OTA_HotelAvailNotifRQ

Söz dizimi

OTA_HotelAvailNotifRQ mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="timestamp"
            Version="3.0">
 <POS>
  <Source>
   <RequestorID ID="partner_account_name"/>
  </Source>
 </POS>
 <AvailStatusMessages HotelCode="HotelID">
  <AvailStatusMessage BookingLimit="integer">
   <StatusApplicationControl Start="YYYY-MM-DD"
                End="YYYY-MM-DD"
                Mon="boolean_value"
                Tue="boolean_value"
                Weds="boolean_value"
                Thur="boolean_value"
                Fri="boolean_value"
                Sat="boolean_value"
                Sun="boolean_value"
                InvTypeCode="RoomID"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="YYYY-MM-DD"
                End="YYYY-MM-DD"
                Mon="boolean_value"
                Tue="boolean_value"
                Weds="boolean_value"
                Thur="boolean_value"
                Fri="boolean_value"
                Sat="boolean_value"
                Sun="boolean_value"
                InvTypeCode="RoomID"
                RatePlanCode="PackageID"/>
   <LengthsOfStay>
    <LengthOfStay Time="integer"
           TimeUnit="[Day]"
           MinMaxMessageType="[SetMaxLOS|SetMinLOS|SetForwardMaxStay|
           SetForwardMinStay]"/>
   </LengthsOfStay>
   <RestrictionStatus Status="[Close|Open]"
             Restriction="[Arrival|Departure|Master]"
             MaxAdvancedBookingOffset="integer"
             MinAdvancedBookingOffset="integer"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

Öğeler ve Özellikler

OTA_HotelAvailNotifRQ mesajında şu öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
OTA_HotelAvailNotifRQ 1 Karmaşık öğe Oda fiyatının kullanılabilirliğini tanımlayan bir mesajın kök öğesidir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages 1 AvailStatusMessages Bir veya daha fazla <AvailStatusMessage> öğesinin kapsayıcısıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / @HotelCode 1 Dize Tesisin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Otel Listesi Feed'indeki <listing> öğesinde <id> kullanılarak belirtilen Otel Kimliği ile eşleşmelidir. Otel Kimliği, Hotel Center'da da listelenir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS 0..1 POS Bu mesajdaki iş ortağı hesabını belirten kapsayıcıdır (genellikle arka ucunuz, birden fazla iş ortağı hesabı için fiyat feed'i sağlıyorsa kullanılır).
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS/ Source 1 Kaynak <POS> varsa gereklidir. <RequestorID> öğesinin kapsayıcısıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS / RequestorID 1 RequestorID <POS> varsa gereklidir. İş ortağı hesabını tanımlar.
OTA_HotelAvailNotifRQ / POS / RequestorID / @ID 1 Dize Bu mesajın iş ortağı hesabıdır. Bu dize değeri, Hotel Center'ın Hesap ayarları sayfasında listelenen "İş ortağı anahtarı" değeridir.

Not: Birden fazla hesap için feed sağlayan bir arka ucunuz varsa bu değerin, Transaction (Tesis Verileri) mesajınızdaki partner özellik değeriyle ve aynı hesap genelinde <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> mesajınızın <RequestorID> öğesindeki ID özellik değeriyle eşleşmesi gerekir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage 1..n AvailStatusMessage Tek bir tesisin farklı zaman aralıklarındaki oda fiyatı kullanılabilirliğini ve kısıtlamalarını tanımlar.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / @BookingLimit 1 Int <StatusApplicationControl> öğesindeki tarih aralığında rezervasyon yapılabilecek kalan oda sayısıdır. BooklingLimit belirtilirse <StatusApplicationControl>, InvTypeCode öğesini belirtmelidir. Ayrıca <AvailStatusMessage>, <LengthOfStay> veya <RestrictionStatus> öğesini içeremez. 0'a eşit veya 0'dan büyük olmalıdır. Sağlanmazsa varsayılan olarak 0'dır.

Not: Belirli bir <StatusApplicationControl> ayarında odanın müsaitlik durumunu belirlemek için BookingLimit özelliğinin en az bir kez ayarlanması gerekir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl 1 StatusApplicationControl Oda türü (InvTypeCode) ve ücret planı (RatePlanCode) tanımlayıcılarının yanı sıra tarih aralığını tanımlar.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Start 1 Tarih Tarih aralığının başlangıç tarihidir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @End 1 Tarih Tarih aralığının bitiş tarihidir. start değerine eşit veya değerden daha büyük olmalıdır. start ve end eşitse güncelleme ilgili tarihe uygulanır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Mon 0..1 Boole Pazartesi günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Tue 0..1 Boole Salı günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Weds 0..1 Boole Çarşamba günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Thur 0..1 Boole Perşembe günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Fri 0..1 Boole Cuma günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Sat 0..1 Boole Cumartesi günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @Sun 0..1 Boole Pazar günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @InvTypeCode 1 Dize Envanterin benzersiz tanımlayıcısıdır (oda türü). Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <RoomID> ile eşlenir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / StatusApplicationControl / @RatePlanCode 0..1 Dize Ücret planının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu tanımlayıcı, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <PackageID> değeriyle eşlenir. Ücret planı, hem <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> hem de <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarındaki <StatusApplicationControl> öğesinde ayrıntılı olarak tanımlanır ve belirtilir.

<AvailStatusMessage>, BookingLimit özelliğini içerdiğinde RatePlanCode özelliği geçerli olmaz ve belirtilmemelidir. <RestrictionStatus> veya <LengthOfStay> belirtilirse bu özellik de belirtilmelidir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay 0..1 LengthsOfStay LOS kısıtlamalarını tanımlayan kapsayıcıdır. <AvailStatusMessage>, BookingLimit özelliğini içeriyorsa bu öğe kullanılmamalıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay 1..n LengthOfStay Konaklama süresiyle ilgili kısıtlamaları tanımlar. Birden fazla <LengthOfStay> öğesi kullanılırken her birinin farklı bir MinMaxMessageType değerini belirtmesi gerekir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay / @Time 1 Int Konaklama süresi ölçümünün birim değeridir. Değer sıfır olarak ayarlandığında kısıtlama olmayacağını unutmayın. Örneğin, <LengthOfStay Time="0" MinMaxMessageType="SetMaxLOS"/> maksimum konaklama süresinin olmadığı anlamına gelir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay / @TimeUnit 0..1 Enum

Zaman birimidir. Sağlanmazsa varsayılan olarak "Day" (Gün) olur. Geçerli değerler şunlardır:

 • Day
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / LengthsOfStay / LengthOfStay / @MinMaxMessageType 1 Enum Konaklama süresi kısıtlamalarının çeşitli türleridir. SetMaxLOS ve SetMinLOS varış tarihini temel alır. SetForwardMinStay ve SetForwardMaxStay ise konaklama süresini temel alır. Maksimum değerler, minimum değerlerden büyük veya bu değerlere eşit olmalıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus 0..1 RestrictionStatus Seyahat planı kısıtlamalarını tanımlar. <AvailStatusMessage>, BookingLimit özelliğini içeriyorsa bu öğe kullanılmamalıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @Status 0..1 Enum

Restriction özelliği tarafından belirtilen kısıtlama türünün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu belirtir. Geçerli değerler şunlardır:

 • Open (Açık)
 • Close (Kapalı)

Not: Belirli bir <StatusApplicationControl> ayarında odanın ve fiyatın kullanılabilirliğini ayarlamak için Status özelliğinin Open, Restriction özelliğinin ise en az bir kez Master (Ana) olarak ayarlanması gerekir. Alternatif olarak iş ortakları, Google'a bir fiyat sağladıkları ve BookingLimit değerinin 0'dan büyük olduğu durumlarda, Status özelliğinin hesaplarında varsayılan olarak Open olarak yapılandırmasını Google'dan talep edebilir.

OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @Restriction 0..1 Enum

Status sağlanırsa bu özellik gereklidir.

Geçerli değerler şunlardır:

 • Arrival (Varış): Bu değer, Start - End tarih aralığındaki (iki tarih de dahil) check-in tarihine sahip seyahat planlarını önler.
 • Departure (Gidiş): Bu değer, Start - End tarih aralığındaki (iki tarih de dahil) çıkış yapma tarihine sahip seyahat planlarını önler.
 • Master (Ana): Bu değer, oda fiyatının belirtilen tarihte rezervasyon için uygun olup olmadığını gösterir.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @MinAdvancedBookingOffset 0..1 Int Bu oda fiyatında rezervasyon yapabilmek için varış tarihinden önceki minimum gün sayısıdır.
OTA_HotelAvailNotifRQ / AvailStatusMessages / AvailStatusMessage / RestrictionStatus / @MaxAdvancedBookingOffset 0..1 Int Bu oda fiyatında rezervasyon yapabilmek için varış tarihinden önceki maksimum gün sayısıdır.

Örnekler

1. Örnek

Min./Maks. Konaklama Süresi (varış tarihine göre) + Min./Maks. Ön Satış + Varış Kapalı + Envanter Sayısı

<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage BookingLimit="5">
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <LengthsOfStay>
    <LengthOfStay Time="5"
           MinMaxMessageType="SetMaxLOS"/>
    <LengthOfStay Time="2"
           MinMaxMessageType="SetMinLOS"/>
   </LengthsOfStay>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close"
             Restriction="Arrival"
             MaxAdvancedBookingOffset="30"
             MinAdvancedBookingOffset="7"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

2. Örnek

Min./Maks. Konaklama Süresi (konaklama süresine göre)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <LengthsOfStay>
    <LengthOfStay Time="5"
           MinMaxMessageType="SetForwardMaxStay"/>
    <LengthOfStay Time="2"
           MinMaxMessageType="SetForwardMinStay"/>
   </LengthsOfStay>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

3. Örnek

Gidiş Kapalı (belirtilen tarihlerde çıkış yapılan seyahat planlarını önler)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close"
             Restriction="Departure"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

4. Örnek

Varış Kapalı (belirtilen tarihlerde check-in yapılan seyahat planlarını önler)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close"
             Restriction="Arrival"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

5. Örnek

Müsaitlik durumu açık, kısıtlama yok

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage BookingLimit="5">
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Open"
             Restriction="Master"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

6. Örnek

Yalnızca hafta sonu uygulanan min./maks. ön rezervasyon dönemi kısıtlamaları

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-01-01"
                End="2020-06-30"
                Mon=”false”
                Tue=”false”
                Weds=”false”
                Thur=”false”
                Fri=”false”
                Sat=”true”
                Sun=”true”
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus MaxAdvancedBookingOffset="30"
             MinAdvancedBookingOffset="2"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>

7. Örnek

Bir oda türü ve ücret planı için aynı tarihlerde birden fazla kısıtlama ayarlayın.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <AvailStatusMessages HotelCode="Property_1">
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Close"
             Restriction="Master"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Open"
             Restriction="Arrival"/>
  </AvailStatusMessage>
  <AvailStatusMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <RestrictionStatus Status="Open"
             Restriction="Departure"/>
  </AvailStatusMessage>
 </AvailStatusMessages>
</OTA_HotelAvailNotifRQ>