Tarih/Saat Biçimleri

Bu bölümde, Otel Reklamları XML mesajları ve feed'leriyle kullanılacak tarih/saat biçimleri açıklanmaktadır.

Date

Tarihler aşağıdaki biçimde ifade edilir:

YYYY-MM-DD

Burada:

 • YYYY: Dört basamaklı yıl
 • MM: İki basamaklı ay
 • DD: İki basamaklı gün

Örneğin, 31 Aralık 2017 için "2017-12-31".

DateTime

DateTime, RFC 3339 biçimini kullanır:

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS+|-HH:mm[Z]

Burada:

 • YYYY: Dört basamaklı yıl
 • MM: İki basamaklı ay
 • DD: İki basamaklı gün
 • T: Tarih ve saati ayırır
 • HH: Saat
 • mm: Dakika
 • ss: (İsteğe bağlı) Saniye
 • SSS: (İsteğe bağlı) Milisaniye
 • +/-: (İsteğe bağlı) Tarih ve saati, saat dilimi farkından ayırır
 • HH:mm: (İsteğe bağlı) Saat dilimi farkındaki saat ve dakika
 • Z: (İsteğe bağlı) Sıfır fark

Örneğin, "2017-12-31T16:20:00-04:00".

Saat dilimi farkı için "Z" değerini de belirtebilirsiniz. Bu, farkın 0 olduğunu gösterir.

Time

Time, RFC 3339 biçimini kullanır:

HH:MM:SS+|-HH:MM[Z]

Burada:

 • HH: Saat
 • MM: Dakika
 • SS: (İsteğe bağlı) Saniye
 • Z: (İsteğe bağlı) Sıfır fark

Örneğin, "16:20:00-04:00".

İsteğe bağlı olarak, UTC farkı için pozitif ("+") veya negatif ("-") olacak şekilde saat ve dakika ekleyebilirsiniz.

Saat dilimi farkı için "Z" değerini de belirtebilirsiniz. Bu, farkın 0 olduğunu gösterir.