TaxFeeInfo

İstekler

Söz dizimi

TaxFeeInfo mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="timestamp"
      id="message_ID"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>HotelID</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <RoomTypes>
     <RoomType id="RoomID_1"/>
     <RoomType id="RoomID_2"/>
    </RoomTypes>
    <RatePlans>
     <RatePlan id="PackageID_1"/>
     <RatePlan id="PackageID_2"/>
    </RatePlans>
    <BookingDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </BookingDates>
    <CheckinDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckinDates>
    <CheckoutDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckoutDates>
    <StayDates application="[all|any|overlap]">
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </StayDates>
    <Type>[percent|amount]</Type>
    <Basis>[room|person]</Basis>
    <Period>[stay|night]</Period>
    <Currency>currency_code</Currency>
    <Amount>tax_amount</Amount>
    <ApplicableNights max="integer" excluded="integer"/>
    <LengthOfStay min="integer" max="integer"/>
    <!-- Use either <Amount> or <Brackets> -->
    <Brackets base_amount="tax_amount"/>
     <Bracket starts_at="nightly_rate" amount="tax_amount"/>
    </Brackets>
   </Tax>
  </Taxes>
  <Fees>
   <Fee>
    <RoomTypes>
     <RoomType id="RoomID_1"/>
     <RoomType id="RoomID_2"/>
    </RoomTypes>
    <RatePlans>
     <RatePlan id="PackageID_1"/>
     <RatePlan id="PackageID_2"/>
    </RatePlans>
    <BookingDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </BookingDates>
    <CheckinDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckinDates>
    <CheckoutDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckoutDates>
    <StayDates application="[all|any|overlap]">
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </StayDates>
    <Type>[percent|amount]</Type>
    <Basis>[room|person]</Basis>
    <Period>[stay|night]</Period>
    <Currency>currency_code</Currency>
    <Amount>fee_amount</Amount>
    <ApplicableNights max="integer" excluded="integer"/>
    <LengthOfStay min="integer" max="integer"/>
    <!-- Use either <Amount> or <Brackets> -->
    <Brackets base_amount="tax_amount"/>
     <Bracket starts_at="nightly_rate" amount="tax_amount"/>
    </Brackets>
   </Fee>
  </Fees>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Öğeler ve Özellikler

TaxFeeInfo mesajında aşağıdaki öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
TaxFeeInfo 1 Karmaşık öğe Tek bir tesise ait vergileri ve ücretleri tanımlayan mesajın kök öğesidir.
TaxFeeInfo / @timestamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
TaxFeeInfo / @id 1 Dize Bu istek mesajının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, yanıt mesajında döndürülür. İzin verilen karakterler a-z, A-Z, 0-9, _ (alt çizgi) ve - (kısa çizgi) şeklindedir.
TaxFeeInfo / @partner 1 Dize Bu mesajın iş ortağı hesabıdır. Bu dize değeri, Hotel Center'ın Hesap ayarları sayfasında listelenen "İş ortağı anahtarı" değeridir.

Not: Birden fazla hesap için feed sağlayan bir arka ucunuz varsa bu değerin aynı hesap genelinde <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> ve <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarınızın <RequestorID> öğesinde belirtilen ID özellik değeriyle eşleşmesi gerekir.

TaxFeeInfo / Property 1..n Tesis Tek bir tesise ait vergilerin ve ücretlerin tanımlandığı kapsayıcıdır.
TaxFeeInfo / Property / ID 1 Dize Tesisin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Otel Listesi Feed'indeki <listing> öğesinde <id> kullanılarak belirtilen Otel Kimliği ile eşleşmelidir. Otel Kimliği, Hotel Center'da da listelenir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes 0..1 Vergiler Bir veya daha fazla <Tax> öğesinin kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax 1..n Vergi Tesis için geçerli olan ayrı bir vergidir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes 0..1 RoomTypes Verginin geçerli olduğu oda türleri listesinin kapsayıcısıdır. Vergi, belirtilen her bir <RoomType> için geçerlidir. <RoomTypes> belirtilmezse vergi tüm odalar için geçerli olur.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes / RoomType 1..n RoomType Oda türünü belirtir. Oda türü, Transaction (Tesis Verileri) mesajında bulunan ve RoomID'si kullanılarak tanımlanan <RoomData> öğesinde belirtilir. (<RoomID> değeri, OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajlarındaki InvTypeCode özelliği tarafından da belirtilir.)
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes / RoomType / @id 1 Dize Envanterin benzersiz tanımlayıcısıdır (oda türü). Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <RoomID> ile eşlenir. İzin verilen maksimum karakter sayısı 50'dir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans 0..1 RatePlans Verginin uygulandığı ücret planları listesinin kapsayıcısıdır. <RatePlans> belirtilmezse vergi tüm ücret planları için geçerlidir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans / RatePlan 1..n RatePlan Ücret planını belirtir. Ücret planı; Transaction (Tesis Verileri), OA_HotelRateAmountNotifRQ ve OTA_HotelAvailNotifRQ mesajlarında belirtilen ve PackageID tarafından tanımlanan paket, ücret ve stok durumunun birleşimiyle tanımlanır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans / RatePlan / @id 1 Dize Ücret planının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajındaki <PackageData> öğesinde ve hem <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> hem de <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarının <StatusApplicationControl> öğesindeki RatePlanCode özelliğinde bulunan PackageID değeriyle eşlenir. İzin verilen maksimum karakter sayısı 50'dir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates 0..1 BookingDates Verginin uygulanabilmesi için rezervasyonun ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini tanımlayan bir veya daha fazla tarih aralığının kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange 1..99 DateRange Verginin uygulanması için rezervasyonun ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini belirten tarih aralığıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange / @start 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) başlangıç tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, end tarihinden önce veya ilgili tarihle aynı olmalıdır. start belirtilmezse tarih aralığı, başlangıç tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange / @end 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) bitiş tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, start tarihiyle aynı veya ilgili tarihten sonra olmalıdır. end belirtilmezse tarih aralığı, bitiş tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Dize

Tarih aralığında izin verilen günlerdir. Belirtilmezse tarih aralığında tüm günlere izin verilir. Dizedeki her karakter bir gün belirtir. Örneğin "MTWHF", tarih aralığında hafta içindeki günlere izin verildiğini belirtir.

Geçerli karakterler şunlardır:

 • Pazartesi için M
 • Salı için T
 • Çarşamba için W
 • Perşembe için H
 • Cuma için F
 • Cumartesi için S
 • Pazar için U

Karakter kombinasyonu uygulanabilir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates 0..1 CheckinDates Verginin uygulanabilmesi için check-in işleminin ne zaman yapılması gerektiğini tanımlayan bir veya daha fazla tarih aralığının kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange 1..20 DateRange Verginin uygulanabilmesi için check-in işleminin ne zaman yapılması gerektiğini belirten tarih aralığıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange / @start 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) başlangıç tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, end tarihinden önce veya ilgili tarihle aynı olmalıdır. start belirtilmezse tarih aralığı, başlangıç tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange / @end 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) bitiş tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, start tarihiyle aynı veya ilgili tarihten sonra olmalıdır. end belirtilmezse tarih aralığı, bitiş tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Dize

Tarih aralığında izin verilen günlerdir. Belirtilmezse tarih aralığında tüm günlere izin verilir. Dizedeki her karakter bir gün belirtir. Örneğin "MTWHF", tarih aralığında hafta içindeki günlere izin verildiğini belirtir.

Geçerli karakterler şunlardır:

 • Pazartesi için M
 • Salı için T
 • Çarşamba için W
 • Perşembe için H
 • Cuma için F
 • Cumartesi için S
 • Pazar için U

Karakter kombinasyonu uygulanabilir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates 0..1 CheckoutDates Verginin uygulanabilmesi için ne zaman çıkış yapılması gerektiğini tanımlayan bir veya daha fazla tarih aralığının kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange 1..20 DateRange Verginin uygulanabilmesi için ne zaman çıkış yapılması gerektiğini belirten tarih aralığıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange / @start 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) başlangıç tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, end tarihinden önce veya ilgili tarihle aynı olmalıdır. start belirtilmezse tarih aralığı, başlangıç tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange / @end 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) bitiş tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, start tarihiyle aynı veya ilgili tarihten sonra olmalıdır. end belirtilmezse tarih aralığı, bitiş tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Dize

Tarih aralığında izin verilen günlerdir. Belirtilmezse tarih aralığında tüm günlere izin verilir. Dizedeki her karakter bir gün belirtir. Örneğin "MTWHF", tarih aralığında hafta içindeki günlere izin verildiğini belirtir.

Geçerli karakterler şunlardır:

 • Pazartesi için M
 • Salı için T
 • Çarşamba için W
 • Perşembe için H
 • Cuma için F
 • Cumartesi için S
 • Pazar için U

Karakter kombinasyonu uygulanabilir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates 0..1 StayDates

Sezonluk indirimlerin karşılanması gibi amaçlarla verginin uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen bir veya daha fazla tarih aralığının kapsayıcısıdır.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / @application 1 Enum

Verginin nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.

Geçerli değerler şunlardır:

 • all: Seyahat planındaki tüm tarihler konaklama tarihleriyle çakışıyorsa vergiyi seyahat planındaki her geceye uygular.
 • any: Seyahat planındaki herhangi bir tarih, konaklama tarihleri aralığındaki bir tarihle çakışıyorsa vergiyi seyahat planındaki tüm gecelere uygular.
 • overlap: Vergi yalnızca konaklama tarihleri aralığındaki bir tarihle çakışan seyahat planındaki gecelere uygulanır.

  Not: overlap yalnızca <Period> night olarak ayarlandığında geçerli olur.

Bu özellik her zaman belirtilmelidir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange 1..99 DateRange Verginin uygulanacağı tarihleri belirten tarih aralığıdır.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @start 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) başlangıç tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, end tarihinden önce veya ilgili tarihle aynı olmalıdır. start belirtilmezse tarih aralığı, başlangıç tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @end 0..1 Tarih Tarih aralığının (girilen tarihler dahil) bitiş tarihidir (tesisin bulunduğu saat dilimine göre). Bu tarih, start tarihiyle aynı veya ilgili tarihten sonra olmalıdır. end belirtilmezse tarih aralığı, bitiş tarihi açısından etkin bir şekilde sınırlandırılmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Dize

Tarih aralığında izin verilen günlerdir. Belirtilmezse tarih aralığında tüm günlere izin verilir. Dizedeki her karakter bir gün belirtir. Örneğin "MTWHF", tarih aralığında hafta içindeki günlere izin verildiğini belirtir.

Geçerli karakterler şunlardır:

 • Pazartesi için M
 • Salı için T
 • Çarşamba için W
 • Perşembe için H
 • Cuma için F
 • Cumartesi için S
 • Pazar için U

Karakter kombinasyonu uygulanabilir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Type 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • percent (yüzde): Toplam oranın yüzdesi
 • amount (tutar): Son orana eklenecek sabit tutar
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Basis 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • room (oda): <Amount> odaya uygulanır.
 • person (kişi): <Amount> kullanıcı başına uygulanır. Bu değer yalnızca <Type> öğesi "amount" (tutar) olarak ayarlanmışsa geçerlidir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Period 1 Enum

Geçerli değerler şunlardır:

 • stay (konaklama): <Amount> konaklamanın toplam oranına eklenir.
 • night (gece): <Amount> konaklama gecesi başına eklenir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Currency 0..1 Dize Verginin üç harfli para birimi kodudur (örneğin, USD).
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Amount 1 Float Vergi yüzdesi veya tutarının değeridir.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / ApplicableNights 0..1 ApplicableNights Bu değer yalnızca <Type> amount (tutar) ve <Period> night (gece) olarak ayarlanmışsa geçerli olur.

Bir verginin uygulanabileceği gece sayısını sınırlar.

max ve excluded ikilisinden birini belirtin; ikisini birden belirtmeyin.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / ApplicableNights / @max 0..1 Int Bu verginin uygulanabileceği maksimum gece sayısıdır.

Örneğin, verginin en fazla 3 geceye uygulanması gerekiyorsa max (maksimum) değerini 3 olarak ayarlayın.

Max (maksimum), konaklama süresine eşitse veya daha büyükse seyahat planının her gecesine vergi uygulanır.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / ApplicableNights / @excluded 0..1 Int Bu vergi (KS - excluded) gecelerine uygulanabilir. Burada KS, konaklama süresidir.

Örneğin, verginin check-in tarihine uygulanmaması gerekiyorsa excluded (hariç tutulan) değerini 1 olarak ayarlayın.

Excluded (hariç tutulan), konaklama süresine eşitse veya daha büyükse seyahat planının her gecesine vergi uygulanır.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / LengthOfStay 0..1 LengthOfStay Bu verginin uygulanabileceği konaklama süresi sınırlarını belirler. Konaklama süresi minimum ve maksimum sınırların dışında olduğu zaman vergi uygulanmaz.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / LengthOfStay / @min 0..1 Tamsayı Verginin uygulanabilmesi için konaklama süresinde izin verilen minimum gece sayısıdır. Belirtilmezse minimum değer yoktur.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / LengthOfStay / @max 0..1 Tamsayı Verginin uygulanabilmesi için konaklama süresinde izin verilen maksimum gece sayısıdır. Belirtilmezse maksimum değer yoktur.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets 0..1 Brackets Bir veya daha fazla <Bracket> öğesinin kapsayıcısıdır. Bitişik olmayan ve örtüşmeyen vergi dilimlerini (ör. Hindistan'daki kademeli KDV vergileri) tanımlar.

Bu öğe yalnızca <Period> night olarak ayarlanmışsa ve <Amount> belirtilmemişse geçerlidir.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / @base_amount 0..1 Float İlk dilimin starts_at değerinin altındaki gece fiyatlarına uygulanan vergi yüzdesi veya tutarının değeri.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / Bracket 1..n Bracket Gecelik ücretlere göre bir vergi dilimi tanımlar.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / Bracket / @starts_at 1 Float

Bir vergi diliminin alt sınırını tanımlar. Üst sınır, sonraki dilimin starts_at alanında belirtilir. Son dilimin üst sınırı yoktur.

Vergi dilimi, gecelik ücret dilimin starts_at değerine eşit veya daha yüksek olduğunda ve sonraki dilimin starts_at değerinden daha az olduğunda etkin olur.

Bu değer 0'dan büyük olmalıdır.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / Bracket / @amount 1 Float Bu vergi dilimine uygulanan vergi yüzdesi veya tutarının değeridir.
TaxFeeInfo / Property / Fees 0..1 Ücretler Bir veya daha fazla <Fee> öğesinin kapsayıcısıdır.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee 1..n Ücret

Tesis için geçerli olan ayrı bir ücrettir.

Tüm <Tax> alt öğeleri, aynı söz dizimiyle <Fee> için de desteklenir.

Örnekler

Temel mesaj

Temel bir TaxFeeInfo mesajıdır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
      id="12345678"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <Type>percent</Type>
    <Basis>room</Basis>
    <Period>stay</Period>
    <Amount>10.00</Amount>
   </Tax>
  </Taxes>
  <Fees>
   <Fee>
    <Type>amount</Type>
    <Basis>person</Basis>
    <Period>night</Period>
    <Currency>USD</Currency>
    <Amount>5.00</Amount>
   </Fee>
  </Fees>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Vergileri silme

Belirtilen otelin tesis düzeyindeki vergi ve ücretlerinin hepsi silinir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
      id="12345678"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Kademeli vergi

Gecelik ücretlere göre uygulanan, Hindistan'daki kademeli KDV vergisidir. Vergi dilimleri şunlardır:

 • Gecelik ücret 1.000 veya daha azsa vergi uygulanmaz.
 • Gecelik ücret 1.000'den fazla ve 7.500'e eşit veya daha azsa %12 vergi uygulanır.
 • Gecelik ücret 7.500'den fazlaysa %18 vergi uygulanır.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
      id="12345678"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <Type>percent</Type>
    <Basis>room</Basis>
    <Period>night</Period>
    <Brackets base_amount="0">
     <Bracket starts_at="1000.01" amount="12"/>
     <Bracket starts_at="7500.01" amount="18"/>
    </Brackets>
   </Tax>
  </Taxes>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Yanıtlar

Söz dizimi

TaxFeeInfoResponse mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfoResponse timestamp="timestamp"
          id="message_ID"
          partner="partner_account_name">
 <!-- Either Success or Issues will be populated. -->
 <Success/>
 <Issues>
  <Issue code="issue_code" status="issue_type">issue_description</Issue>
 </Issues>
</TaxFeeInfoResponse>

Öğeler ve Özellikler

TaxFeeInfoResponse mesajında aşağıdaki öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
TaxFeeInfoResponse 1 Karmaşık öğe Alınan TaxFeeInfo istek mesajının başarısını veya sorunlarını gösteren kök öğedir.
TaxFeeInfoResponse / @timestamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
TaxFeeInfoResponse / @id 1 Dize İlişkilendirilmiş TaxFeeInfo mesajındaki benzersiz tanımlayıcıdır.
TaxFeeInfoResponse / @partner 1 Dize Bu mesajın iş ortağı hesabıdır.
TaxFeeInfoResponse / Success 0..1 Başarılı TaxFeeInfo mesajının uyarı, hata veya sorun olmadan başarıyla işlendiğini belirtir.

Her mesajda <Success> veya <Issues> bulunur.

TaxFeeInfoResponse / Issues 0..1 Sorunlar TaxFeeInfo mesajı işlenirken karşılaşılan bir veya daha fazla sorun için kullanılan bir kapsayıcıdır.

Her mesajda <Success> veya <Issues> bulunur.

TaxFeeInfoResponse / Issues / Issue 1..n Sorun TaxFeeInfo mesajı işlenirken karşılaşılan uyarı, hata veya sorunun açıklamasıdır. Bu sorunlarla ilgili ayrıntılar Feed Durumu Hata Mesajları konusunda bulunabilir.
TaxFeeInfoResponse / Issues / Issue / @code 1 Tamsayı Sorunun tanımlayıcısıdır.
TaxFeeInfoResponse / Issues / Issue / @status 1 Enum

Karşılaşılan sorunun türüdür.

Warning (uyarı), error (hata) ve failure (sorun) geçerli değerlerdir.

Örnekler

Başarılı

Aşağıda, başarıyla işlenmiş bir TaxFeeInfo mesajına yanıt yer almaktadır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfoResponse timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
          id="12345678"
          partner="partner_account_name">
 <Success/>
</TaxFeeInfoResponse>

Sorunlar

Aşağıda, hatalar nedeniyle işlenmemiş bir TaxFeeInfo mesajına yanıt yer almaktadır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfoResponse timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
          id="12345678"
          partner="partner_account_name">
 <Issues>
  <Issue code="1001" status="error">Example</Issue>
 </Issues>
</TaxFeeInfoResponse>