Kampanya ölçütlerini oluşturma

Maksimum Performans kampanyaları aşağıdaki ölçüt türlerini destekler:

Markaları hedeflemeden hariç tutmak için yalnızca negatif olarak kullanılabilen BRAND ölçüt türü haricinde, hem pozitif hem de negatif ölçütler kullanılabilir.

Konum hedefleme söz konusu olduğunda, konum veya yer grubu belirtilmemiş bir kampanya varsayılan olarak tüm bölgeleri dahil eder.

Belirli URL'leri nihai URL genişletmesinden hariç tutmak için negatif WEBPAGE ölçütleri kullanılabilir. Nihai URL genişletmesi ve URL hariç tutma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Java

/** Creates a list of MutateOperations that create new campaign criteria. */
private List<MutateOperation> createCampaignCriterionOperations(long customerId) {
 String campaignResourceName =
   ResourceNames.campaign(customerId, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID);
 List<CampaignCriterion> campaignCriteria = new ArrayList<>();
 // Sets the LOCATION campaign criteria.
 // Targets all of New York City except Brooklyn.
 // Location IDs are listed here:
 // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
 // and they can also be retrieved using the GeoTargetConstantService as shown
 // here: https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting
 //
 // We will add one positive location target for New York City (ID=1023191)
 // and one negative location target for Brooklyn (ID=1022762).
 // First, adds the positive (negative = False) for New York City.
 campaignCriteria.add(
   CampaignCriterion.newBuilder()
     .setCampaign(campaignResourceName)
     .setLocation(
       LocationInfo.newBuilder()
         .setGeoTargetConstant(ResourceNames.geoTargetConstant(1023191))
         .build())
     .setNegative(false)
     .build());
 // Next adds the negative target for Brooklyn.
 campaignCriteria.add(
   CampaignCriterion.newBuilder()
     .setCampaign(campaignResourceName)
     .setLocation(
       LocationInfo.newBuilder()
         .setGeoTargetConstant(ResourceNames.geoTargetConstant(1022762))
         .build())
     .setNegative(true)
     .build());
 // Sets the LANGUAGE campaign criterion.
 campaignCriteria.add(
   CampaignCriterion.newBuilder()
     .setCampaign(campaignResourceName)
     // Sets the language.
     // For a list of all language codes, see:
     // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#expandable-7
     .setLanguage(
       LanguageInfo.newBuilder()
         .setLanguageConstant(ResourceNames.languageConstant(1000)) // English
         .build())
     .build());
 // Returns a list of mutate operations with one operation per criterion.
 return campaignCriteria.stream()
   .map(
     criterion ->
       MutateOperation.newBuilder()
         .setCampaignCriterionOperation(
           CampaignCriterionOperation.newBuilder().setCreate(criterion).build())
         .build())
   .collect(Collectors.toList());
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a list of MutateOperations that create new campaign criteria.
/// </summary>
/// <param name="campaignResourceName">The campaign resource name.</param>
/// <returns>A list of MutateOperations that create new campaign criteria.</returns>
private List<MutateOperation> CreateCampaignCriterionOperations(
  string campaignResourceName)
{
  List<MutateOperation> operations = new List<MutateOperation>();

  // Set the LOCATION campaign criteria.
  // Target all of New York City except Brooklyn.
  // Location IDs are listed here:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  // and they can also be retrieved using the GeoTargetConstantService as shown
  // here: https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting
  //
  // We will add one positive location target for New York City (ID=1023191)
  // and one negative location target for Brooklyn (ID=1022762).
  // First, add the positive (negative = False) for New York City.
  MutateOperation operation1 = new MutateOperation()
  {
    CampaignCriterionOperation = new CampaignCriterionOperation()
    {
      Create = new CampaignCriterion()
      {
        Campaign = campaignResourceName,
        Location = new LocationInfo()
        {
          GeoTargetConstant = ResourceNames.GeoTargetConstant(1023191)
        },

        Negative = false
      }
    }
  };

  operations.Add(operation1);

  // Next add the negative target for Brooklyn.
  MutateOperation operation2 = new MutateOperation()
  {
    CampaignCriterionOperation = new CampaignCriterionOperation()
    {
      Create = new CampaignCriterion()
      {
        Campaign = campaignResourceName,
        Location = new LocationInfo()
        {
          GeoTargetConstant = ResourceNames.GeoTargetConstant(1022762)
        },

        Negative = true
      }
    }
  };

  operations.Add(operation2);

  // Set the LANGUAGE campaign criterion.
  MutateOperation operation3 = new MutateOperation()
  {
    CampaignCriterionOperation = new CampaignCriterionOperation()
    {
      Create = new CampaignCriterion()
      {
        Campaign = campaignResourceName,

        // Set the language.
        // For a list of all language codes, see:
        // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#expandable-7
        Language = new LanguageInfo()
        {
          LanguageConstant = ResourceNames.LanguageConstant(1000) // English
        },
      }
    }
  };

  operations.Add(operation3);

  return operations;
}

   

PHP

private static function createCampaignCriterionOperations(int $customerId): array
{
  $operations = [];
  // Set the LOCATION campaign criteria.
  // Target all of New York City except Brooklyn.
  // Location IDs are listed here:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  // and they can also be retrieved using the GeoTargetConstantService as shown
  // here: https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting
  //
  // We will add one positive location target for New York City (ID=1023191)
  // and one negative location target for Brooklyn (ID=1022762).
  // First, adds the positive (negative = false) for New York City.
  $operations[] = new MutateOperation([
    'campaign_criterion_operation' => new CampaignCriterionOperation([
      'create' => new CampaignCriterion([
        'campaign' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        'location' => new LocationInfo([
          'geo_target_constant' => ResourceNames::forGeoTargetConstant(1023191)
        ]),
        'negative' => false
      ])
    ])
  ]);

  // Next adds the negative target for Brooklyn.
  $operations[] = new MutateOperation([
    'campaign_criterion_operation' => new CampaignCriterionOperation([
      'create' => new CampaignCriterion([
        'campaign' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        'location' => new LocationInfo([
          'geo_target_constant' => ResourceNames::forGeoTargetConstant(1022762)
        ]),
        'negative' => true
      ])
    ])
  ]);

  // Sets the LANGUAGE campaign criterion.
  $operations[] = new MutateOperation([
    'campaign_criterion_operation' => new CampaignCriterionOperation([
      'create' => new CampaignCriterion([
        'campaign' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        // Set the language.
        // For a list of all language codes, see:
        // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#expandable-7
        'language' => new LanguageInfo([
          'language_constant' => ResourceNames::forLanguageConstant(1000) // English
        ])
      ])
    ])
  ]);

  return $operations;
}
   

Python

def create_campaign_criterion_operations(
  client,
  customer_id,
):
  """Creates a list of MutateOperations that create new campaign criteria.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.

  Returns:
    a list of MutateOperations that create new campaign criteria.
  """
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  geo_target_constant_service = client.get_service("GeoTargetConstantService")
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  operations = []
  # Set the LOCATION campaign criteria.
  # Target all of New York City except Brooklyn.
  # Location IDs are listed here:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  # and they can also be retrieved using the GeoTargetConstantService as shown
  # here: https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting
  #
  # We will add one positive location target for New York City (ID=1023191)
  # and one negative location target for Brooklyn (ID=1022762).
  # First, add the positive (negative = False) for New York City.
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  campaign_criterion = mutate_operation.campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  campaign_criterion.location.geo_target_constant = (
    geo_target_constant_service.geo_target_constant_path("1023191")
  )
  campaign_criterion.negative = False
  operations.append(mutate_operation)

  # Next add the negative target for Brooklyn.
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  campaign_criterion = mutate_operation.campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  campaign_criterion.location.geo_target_constant = (
    geo_target_constant_service.geo_target_constant_path("1022762")
  )
  campaign_criterion.negative = True
  operations.append(mutate_operation)

  # Set the LANGUAGE campaign criterion.
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  campaign_criterion = mutate_operation.campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  # Set the language.
  # For a list of all language codes, see:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#expandable-7
  campaign_criterion.language.language_constant = (
    googleads_service.language_constant_path("1000")
  ) # English
  operations.append(mutate_operation)

  return operations
   

Ruby

# Creates a list of MutateOperations that create new campaign criteria.
def create_campaign_criterion_operations(client, customer_id)
 operations = []

 # Set the LOCATION campaign criteria.
 # Target all of New York City except Brooklyn.
 # Location IDs are listed here:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
 # and they can also be retrieved using the GeoTargetConstantService as shown
 # here: https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting
 #
 # We will add one positive location target for New York City (ID=1023191)
 # and one negative location target for Brooklyn (ID=1022762).
 # First, add the positive (negative = false) for New York City.
 operations << client.operation.mutate do |m|
  m.campaign_criterion_operation =
   client.operation.create_resource.campaign_criterion do |cc|
   cc.campaign = client.path.campaign(
    customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   cc.location = client.resource.location_info do |li|
    li.geo_target_constant = client.path.geo_target_constant("1023191")
   end
   cc.negative = false
  end
 end

 # Next add the negative target for Brooklyn.
 operations << client.operation.mutate do |m|
  m.campaign_criterion_operation =
   client.operation.create_resource.campaign_criterion do |cc|
   cc.campaign = client.path.campaign(
    customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   cc.location = client.resource.location_info do |li|
    li.geo_target_constant = client.path.geo_target_constant("1022762")
   end
   cc.negative = true
  end
 end

 # Set the LANGUAGE campaign criterion.
 operations << client.operation.mutate do |m|
  m.campaign_criterion_operation =
   client.operation.create_resource.campaign_criterion do |cc|
   cc.campaign = client.path.campaign(
    customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   # Set the language.
   # For a list of all language codes, see:
   # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#expandable-7
   cc.language = client.resource.language_info do |li|
    li.language_constant = client.path.language_constant("1000") # English
   end
  end
 end

 operations
end
   

Perl

sub create_campaign_criterion_operations {
 my ($customer_id) = @_;

 my $operations = [];
 # Set the LOCATION campaign criteria.
 # Target all of New York City except Brooklyn.
 # Location IDs are listed here:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
 # and they can also be retrieved using the GeoTargetConstantService as shown
 # here: https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting.
 #
 # We will add one positive location target for New York City (ID=1023191)
 # and one negative location target for Brooklyn (ID=1022762).
 # First, add the positive (negative = false) for New York City.
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   campaignCriterionOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
    ->new({
     create =>
      Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::CampaignCriterion->new({
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       location =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::LocationInfo->new({
         geoTargetConstant =>
          Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::geo_target_constant(
          1023191)}
        ),
       negative => "false"
      })})});

 # Next add the negative target for Brooklyn.
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   campaignCriterionOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
    ->new({
     create =>
      Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::CampaignCriterion->new({
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       location =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::LocationInfo->new({
         geoTargetConstant =>
          Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::geo_target_constant(
          1022762)}
        ),
       negative => "true"
      })})});

 # Set the LANGUAGE campaign criterion.
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   campaignCriterionOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
    ->new({
     create =>
      Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::CampaignCriterion->new({
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       # Set the language.
       # For a list of all language codes, see:
       # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/codes-formats#expandable-7.
       language =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::LanguageInfo->new({
         languageConstant =>
          Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::language_constant(
          1000)  # English
        })})})});

 return $operations;
}