ที่นั่ง

ชื่อประเภท: ที่นั่ง

ขยายที่จับต้องไม่ได้

ชื่อ ประเภท คำอธิบาย
ประเภทที่นั่ง QualitativeValue หรือ Text กระท่อมไม้/ชั้นโดยสาร
ใบอนุญาตที่มี Text ตําแหน่งของที่นั่งที่จองไว้ (เช่น 27)
ที่นั่งแถว Text ตําแหน่งแถวของที่นั่งที่จองไว้ (เช่น ข)
ที่นั่ง Text ตําแหน่งของส่วนที่นั่งสงวน (เช่น ออร์เคสตรา)