Online satışlar veya olası satış yaratma için Maksimum Performans (standart)

Reklamverenler arasında en yaygın olan hedeflerden biri, müşterileri satış veya olası satış oluşturma gibi hedeflere ulaşmak için belirli bir işlemi yapmaya teşvik etmektir. Google Ads API'de, online satışlara veya olası satış yaratmaya yönelik Maksimum Performans kampanyaları genellikle standart Maksimum Performans kampanyaları olarak adlandırılır.

Standart bir Maksimum Performans kampanyası oluşturma adımları Başlangıç kılavuzunda özetlenmiş ve İstekleri yapılandırma kılavuzunda daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Yüksek bir düzeyde, online satış veya olası satış yaratma amacıyla geçerli, yayın yapan bir Maksimum Performans kampanyası oluşturmak için gereken kaynaklar şunlardır:

  • CampaignBudget
  • Campaign
  • AssetGroups
  • AssetGroupAssets

Yayınlanan geçerli bir Maksimum Performans kampanyası için minimum koşullar

resim