışsa geçerlidir.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / Period 1 Enum

Bu değer yalnızca <Type> öğesi "amount" (tutar) olarak ayarlanmışsa geçerlidir.

Geçerli değerler şunlardır:

 • stay (konaklama): <Amount> konaklamanın toplam oranına eklenir.
 • night (gece): <Amount> konaklama gecesi başına eklenir.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee / Currency 0..1 Dize Ücretin üç harfli para birimi kodudur (örneğin, USD).
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee Amount 1 Float Ücret yüzdesi veya tutarının değeridir.

Örnekler

1. Örnek

Aşağıdaki örnekte temel bir TaxFeeInfo mesajı gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
       id="12345678">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <Type>percent</Type>
    <Basis>room</Basis>
    <Period>night</Period>
    <Currency>USD</Currency>
    <Amount>10.00</Amount>
   </Tax>
  </Taxes>
  <Fees>
   <Fee>
    <Type>amount</Type>
    <Basis>room</Basis>
    <Period>stay</Period>
    <Currency>USD</Currency>
    <Amount>5.00</Amount>
   </Fee>
  </Fees>
 </Property>
</TaxFeeInfo>