OTA_HotelAvailNotifRQ

İstekler

Söz dizimi

OTA_HotelAvailNotifRQ mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="message_ID"
            TimeStamp="timestamp"
            Version="3.0">
 <POS>
  <Source>
   <RequestorID ID="partner_account_name"/>
  </Source>
 </POS>
 <AvailStatusMessages HotelCode="HotelID">
  <AvailStatusMessage BookingLimit="integer">
   <StatusApplicationControl Start="YYYY-MM-DD"
                End="YYYY-MM-DD"
                Mon="boolean_value"
                Tue="boolean_value"
                Weds="boolean_value"
                Thur="boolean_value"
                Fri="boolean_value"
                Sat="boolean_value"
                Sun="boolean_value"
                InvTypeCode="RoomID"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="YYYY-MM-DD"
                End="YYYY-MM-DD"
                Mon="boolean_value"
                Tue="boolean_value"
                Weds="boolean_value"
                Thur="boolean_value"
                Fri="boolean_value"
                Sat="boolean_value"
                Sun="boolean_value"
                InvTypeCode="RoomID"
                RatePlanCode="PackageID"/>
   <LengthsOfStay>
    <LengthOfStay Time="integer"
           TimeUnit="[Day]"
           MinMaxMessageType="[SetMaxLOS|SetMinLOS|SetForwardMaxStay|
           SetForwardMinStay]"/>
   </LengthsOfStay>
   <RestrictionStatus Status="[Close|Open]"
             Restriction="[Arrival|Departure|Master]"
             MaxAdvancedBookingOffset="integer_or_duration"
             MinAdvancedBookingOffset="integer_or_duration"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

Öğeler ve Özellikler

OTA_HotelAvailNotifRQ mesajında şu öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
OTA_HotelAvailNotifRQ 1 Karmaşık öğe Oda fiyatının kullanılabilirliğini tanımlayan bir mesajın kök öğesidir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / @xmlns 0..1 Dize (URI) XML ad alanıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / @EchoToken 1 Dize Bu istek mesajının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, yanıt mesajında döndürülür. İzin verilen karakterler a-z, A-Z, 0-9, _ (alt çizgi) ve - (kısa çizgi) şeklindedir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / @TimeStamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / @Version 1 Ondalık OpenTravel mesaj sürümüdür.
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS 0..1 POS Bu mesajdaki iş ortağı hesabını belirten kapsayıcıdır (genellikle arka ucunuz, birden fazla iş ortağı hesabı için fiyat feed'i sağlıyorsa kullanılır).
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS/ Source 1 Kaynak <POS> varsa gereklidir. <RequestorID> öğesinin kapsayıcısıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS / RequestorID 1 RequestorID <POS> varsa gereklidir. İş ortağı hesabını tanımlar.
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS / RequestorID / @ID 1 Dize Bu mesajın iş ortağı hesabıdır. Bu dize değeri, Hotel Center'ın Hesap ayarları sayfasında listelenen "İş ortağı anahtarı" değeridir.

Not: Birden fazla hesap için feed sağlayan bir arka ucunuz varsa bu değerin, Transaction (Tesis Verileri) mesajınızdaki partner özellik değeriyle ve aynı hesap genelinde <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> mesajınızın <RequestorID> öğesindeki ID özellik değeriyle eşleşmesi gerekir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages 1 AvailStatusMessages Bir veya daha fazla <AvailStatusMessage> öğesinin kapsayıcısıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / @HotelCode 1 Dize Tesisin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Otel Listesi Feed'indeki <listing> öğesinde <id> kullanılarak belirtilen Otel Kimliği ile eşleşmelidir. Otel Kimliği, Hotel Center'da da listelenir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage 1..n AvailStatusMessage Tek bir tesisin farklı zaman aralıklarındaki oda fiyatı kullanılabilirliğini ve kısıtlamalarını tanımlar.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / @BookingLimit 1 Tamsayı

Not: Bu özelliğin ayarlanması yerine OTA_HotelInvCountNotifRQ mesajı tercih edilir.

<StatusApplicationControl> öğesindeki tarih aralığında rezervasyon yapılabilecek kalan oda sayısıdır. BooklingLimit belirtilirse <StatusApplicationControl>, InvTypeCode öğesini belirtmelidir. Ayrıca <AvailStatusMessage>, <LengthOfStay> veya <RestrictionStatus> öğesini içeremez. 0'a eşit veya 0'dan büyük olmalıdır. Negatifse veya sağlanmamışsa varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır.

Not: Belirli bir <StatusApplicationControl> ayarında odanın müsaitlik durumunu belirlemek için BookingLimit özelliğinin en az bir kez ayarlanması gerekir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl 1 StatusApplicationControl Oda türü (InvTypeCode) ve ücret planı (RatePlanCode) tanımlayıcılarının yanı sıra tarih aralığını tanımlar.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Start 1 Tarih Tarih aralığının başlangıç tarihidir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @End 1 Tarih Tarih aralığının bitiş tarihidir. start değerine eşit veya değerden daha büyük olmalıdır. start ve end eşitse güncelleme ilgili tarihe uygulanır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Mon 0..1 Boole Pazartesi günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Tue 0..1 Boole Salı günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Weds 0..1 Boole Çarşamba günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Thur 0..1 Boole Perşembe günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Fri 0..1 Boole Cuma günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Sat 0..1 Boole Cumartesi günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Sun 0..1 Boole Pazar günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @InvTypeCode 1 Dize Envanterin benzersiz tanımlayıcısıdır (oda türü). Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <RoomID> ile eşlenir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @RatePlanCode 0..1 Dize Ücret planının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu tanımlayıcı, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <PackageID> değeriyle eşlenir. Ücret planı, hem <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> hem de <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarındaki <StatusApplicationControl> öğesinde ayrıntılı olarak tanımlanır ve belirtilir.

<AvailStatusMessage>, BookingLimit özelliğini içerdiğinde RatePlanCode özelliği geçerli olmaz ve belirtilmemelidir. <RestrictionStatus> veya <LengthOfStay> belirtilirse bu özellik de belirtilmelidir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay 0..1 LengthsOfStay LOS kısıtlamalarını tanımlayan kapsayıcıdır. <AvailStatusMessage>, BookingLimit özelliğini içeriyorsa bu öğe kullanılmamalıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay 1..n LengthOfStay Konaklama süresiyle ilgili kısıtlamaları tanımlar. Birden fazla <LengthOfStay> öğesi kullanılırken her birinin farklı bir MinMaxMessageType değerini belirtmesi gerekir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay / @Time 1 Tamsayı Konaklama süresi ölçümünün birim değeridir. Değer sıfır olarak ayarlandığında kısıtlama olmayacağını unutmayın. Örneğin, <LengthOfStay Time="0" MinMaxMessageType="SetMaxLOS"/> maksimum konaklama süresinin olmadığı anlamına gelir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay / @TimeUnit 0..1 Enum

Zaman birimidir. Sağlanmazsa varsayılan olarak "Day" (Gün) olur. Geçerli değerler şunlardır:

 • Day
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay / @MinMaxMessageType 1 Enum Konaklama süresi kısıtlamalarının çeşitli türleridir. SetMaxLOS ve SetMinLOS varış tarihini temel alır. SetForwardMinStay ve SetForwardMaxStay ise konaklama süresini temel alır. Maksimum değerler, minimum değerlerden büyük veya bu değerlere eşit olmalıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus 0..1 RestrictionStatus Seyahat planı kısıtlamalarını tanımlar. <AvailStatusMessage>, BookingLimit özelliğini içeriyorsa bu öğe kullanılmamalıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @Status 0..1 Enum

Restriction özelliği tarafından belirtilen kısıtlama türünün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu belirtir. Geçerli değerler şunlardır:

 • Open (Açık)
 • Close (Kapalı)

Not: Belirli bir <StatusApplicationControl> ayarında odanın ve fiyatın kullanılabilirliğini ayarlamak için Status özelliğinin Open, Restriction özelliğinin ise en az bir kez Master (Ana) olarak ayarlanması gerekir. Alternatif olarak iş ortakları, Google'a bir fiyat sağladıkları ve BookingLimit değerinin 0'dan büyük olduğu durumlarda, Status özelliğinin hesaplarında varsayılan olarak Open olarak yapılandırmasını Google'dan talep edebilir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @Restriction 0..1 Enum

Status sağlanırsa bu özellik gereklidir.

Geçerli değerler şunlardır:

 • Arrival (Varış): Bu değer, Start - End tarih aralığındaki (iki tarih de dahil) check-in tarihine sahip seyahat planlarını önler.
 • Departure (Gidiş): Bu değer, Start - End tarih aralığındaki (iki tarih de dahil) çıkış yapma tarihine sahip seyahat planlarını önler.
 • Master (Ana): Bu değer, oda fiyatının belirtilen tarihte rezervasyon için uygun olup olmadığını gösterir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @MinAdvancedBookingOffset 0..1 Tamsayı veya Süre Bu oda fiyatından rezervasyon yapabilmek için varış tarihinden önceki minimum süredir.

Geçerli değer türleri şunlardır:

 • Tamsayı: Varış tarihinden önceki gün sayısıdır. Örneğin, 1 değeri, oda fiyatının varış tarihinden en az bir gün önce rezerve edilmesi gerektiğini belirtir. 0 değeri (varsayılan değer), rezervasyonun varış tarihine kadar veya varış tarihinde yapılabileceğini gösterir.
 • ISO 8601 uyumlu süre (gün ve saat): Varış tarihinden önceki gün sayısını (ve isteğe bağlı olarak saat sayısını) belirtir. Örneğin, P1D değeri, oda fiyatının varış tarihinden bir gün önce rezerve edilmesi gerektiğini belirtir. P0DT6H değeri, rezervasyonun varış tarihi bitiminden 6 saat önce (ör. saat 18:00) veya daha erken yapılması gerektiğini belirtir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @MaxAdvancedBookingOffset 0..1 Tamsayı veya Süre Bu oda fiyatından rezervasyon yapabilmek için varış tarihinden önceki maksimum süredir.

Geçerli değer türleri şunlardır:

 • Tamsayı: Varış tarihinden önceki gün sayısıdır. Örneğin, 30 değeri, oda fiyatının varış tarihinden en fazla 30 gün önce rezerve edilebileceğini belirtir. 0 değeri (varsayılan değer), en erken rezervasyon zamanı için kısıtlama olmadığını gösterir.
 • ISO 8601 uyumlu süre (gün ve saat): Varış tarihinden önceki gün sayısını (ve isteğe bağlı olarak saat sayısını) belirtir. Örneğin, P30D değeri, oda fiyatının varış tarihinden en fazla 30 gün önce rezerve edilebileceğini belirtir. P30DT6H değeri, rezervasyonun varış tarihinden 30 gün önce saat 18:00'dan önce yapılamayacağını belirtir.

Örnekler

1. Örnek

Minimum ve maksimum konaklama süreleri belirleme (varış tarihine göre).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <LengthsOfStay>
    <LengthOfStay Time="5" MinMaxMessageType="SetMaxLOS"/>
    <LengthOfStay Time="2" MinMaxMessageType="SetMinLOS"/>
   </LengthsOfStay>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

2. Örnek

Minimum ve maksimum konaklama süreleri belirleme (konaklama süresine göre).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <LengthsOfStay>
    <LengthOfStay Time="5" MinMaxMessageType="SetForwardMaxStay"/>
    <LengthOfStay Time="2" MinMaxMessageType="SetForwardMinStay"/>
   </LengthsOfStay>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

3. Örnek

"Gidiş kapalı" kısıtlama belirleme (Bu, belirtilen tarihlerde çıkış yapılan seyahat planlarını engeller.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close" Restriction="Departure"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

4. Örnek

"Varış kapalı" kısıtlama belirleme (Bu, belirtilen tarihlerde check-in yapılan seyahat planlarını engeller.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close" Restriction="Arrival"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

5. Örnek

Belirtilen tarihlerde oda türü ve ücret planı için müsaitlik durumu açma.

Not: Fiyatlar tamamen kullanıma sunulmadan önce, gecelik ücretlerle birlikte oda türü için 0'dan büyük bir envanter sayısı belirtilmesi gerekir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Open" Restriction="Master"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

6. Örnek

Belirtilen tarihlerde oda türü ve ücret planı için müsaitlik durumu kapatma. (Buna "satış durdurma" da denir)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close" Restriction="Master"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

7. Örnek

Yalnızca hafta sonları uygulanan minimum ve maksimum ön rezervasyon aralığı kısıtlamaları ayarlama.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-01-01"
                End="2020-06-30"
                Mon=”false”
                Tue=”false”
                Weds=”false”
                Thur=”false”
                Fri=”false”
                Sat=”true”
                Sun=”true”
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus MaxAdvancedBookingOffset="30"
             MinAdvancedBookingOffset="2"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

8. Örnek

Bir oda türü ve ücret planı için aynı tarihlerde birden fazla kısıtlama ayarlama.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Open" Restriction="Master"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close" Restriction="Arrival"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close" Restriction="Departure"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

9. Örnek

Belirtilen tarihler arasında bir oda türü için envanter sayısı ayarlama.

Not: Bu özelliğin ayarlanması yerine OTA_HotelInvCountNotifRQ mesajı tercih edilir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage BookingLimit="5">
   <!-- Note: RatePlanCode must not be specified here when setting inventory counts. -->
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

Yanıtlar

Söz dizimi

OTA_HotelAvailNotifRS mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="timestamp"
            EchoToken="echo_token"
            Version="3.0">
 <!-- Either Success or Errors will be populated. -->
 <Success/>
 <Errors>
  <Error Type="12" Status="NotProcessed" ShortText="issue_code">issue_description</Error>
 </Errors>
</OTA_HotelAvailNotifRS>

Öğeler ve Özellikler

OTA_HotelAvailNotifRS mesajında aşağıdaki öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
OTA_HotelAvailNotifRS 1 Karmaşık öğe Müsaitlik durumu mesajı yanıtının kök öğesidir.
OTA_HotelAvailNotifRS / @TimeStamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
OTA_HotelAvailNotifRS / @EchoToken 1 Dize İlişkilendirilmiş OTA_HotelAvailNotifRQ mesajındaki benzersiz tanımlayıcıdır.
OTA_HotelAvailNotifRS / Success 0..1 Success OTA_HotelAvailNotifRQ mesajının başarıyla işlendiğini belirtir.

Her mesajda <Success> veya <Errors> bulunur.

OTA_HotelAvailNotifRS / Errors 0..1 Errors OTA_HotelAvailNotifRQ mesajı işlenirken karşılaşılan bir veya daha fazla sorun için kullanılan bir kapsayıcıdır.

Her mesajda <Success> veya <Errors> bulunur.

OTA_HotelAvailNotifRS / Errors / Error 1..n Error OTA_HotelAvailNotifRQ mesajı işlenirken karşılaşılan hatanın açıklamasıdır. Bu hatalarla ilgili ayrıntılar Feed Durumu Hata Mesajları konusunda bulunabilir.
OTA_HotelAvailNotifRS / Errors / Error / @Type 1 Tamsayı Hatayla ilişkili OpenTravel Alliance EWT (Hata Uyarı Türü) öğesidir. Yalnızca 12 (Processing exception) değeri kullanılır.
OTA_HotelAvailNotifRS / Errors / Error / @Code 1 Tamsayı Hatayla ilişkili OpenTravel Alliance ERR (Hata Kodu) öğesidir. Yalnızca 450 (Unable to process) değeri kullanılır.
OTA_HotelAvailNotifRS / Errors / Error / @Code 1 Enum Orijinal isteğin durumudur. Yalnızca NotProcessed değeri kullanılır.
OTA_HotelAvailNotifRS / Errors / Error / @ShortText 1 Dize Sorunun Google tanımlayıcısıdır. Bu hatalarla ilgili ayrıntılar Feed Durumu Hata Mesajları konusunda bulunabilir.

Örnekler

Success

Aşağıda, başarıyla işlenmiş bir OTA_HotelAvailNotifRQ mesajına yanıt yer almaktadır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <Success/>
</OTA_HotelAvailNotifRS>

Errors

Aşağıda, hatalar nedeniyle işlenmemiş bir OTA_HotelAvailNotifRQ mesajına yanıt yer almaktadır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <Errors>
  <Error Type="12" Code="450" Status="NotProcessed" ShortText="8001">Example</Error>
 </Errors>
</OTA_HotelAvailNotifRS>